E-TAKST

Ønsker du e-takst på din bolig?

Enten du skal refinansiere eller trenger en vurdering i forbindelse med kjøp av ny bolig, kan våre erfarne eiendomsmeglere bistå deg. Vi har inngående kunnskap om boligmarkedet og kan gi deg en konkret vurdering av din bolig. En e-takst vil gi deg verdien av din bolig basert på faktorer som standard, beliggenhet og salgspris for tilsvarende boliger i nærliggende område, i samspill med våre megleres erfaring og kunnskap om boligmarkedet.
e-takst

Utarbeidelse av e-takst starter med at vi avtaler befaring av boligen.

Vi stiller godt forberedt og kjenner markedet i ditt område. Vi tar en felles gjennomgang, der du kan fortelle om eventuelle oppgraderinger som er utført siden innflytting. I forkant har megler innhentet statistisk informasjon om boligprisene i området. Alle disse faktorene samt utviklingen i markedet, vil bli vektlagt i meglers vurdering.
Vår eiendomsmegler vil også kunne fortelle deg hvilke tiltak som kan gjennomføres for å øke verdien på boligen. Ofte skal det ikke så mye til før verdien øker. Det viktige er at eventuelle oppgraderinger skal medføre at det blir enklere å selge boligen til en høyest mulig pris.
Etter befaring vil vi bruke tid på å kartlegge prisnivået i nærområdet og hvilke andre salg som har vært gjennomført. Vi hensyntar flere faktorer i vår vurdering, herunder boligens standard, beliggenhet, nærhet til skoler og øvrige fasiliteter, kollektivtilbud samt sol- og utsiktsforhold m.m. Deretter vil verdisettelsen på din bolig bli fastsatt. Normalt vil meglers verdivurdering ligge innenfor et avvik på +/- 5-10% av reéll salgssum.

Skal vi hjelpe deg med E-takst i Bergen? Kontakt oss i dag, så starter vi prosessen!