Z Megleren vil verne om kundens personopplysninger. Vi følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Ansvarlig

Z Megleren AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger vi mottar.

Vår behandling av personopplysninger
Z Megleren behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge/kjøpe eiendom.
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre eiendommer.
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Varighet
Eiendomsmeglingsforskriften pålegger eiendomsmeglerselskap å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år. Z Megleren AS lagrer ikke informasjon lenger enn nødvendig iht. formålet. Med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre kan kunden på forespørsel instruere oss, på forespørsel, å slette opplysninger.

Personopplysninger som samles inn
Informasjonen omhandler posisjonen din (IP-adresse), ditt brukermønster på nettsiden og teknisk informasjon om nettleseren din og operativsystemet ditt.

Eksempler på opplysninger som kan lagres er:

 • Navn/Etternavn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Telefon
 • Epost
 • Kommentarer
 • Samtykker
 • Formål
 • Kilde for henvendelsen
 • Registreringsdato
 • Kontoopplysninger
 • Sivilstatus
 • Boligen du er interessert i

Aktuelle kilder:

Våre kunder:

 • Inngåelse av kundeforhold med Z Megleren
 • Saksbehandling av interessenter og budgivning
 • Elektroniske skjemaer på nett (hjemmeside), webmegler, meglere eller markedsplasser for fast eiendom (eks. finn.no).

Fra offentlige kilder, som for eksempel:

 • Kommuner
 • Eiendomsverdi
 • Statens kartverk
 • Brønnøysundregisteret
 • Infoland
 • Det sentrale folkeregisteret
 • Skatteetaten

Fra en tredjepart, som for eksempel:

 • Anbudstorg på nett
 • Finansrådgivere
 • Kjøper i forbindelse med boligkjøp
 • Sosiale medier

Hvem får tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

For å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler, som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Eksempler på slike tredjepartsaktører er Facebook og Google.

I forbindelse med bestilling av foto, boligsalgsrapport, interiørarkitekt, finansiering(factoring) og andre produkter/tjenester i tilknytning til et oppdrag, benytter megler eksterne leverandører. Megler oppgir oppdragsgivers kontaktopplysninger til disse leverandørene. Tilsvarende dersom oppdragsgiver/kjøper velger å tegne boligselgerforsikring/boligkjøperforsikring.

I tilfeller kunder ønsker å bli kontaktet i forbindelse med tilbud på finansiering og eller forsikring fra samarbeidende bank, oppgir megler kundenes kontaktopplysninger til banken.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Lagring
Personopplysninger som behandles av Z Megleren lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger om våre ansatte til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.