Boligprisene sank med 0,6 prosent i Bergen i oktober

Boligprisene sank med 0,6 prosent i Bergen i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent.

Bergen har hatt en lik sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (-0,1 prosent) men svakere enn Oslo (+0,5 prosent), og sterkere enn Stavanger (-0,8 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 2,8 prosent. Det er sterkere enn i Trondheim (+0,9 prosent) , men svakere enn Stavanger (+6,4 prosent) og Oslo (+2,9 prosent).

Det har i oktober blitt solgt 511 boliger i Bergen. Det er 8,5 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 5784 boliger. Det er 1,9 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i oktober blitt lagt ut 524 boliger for salg i Bergen. Det er 15,5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 6430 boliger til salgs. Det er 1,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 30 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 41 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.525.000.-

siste nytt