Hva skjer i boligmarkedet nå?

Boligprisene i Bergen gikk ned med 4.2 % i november, noe som gir en sesongjustert nedgang på 2.6 % (målt ut fra snittet av hva som er normalt for november måned).

Det er ikke unaturlig at boligprisene går ned på denne tiden av året. Nå får imidlertid nedjusteringen av boligprisene ekstra medfart av økt boliglånsrente og redusert kjøpekraft i form av høye strømutgifter, matvarepriser og drivstoffpriser. Dette i kombinasjon med at bankene strammer inn sin utlånspolitikk, gjør markedet noe usikkert ved at de også i enkelte tilfeller begrenser velviljen til å gi mellomfinansiering.

Slik det ser ut nå kan vi ved årets utgang få en måling som viser at boligprisene i 2022 får en flat utvikling. Videre forventes det at vi også vil få en forsiktig nedgang i boligprisene for 2023 (3–4%). MEN – det omsettes fortsatt boliger hver dag og boligene selges relativt hurtig (snitt på 24 dager fra lansering til budaksept). Går det som planlagt så forventes det en oppgang igjen fra 2024. Det vil med andre ord si at enkelte kan gjøre gode kjøp i perioden vi nå er inne i, dersom man har et lengre tidsperspektiv på boligkjøpet.

Så med andre ord – finner du boligen som oppfyller dine drømmer og kriterier for ditt nye hjem – by i tråd med rammene fra din bank.

Les mer om boligprisutviklingen ved å taste på lenken under:

https://eiendomnorge.no/nyheter/boligprisfallet-fortsetter-article2374-919.html

siste nytt