Nesevågen 8

Visning

3 200 000

Prisantydning

Boligtype

Fritidseiendom

Totalpris

3 291 240

P-rom

83 KVM

Antall rom

3 Soverom

Nesevågen 8

Modernisert og stilren hytte med tilhørende naust, kai og flytebrygge | Idyllisk beliggenhet | Sjelden mulighet!

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Nesevågen 8 3 200 000 91 242 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Fritidseiendom Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
83 / 83 / 0 KVM Eiet tomt, 2761 KVM 61230046

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Entré/gang, stue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom.

Innhold | 2. etasje:
Gang og to soverom.

Uteplass:
Sør-øst vendt altan på 26,1 m² med utgang fra stue.
Nord-vest vendt terrasse på 11,6 m² med utvendig tilkomst.

Lagringsplass:
Tilhørende utvendig bod på 7,8 m².

Primærareal
Følgende rom inngår i boligens primærareal (P-rom):

1. etasje | 56 m²:
Entré/gang, stue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom.

2. etasje | 27 m²:
Gang og to soverom.

S-ROM:
Bod x m².

Nausteiendommen består av ett større naust på 44 m2 samt en betongkai, en liten bro over til en flytebrygge hvor man har plass til en båt på ca. 25 fot. Broen til flytebryggen er utbedret i senere tid. Beliggenheten er sørøstvendt og har gode solforhold fra morgen til ettermiddag sommerstid.

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 83 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 83 m²

Standard

Kort oppsummert:
- Flott og oppgradert hytte.
- Vesentlig oppgradert i perioden 2015-2022.
- Stor og naturskjønn tomt.
- Gode sol- og utsiktsforhold.
- Tilhørende naust på 44 m².
- Kjørevei helt frem til hytten.
- Parkering ved hyttedøren.

Ansvarlig megler:
Preben Vatne
ZMegleren Nordhordland AS

Oppvarming

- Varmekabler på bad og vaskerom.
- Vegghengte panelovner på alle soverom.
- Jøtul Peisovn med glassfront i stue.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

- Rikelig parkering på egen tomt.

Tomt

Eiet tomt på 2761 m².

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Beliggenhet

Eiendommen har en nydelig, naturskjønn beliggenhet på Byrknesøy. Her har ligger man skjermet til og nyter gode solforhold. Eiendommen ligger sentralt til på Nesevågen med gangavstand til alt man trenger når man har helg eller en lengre ferie.
Her har man butikken (JOKER) ca. 100 meter fra boligen, Byrknes skole (1-10 klasse), barnehage og lekeplass i umiddelbar nærhet og gangavstand til hytten. Her har man særdeles barnevennlige lekeapparater, hinderløype m.m. som passer utmerket for barnefamilien på ferie eller helgetur. I samme bygg som Joker butikken har man også en koselig pub. Rett ved eiendommen finner man badestrand og en liten båthavn,

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:
Grunnmur/fundamenter av natursteins mur og lecablokker. Ytterveggene er opplyst utført i isolert bindingsverk og vindsperre med luftet utvendig trekledning.
Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra xxxx og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Kristoffer Bjerk Hansen.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.


Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig der ingen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2) eller høyere. Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i vedlagte tilstandsrapport samt selgers egenerklæringsskjema.

Nedløp og beslag
Vurdering av avvik:
• Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
- Stigetrinn og platform for feier må monteres for å lukke avvik.

Veggkonstruksjon.
Vurdering av avvik:
• Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:
- Musebånd/lusing bør etableres for å lukke avvik.

Etasjeskille- gulv mot grunn.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Konsekvens/tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Iht. radonkart ligger eiendommen et område på «usikkert og moderat til lav radon aktsomhetsgrad».
Kryprom har god luftgjennomstrømning under bygget.
Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:
- Det kan gjennomføres radonmålinger for å lukke avvik.

Pipe og ildsted.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
• Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
• Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
• Pipevanger er ikke synlige.
- Det var ikke krav til ildfast plate under sotluke/feieluke ved byggeår.
- Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300mm fra
feielukepå loft.
- Mindre sprekk i peisovn.
Konsekvens/tiltak
• Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
• Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
• Skadet stein i ovnen må skiftes ut for å lukke avviket.
- Peisovn må byttes for å lukke avvik.

Krypkjeller:
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
- Stram lukt i krypkjelleren under hoveddel ved befaring.
- Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak:
- Lukt i krypkjelleren bør ettergås.
- Utifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre  tilgjengelige områdene.

Gulv- vaskerom.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
- Stram lukt i krypkjelleren under hoveddel ved befaring.
- Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak:
- Lukt i krypkjelleren bør ettergås.
- Utifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene.

Ventilasjon- vaskerom.
Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.
Konsekvens/tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres.
- Der er antatt at bygningsdelen fungerer med dagens tilstand.

