Skarpenesvegen 107

Visning

3 190 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

3 283 740

P-rom

65 KVM

Antall rom

2 Soverom

Skarpenesvegen 107

Fantastisk eiendom med egen sjølinje i maritime omgivelser | Nydelige sol- og utsiktsforhold | Tilhørende 1/2 nausttomt

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Skarpenesvegen 107 3 190 000 93 742 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
65 / 65 / 0 KVM Eiet tomt, 2663 KVM 61230024

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Entrè, gang/trapperom, stue, kjøkken, bad og ett soverom.

Innhold | 2. etasje:
Gang/innredet rom og ett soverom.

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til terrasse på cirka 40,7m².

Lagringsplass:
Utvendig redskapsbod på 8,8m².

Primærareal
Følgende rom inngår i boligens primærareal (P-rom):

1. etasje | 47 m²:
Entré(1,5m²), gang/trapperom(4m²), bad(4m²), soverom(8,1m²), stue(20,6m²), kjøkken(6,9m²)

2. etasje | 18 m²:
Gang/innredet rom(8,6m²), soverom(8,4m²).

S-ROM:
0 m².

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 65 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 65 m²

Standard

Selger opplyser om følgende oppgraderinger:
- Vinduene er skiftet i 2005 og 2015, med unntak av vinduet på soverommet i 2.etasje som er fra 1973.
- Altandøren er fra 2017.
- Kledningen på en fasadevegg ble skiftet i 2005, kledningen på fasadeveggen ved kjøkkenet (med unntak av øverst) ble skiftet i 2015,
kledningen på en av gavlveggene ble skiftet i 2017.
- Ytterdøren ble skiftet i 2015.
- Taktekkingen ble skiftet i 2016, samtidig ble det montert ny pipehatt.
- Varmepumpen ble installert i 2023.

Eiendommen kort oppsummert:
- Stor og solrik tomt.
- Egen sjølinje.
- Eier en halvpart av en naustetomt.
- Maritime omgivelser.
- Usjenert beliggenhet.
- En upåklagelig sjøutsikt.

Ansvarlig megler:
Preben Vatne
ZMegleren Nordhordland AS

Oppvarming

Varmepumpe og vedovn i stuen.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

- Rikelig med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Tomt

Eiet tomt på 2662kvm.

Tomten er ikke nøyaktig oppmålt og avvik kan derfor forekomme. Det foreligger skyldskifte datert 05.04.1977 hvor nøyaktige tomtegrenser fremgår. Ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Man eier også en halvpart av nøstetomt som står på 341/69. Konferer megler for mer informasjon. 

Beliggenhet

Eiendommen har en nydelig og maritim beliggenhet på Skarpeneset i Alver kommune. Her ligger man fint og usjenert til med svært gode sol og utsiktsforhold. Her våkner man opp hver dag til en av de flotteste sjøutsiktene i området. For barnefamilier er det kort avstand til skole og barnehage. Ca 8-9 minutter med bil til Frekhaug senter hvor man finner det meste av daglige service tilbud. For den turglade er det fine turområder like ved.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:
Huset står på antatt faste masser av komprimert sprengstein / grov pukk på fjell. Gulv mot grunn av betong, trebjelkelag ned mot krypekjeller. Grunnmuren er oppført mur, naturstein og betongkonstruksjoner. Ytterveggkonstruksjonene over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner.
Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra 1971 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 25.05.2023.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig der ingen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2) eller høyere. Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i vedlagte tilstandsrapport samt selgers egenerklæringsskjema.

Takstmannens vurdering ved TG2:
Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke benyttet diffusjonstetting mot grunn og fuktsikringen oppfyller ikke krav til sikring etter dagens forskrifter. Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. For utbedring av dreneringen må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si.

Krypekjeller
Som følge av kjellerens oppbygning vil luftfuktigheten varier ved temperaturforandringer og endringer i utvendig klima, samt at man risikerer avdamping fra grunnen. Relativ luftfuktighet under 60 % anses å være tørt. Relativ luftfuktighet mellom 60-74 % er akseptabelt. I kjelleren vil den relative luftfuktigheten tidvis overstige 74% som indikerer at det vil være fuktighet. Slik kjelleren fremstod på befaringsdagen vil ikke umiddelbare tiltak være nødvendig. Ved endring av krypekjellerens bruk må det gjennomføres tiltak for fuktsikring.

Yttervegger
Over halve forventete levetid er overskredet på trekledningen som ikke er skiftet i nyere tid. Trekledningen bør jevnlig kontrolleres og kledningsbord bør skiftes ved behov.

Vinduer og ytterdører
Som følge av alder på det eldste vinduet bør dette jevnlig kontrolleres for punkterte vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på det eldste vinduet samt slitasje/skader i karmer bør vinduet skiftes ut.

Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak
Konstruksjonen er fra byggeår, det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Takkonstruksjonen vil fungere til tross for alder og konstruksjonsmåte.

Balkonger, verandaer og lignende
Rekkverket oppfyller ikke kravet til sikring. Rekkverket har for store gliper mellom bjelkene. For å oppfylle kravet til rekkverk må avstanden mellom bjelkene/åpningene i rekkverket gjøres mindre.

Kjøkken Kjøkken
Deler av kjøkkeninnredningen er av eldre dato. Innredningen vil fungere slik den fremstod på befaringsdagen, modernisering bør likevel påregnes.

WC og innvendige vann- og avløpsrør
Både vannforsyningsrør og sluk er av eldre dato. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.

Varmtvannsbereder
Det er påvist at varmtvannsberederen er over 20 år. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
Det elektriske anlegget er av eldre dato. Det bør som et minimum gjennomføres el-kontroll av hele anlegge

Selger opplyser om følgende i vedlagt egenerklæringsskjema: 

Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Lekasje på kjøkkenet.oppvaskemaskin.forsikrings sak. Utbedret

Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Mus i krypkjeller og i kjøkkenskap under vask.

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Gisle Olsvoll - Tak. 

Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Selt en parkeringsplass i enden av tomten

TILLEGGSKOMMENTAR Det trekker luft inn i det største soverommet på loftet. Den gavelveggen er ikkje utbedret.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

EIendommen vil ikke bli ytterligere utvasket før overtagelse.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:

Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillaltelse hos kommunen.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Dette er opprinnelig en hytte som i 2001 ble omregulert til helårsbolig. Dette foreligger dokumentasjon på dette hos kommunen.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 467 076,- for inntektsåret 2021.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 681 475,- for inntektsåret 2021.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som fritt kan leies ut.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttett offentlig vann nett via private stikkledninger.
Eiendommen har septiktank.
Eiendommen er tilknyttet privat til offentlig vei.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1930/900330-1/51
Bestemmelse om veg

2016/547849-1/200
Bestemmelse om veg

528364
Bestemmelse om parkering.
Naboeiendommen gnr 341 bnr 11 har bruksrett til parkeringsplass på gnr 341 bnr 4. Denne ligger helt i tomtegrensen mellom de to eiendommene.

2244
Registrering av grunn.
Her foreligger skyldskifte over eiendommen.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg og panteretten går foran alle andre heftelser.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område. LNF-R.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Rett til å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 190 000
Omkostninger 93 742
TOTALT 3 283 740

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF