Sterk oppgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene steg med 2,7 prosent i Bergen i mars. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,9 prosent.

Bergen har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,6 prosent), Trondheim (-0,2 prosent) og Stavanger (-0,3 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 7,8 prosent. Dette er sterkere enn i Stavanger (+7,2 prosent) , (Oslo 5,3 prosent) (+4,4 prosent), og Trondheim (+4,7 prosent).

Det har i mars blitt solgt 505 boliger i Bergen. Det er 19,2 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil år er det solgt 1419 boliger i Bergen. Det er 11,0 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i mars blitt lagt ut 626 boliger for salg i Bergen. Det er 2,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år det lagt ut 1472 bolig for salg i Bergen. Det er 1,3 prosent færre sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 29 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 56 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.526.000.-

siste nytt