Overflater gulv- bad.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Lite fall på gulv, stedvis flatt.
Konsekvens/tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Sluk, membran tettsjikte - bad.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
- Membran og flisarbeider utført av tidligere eier selv.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak:
- Rommet må oppgraderes av fagfolk/dokumenteres for å lukke avvik.

Sanitær og innredning - bad.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
- Ved befaring var det drypp fra avløpsrør under dusj.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak:
- Avløpsrør under dusj bør utbedres.

Ventilasjon - bad.
Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.
Konsekvens/tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres.
- For å lukke avvik må overnevnte forhold utbedres.
- Der er antatt at bygningsdelen fungerer med dagens tilstand.

Vannledninger:
Vurdering av avvik:
• Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.
- Røropplegget er installert av rørlegger på dugnad.
- Ved befaring var det noe fukt ved vanninntaket.
Konsekvens/tiltak
• Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes.
- Innhent dokumentasjon om mulig.
- Vanninntaket bør kontrolleres.

Ventilasjon:
Vurdering av avvik:
• Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
mrk:
- Alle rom har åpningsvinduer, foruten vaskerom som har
friskluftsventil.
Konsekvens/tiltak
• Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom
som ikke har det.

Varmtvannstank.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Det er ikke fast el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Det er ikke påvist varmgang ved eksisterende tilkobling som er standard, jordet stikkontakt og støpsel.
Konsekvens/tiltak
• Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
- Det bør etableres fast el-tilkobling etter gjeldende forskrift for å lukke avvik.

Drenering.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Konstruksjonen består av pusset ringmur av naturstein og bør ha minimalt fuktopptak.
Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det er ikke påvist skader som følge av avviket

Innvendige trapper - TG3
Vurdering av avvik:
• Det er liten frihøyde i trappeløp
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
• Det er ikke montert rekkverk.
Konsekvens/tiltak
• Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Trappen er noe smal, ved lukking av avvik vil den bli smalere.
- Trappen er antatt oppført etter lover og regler fra byggeår, men tilfredsstiller ikke dagens krav.
- Trappen fungerer med dagens tilstand.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.
Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Bildene i presentasjonen på finn avviker fra dagens innredning og møblering.
Følgende endringer er gjort i hytten etter bildene ble tatt.
Følgene rom er veggmalt i 1.etg: stue, kjøkken, soverom og gang. En ny panelvegg (brunbeiset) i stue.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Gulen kommune har utstedt følgende attester:

Det foreligger ingen ferdig attest eller midlertidig brukstillaltelse i kommunens arkiver.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. ,- for inntektsåret 2021.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2021.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende eiendom som fritt kan leies ut.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat septiktank.
Eiendommen er tilknyttet privat vannverk - Byrknes vassverk.
Adkomst eiendom via privat stikkvei.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Grunndata:
1995/1311-1/54 Registrering av grunn
12.07.1995
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4635 Gnr:95 Bnr:19

Rettigheter på andre eiendommer:
Rettigheter på 4635-95/19
Rettigheter i eiendomsrett
2009/554977-1/200 Bruksrett
29.07.2009
rettighetshaver:Knr:4635 Gnr:95 Bnr:274
Gjelder nøst i Nesevågen, bygningsnr 176753315

Med flere bestemmelser

(Servitutten gir fullstendig bruksrett til naustet og nausteområdet ved naustet. Rettigheten overføres til ny eier da dette er regulert i servitutten. Ved salg av eiendommen gnr. 95 og bnr. 19 som nå er 274 vil eiendomsretten til eiendommen med tilhørende bygninger med naustet og kaien tilfalle eier av den til enhver tid eieren av Nesevågen 8.)

Bruksretten stadfester en eldre avtale som er tinglyst på bnr. 2 som
først var gitt til bnr.19 som nå er nr. 274.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg og panteretten går foran alle andre heftelser.

Regulering

Hytten står registrert i matrikkelen som en fritidsbolig, men ligger i ett område som kommuneplanen har avsatt til boligformål - Kommuneplan for Gulen kommune, planID*** 2012001 og 2012002.

I henhold til Nhkart.no ligg det ute at det er ein reguelringsplan på nordisden av vegen, men den er no forminska og skal oppdaterast og på den måten ikkje i nærheita til denne plan i følge informasjon fra kommunen.

Det er registrert SEFRAK-minne på eiendommen:

«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid
med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.» SEFRAK-ID Kulturminnebetegnelse 1411 107 33 BOLIGHUS, BØRTNES, HÅGJEN, BYRKNES SEFRAK-ID Kulturminnebetegnelse 1411 107 36 NAUST, BØRTNES, BYRKNESØY

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Rett til å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 200 000
Omkostninger 91 242
TOTALT 3 291 240

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF