Sterk oppgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene steg med 1,5 prosent i Bergen i april. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

Bergen har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+0,2 prosent), tilsvarende som Oslo (+0,8 prosent), og svakere enn i Stavanger (+0,9 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 9,4 prosent. Dette er sterkere enn i Stavanger (+9,0 prosent), (Oslo 6,7 prosent) og Trondheim (+5,5 prosent).

Det har i april blitt solgt 751 boliger i Bergen. Det er 49,9 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil år er det solgt 2181 boliger i Bergen. Det er 4,1 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i april blitt lagt ut 771 boliger for salg i Bergen. Det er 7,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år det lagt ut 2258 bolig for salg i Bergen. Det er 2,2 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 29 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 54 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.600.000.-

siste nytt