Nedgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene sank med 3,1 prosent i Bergen i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 2,9 prosent.

Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+1,4 prosent), Oslo (+0,5 prosent) og Trondheim (-0,4 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 4,2 prosent. Det er sterkere enn i Trondheim (+2,1 prosent), men svakere enn i Stavanger (+9,9 prosent) og Oslo (+6,8 prosent).

Det har i juli blitt solgt 330 boliger i Bergen. Det er 4,1 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 4006 boliger. Det er 3,8 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juli blitt lagt ut 315 boliger for salg i Bergen. Det er 4,0 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 4368 boliger til salgs. Det er 6,5 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 35 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 47 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.560.469,-

Kilde: Eiendom Norge

siste nytt