Boligprisene sank med 0,8 prosent i Bergen i juni

Nedgang i boligprisene i Bergen
Boligprisene sank med 0,8 prosent i Bergen i juni. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent. Bergen har hatt en tilvarende sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (-0,2 prosent), men sterkere enn i Trondheim (-0,5 prosent)og i Stavanger (-0,6 prosent). Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 7,5 prosent. Det er sterkere enn i Trondheim (+4,4 prosent) og Oslo (+6,1 prosent), men svakere enn i Stavanger (+10,3 prosent).
Det har i juni blitt solgt 829 boliger i Bergen. Det er 4,9 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 3676 boliger. Det er 4,6 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Det har i juni blitt lagt ut 976 boliger for salg i Bergen. Det er 17,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 4053 boliger til salgs. Det er 7,4 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor. Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 20 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 30 dager i gjennomsnitt. Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.590.000,-

Kilde: Eiendom Norge

siste nytt