Boligprisene sank med 1,0 prosent i Bergen i november

Nedgang i boligprisene i Bergen
Boligprisene sank med 1,0 prosent i Bergen i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.
Bergen har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+0,3 prosent) og Oslo (+0,3 prosent), men svakere enn Stavanger (+2,2 prosent).
Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 1,7 prosent. Det er sterkere enn i Trondheim (-0,5 prosent) , men svakere enn Stavanger (+8,0 prosent) og Oslo (+1,9 prosent).
Det har i november blitt solgt 449 boliger i Bergen. Det er 9,8 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 6233 boliger. Det er 0,9 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.
Det har i november blitt lagt ut 390 boliger for salg i Bergen. Det er 14,9 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 6820 boliger til salgs. Det er 0,1 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.
Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 36 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 49 dager i gjennomsnitt.
Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.465.810.-
*) Kilde: Eiendom Norge

siste nytt