Langhøyane 1B

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

2 490 000

Prisantydning

Boligtype

Rekkehus

Totalpris

2 568 640

P-rom

114 KVM

Antall rom

4 Soverom

Langhøyane 1B

Manger | Familievennlig rekkehus med moderne standard | 4 soverom og 2 bad | Innredet loftsetasje i 2016

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Langhøyane 1B 2 490 000 78 642 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Rekkehus Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
114 / 114 / 0 KVM Fellestomt, 2016 KVM 61230048

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Entré, hall/trapp, stue/kjøkken, 2 soverom og bad/vaskerom.

Innhold | Loft:
Hall m/trapp, bad og 2 soverom.

Uteplass:
Med utgang fra stue er det adkomst til terrasse på ca 22m².

Lagringsplass:
Tilhørende bod fra 2021.

Primærareal
Følgende rom inngår i boligens primærareal (P-rom):

1. etasje | 74 m²:
Entré, hall/trapp, stue/kjøkken, 2 soverom og bad/vaskerom.

Loft | 40 m².
Hall m/trapp, bad og 2 soverom.

S-ROM:
0 m².

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 114 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 114 m²

Standard

Kort oppsummert:.
- Loftsetasjen ble innredet i 2016
- Nytt kjøkken og bad i 2016
- Stor terrasse på ca 22 m²
- Skiftet terrassebordene i 2023
- 4 soverom og to bad
- Tidsriktige og moderne overflater
- Familievennlig bolig
- Tilhørende bod fra 2021
- Sentral og attraktiv beliggenhet på Manger.
- Gangavstand til "alt"
- Boligen er pt utleid for kr 15.000,- i mnd.

Moderne | Rekkehus oppført i 2006 med 1. etasje og loftsetasje. Innredet loftsetasjen i 2016. Boligen ble vesentlig oppgradert/modernisert i 2016 med blant annet nytt bad og kjøkken.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Ansvarlig megler:
Preben Vatne
ZMegleren Nordhordland AS

Oppvarming

[Oppvarming | 1. etasje:
- Gulvvarme på bad
- Varmepumpe i stuen

Oppvarming | 2. etasje:
- Gulvvarme på bad

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

- Biloppstillingsplass.

Tomt

Felles eiet tomt med de andre i rekken på 2016 m².

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Beliggenhet

Fra inngangsdøren har man gangavstand til "alt". Barnehage, skole, idrettsanlegg og buss kun få minutters gange unna. Det er også kort  avstand til dagligvare butikker, vinmonopol, apotek, Pizzaria og blomsterbutikk.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:
undamentert med ringmur av betong på steinmasser. Yttervegger av 15 cm bindingsverk, isolasjon og vindtette plater. Tekket med betongtakstein.

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra 2006 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Terje Kleivdal den 28.08.2023.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Viktig informasjon om boligen:

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Taktekking:
Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Konsekvens/tiltak
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
Nedløp og beslag:
Vurdering av avvik:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Bare montert snøfanger rett over inngangsdør, ikke montert snøfangere over terrasse.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

Yttervegg:
Vurdering av avvik:
Malingslitt kledning ved terrasse.
Konsekvens/tiltak
Kledningen må overflatebehandles

Vinduer:
Vurdering av avvik:
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Konsekvens/tiltak
Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

Dører:
Vurdering av avvik:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Slitt dørblad.
Dørblad må overflatebehandles.

Radon:
Vurdering av avvik:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Konsekvens/tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.

Innvendige dører:
Vurdering av avvik:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dørblad tar i dørkarmen, dører til soverommene.
Konsekvens/tiltak
Enkelte dører må justeres.

Overflater gulv . Bad 1. etasje:
Vurdering av avvik:
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Fallet på gulvet tilfredstiller ikke kravene fullt ut, det ble målt 16 mm fall fra fliser ved dør til topp slukrist.
Konsekvens/tiltak
Våtrommet fungerer med dette avvike.

Sanitær og innredning - Bad loftsetasjen:
Vurdering av avvik:
Den ene døren på møbel er defekt og dolokket er løst.

Ventilasjon - Bad loftsetasjen:
Vurdering av avvik:
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Litt svakt avtrekk.
Konsekvens/tiltak
Avtrekksystemet må utbedres.

Følgende bygningsdel har fått TG3 av takstmann:
Overflater og innredning - Kjøkken:
Vurdering av avvik:
Det er påvist råte/fuktskader i overflater. Fuktskadet benkeplate ved blandebatteri.
Konsekvens/tiltak
Overflater må utbedres eller skiftes. Benkeplaten må skiftes.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Bredbånd:
Det er innlagt fiber til leiligheten. 

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligen er pt utleid for kr 15.000,- i mnd. Det er to månederes oppsigelsestid. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:

Det foreligger ferdigattest på boligen datert 19.06.2006 på Langhøyane 1A, 1B og 1D.
Det foreligger ferdigattest på innredning av loft datert 10.01.2020.
Det foreligger byggeløyve på boden. Denne er unntatt søknadspliktig og er registrert i matrikkelen hos kommunen.

Sameiebrøk

Det er ikke opparbeidet et sameiet. Hver seksjon har ansvar for sitt eget.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 928 054,- for inntektsåret 2021.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 3 340 994,- for inntektsåret 2021.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som fritt kan leies ut.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløosnett.
Tilknyttet offentlig vei.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4510-2 - Rettighet iflg. skjøte.
11362-1 - Seksjonering.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg og panteretten går foran alle andre heftelser.

Regulering

Eiendommen ligger i et regulert område avsatt til bolig. Plannavn: Urhaug C - del av. 4631_12601999000100.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Rett til å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 490 000
Omkostninger 78 642
TOTALT 2 568 640

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF