Isdalstøbakken 64

Visning

4 250 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

4 372 640

P-rom

169 KVM

Antall rom

5 Soverom

Isdalstøbakken 64

Isdalstø | Tiltalende enebolig med nydelig utsikt | 5 soverom og 2 bad | Gode solforhold | Tilhørende garasje | Må sees!

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Isdalstøbakken 64 4 250 000 122 642 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
169 / 174 / 0 KVM Eiet tomt, 955 KVM 61230044

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | underetasje:
Gang, stue, bad, vaskerom og 2 soverom.

Innhold | 1. etasje:
Entrè, gang, stue, kjøkken, trapperom, 2 boder og ett kott.

Innhold | Loft:
2 ganger, bad og 3 soverom.

Uteplass:
Det er flere flotte opparbeidede uteplasser tilknyttet eiendommen. Fra stuen er det direkte utgang til ny terrasseplatting. Fra hovedsoverommet er det utgang til solrik balkong hvor man kan nyte den flotte sjøutsikten.

Lagringsplass:
2 innvendige boder og ett kott med mulighet for lagring.

Primærareal
Følgende rom inngår i boligens primærareal (P-rom):

Underetasje | 56 m²:
Gang, stue, bad, vaskerom og 2 soverom.

1. etasje | 60 m²:
Entrè, gang, stue, kjøkken, trapperom,

Loft | 53 m²:
2 ganger, bad og 3 soverom.

S-ROM:
2 boder og ett kott 5 m².

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 169 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 174 m²

Standard

Kort oppsummert:
- Attraktiv beliggenhet i Isdalstø
- Nydelige utsiktsforhold
- Nytt bad på loft fra 2020
- 5 soverom og 2 bad
- Innstallert varmepumpe
- Tilhørende garasje
- Tomt med mye muligheter

Ansvarlig megler:
Preben Vatne
ZMegleren Nordhordland AS

Oppvarming

- Gulvvarme på bad.
- Gulvvarme i deler av underetasjen.
- Varmepumpe.
- Ildsted i første etasje og underetasjen.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

- Garasje
- Godt med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Tomt

Eiet tomt på 955 m2.

Tomten er ikke nøyaktig oppmålt og avvik kan forekomme.
Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget sentral og attraktiv beliggenhet i Isdalstø. Når man er på eiendommen føler man virkelig at man er "kongen på haugen" med den flotte utsikten. Fra boligen er det gangavstand til barnehage, skole, dagligvarebutikker (Kiwi og Spar). Det tar deg kun et par minutter med bil til Amfi Knarvik, og ca 30 minutter til Bergen sentrum. For den turglade er det flere flotte turområder i umiddelbar nærhet. Om sommeren er det fint å gå ned til kaien i Isdal hvor det er strand og fine bademuligheter. 

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:
Taktekkingen er av tegltakstein. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har betonggrunnmur.

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra 1950 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Roar Kristoffersen den 03.08.2023.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig der ingen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2) eller høyere. Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i vedlagte tilstandsrapport samt selgers egenerklæringsskjema.

Nedløp og beslag:
Vurdering av avvik:
Det er avvik:
Det er manglende snøfangere på hele eller deler av taket selv om dette var krav på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak:
Snøfangere bør monteres.
Kostnadsestimat: Under 10 000
Veggkonstruksjon:
Vurdering av avvik:
? Det er avvik:
Det er foretatt stikktagning, registrert mykthet ytterst og flere steder 4-5 mm. Det er luftblærer på maling. Tidligere bod der dusjnisje nede er og utvendgi forblending(/dør er ikke skiftet mot konstruksjon. Råte registrert på hjørnebord.
Tiltak:
Det må påregnes å skifte ut kledningsbord på boligen. omfang bør kartlegges nøyere. Vanskelig å kostnadsvurdere opp mot lokal utskifninger (eller større utskiftninger iht. prioritering/påkostning).
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Takkonstruksjon/Loft:
Det er avvik:
Det var atkiv Mit i konstruksjoner (stripet Borebille). WEB: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/biller/stripetborebille/
Det manglet lufting av kaldloft. Noe uryddlig vindtetting/papir på isolasjon. Isolasjon må ha overliggende lufting mot sutak/vindtetting. Dette var mangelfult på steder.

Tiltak:
Eier har opplyst at Mit blir behandlet av firma innen kort tid. Det er satt opp ventiler i gavl vegger for god gjennomluftning like etter vår befaring. Isolasjon på skråtak mellom knevegg og hanebjelke bør kontrolleres for lufting mot sutak/eventuelt må kiler monters for å skap lufting mot
suktak på skjult sted. Vi har ikke kostnadsvurdert omfang da det er vansklig å vurdere om utførelse er lik eller om det er tilfeldig der hvor isolasjon er mot sutak på bilde. Det er viktig med lufting for å unngå kondens problematikk.

Vinduer:
Det er avvik:
Forblendet vindu på en side/malt. Eldre vindu. Rift foring.
Tiltak:
Vinu bør fjernes/lokal utbedring av kledning. Flikk/male eller skifte foring.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Dører:
Det er avvik:
Hoved dør: Utvendig slitasje på overflate. Dør tar i karm. Skyvedør går tregt/tung å skyve opp- eller igjen.
Tiltak:
Justere dør, behandle overflate. Smøre skyvedør.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Vurdering av avvik:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Andre tiltak:
Åpninger i rekkverk fungerer som stige for barn og er såpass store at de bør tettes.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2:
Vurdering av avvik:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Andre tiltak:
Åpninger i rekkverk fungerer som stige for barn og er såpass store at de bør tettes.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2 - 3 - 4
Det er avvik:
Det er slitt terrassebeis/behandling. Beslag mangler mellom vegg og konstruksjon.
Tiltak:
Montere beslag. Behandle terrassebord.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Radon:
Vurdering av avvik:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er opplyst at det er målt privat over tid og at det ikke var behov for tiltak.
Konsekvens/tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Rom under terreng:
Vurdering av avvik:
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
Konsekvens/tiltak
Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendige trapper:
Vurdering av avvik:
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Konsekvens/tiltak
Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
Kostnadsestimat: Under 10 00

Innvendige dører:
Det er avvik:
2 stk. dør tok i karm.
Tiltak:
Noen dører bør justeres.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Overflater vegger og himling:
Vurdering av avvik:
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er riss på himling.
Konsekvens/tiltak
Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling. Fuger bør skiftes ut. Det er sannsynlig at også fliser i dusjsone bør skiftes. Riss på himling bør flikkes/males.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Overflater gulv:
Vurdering av avvik:
Det er påvist avvik i fuger.
Konsekvens/tiltak
Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.

Sluk, membran og tettesjikt:
Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Konsekvens/tiltak
Installering av tett dusjkabinett anbefales. Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Eldre våtrom må jevnlig kontrolleres mot utettheter frem mot utskiftning. Våtrommet er modent for å få få nytt tettesjikt.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Ventilasjon:
Vurdering av avvik:
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
Konsekvens/tiltak
Avtrekksystemet må utbedres.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Overflater innredning - Kjøkken:
Vurdering av avvik:
Det er avvik:
Det er brukslitasje på ende av benkeplate.
Tiltak:
Flikke/lakke etter kant.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Vannledninger:
Vurdering av avvik:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Hovedstoppekran er umerket. Siklemikke/synlig avtappingspunk for lekkasjevann ikke registrert.
Konsekvens/tiltak
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Stopperkan blir merket. Kontrollere og endre avtapping slik at den synliggjøres.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Ventilasjon:
Det er avvik:
Hvert rom med bruksbelastning bør enten har veggventil eller ventil i vindu.
Tiltak:
Det må lages ventiler i rom som ikke har dette da luft ikke skiftes ut i den grad det var tiltenkt. Konsekvens er dårlig inneklima og mulighet for hodepine, mm.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Varmtvannstank:
Vurdering av avvik:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Konsekvens/tiltak
Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Elektrisk anlegg:
Se vedlagt tilstandsrapport.

Drenering:
Vurdering av avvik:
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Salter (og litt svertesopp i hjørne) i nedre del av grunnmur registrert i vaskerom på to vegger. Salt-utslag er tegn på langsiktig fuktgjennomtrengning.
Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
Kostnad er vanskelig å beregne og er avhengig av tilkomst/masser i bakke/utskiftning/fjell, osv. Det er naturlig å tillegg isolering på utside av grunnmur lik dagens løsninger er (påkostninger utover dengangs drenering). Svekket drenering fører til høyt fuktinnhold via grunnmur som kan føre til fukt problematikk over tid. Takrenner bør bortledes fra grunnmur.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Følgende bygningsdeler har fått TG3:

Vaskerom - kjeller:
Vurdering av avvik:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Limslipp belegg ved yttervegg/hjørne/kant. Avtrekk fungerte ikke.
Konsekvens/tiltak
Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Avtrekk - kjøkken:
Vurdering av avvik:
Det er registrert avvik med avtrekk. Dårlig kontakt/ingen funksjon.
Konsekvens/tiltak
Ventilatoren må skiftes.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Bredbånd:
Det er innlagt fiberkabel i boligen.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:

Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Det foreligger byggetillatelse av garasje datert 22.11.1985.
Det foreligger søknad om byggetillatelse til å bygge altan sør og nord side, i tillegg til skifte vinduer og sprosser på vinduer.

Det foreligger ingen byggetegninger av boligen.Dette er normalt for eldre boliger. Avvik fra bygningens opprinnelse kan avvike med dagens bruk og planløsning.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. ,- for inntektsåret 2021.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2021.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som fritt kan leies ut.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttett offentlig vann og avløpsnett via private stikkledninger.
Eiendommen er tilknyttet privat vei.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

2010/497828-1/200 Bestemmelse om veg.
Tinglyst veirett til eiendommen.
Rett til vann og kloakknett.

2010/477728-1/200
Registrering av grunn.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg og panteretten går foran alle andre heftelser.

Regulering

Eiendommen ligger i et regulert område avsatt til bolig. Kommunedelplan for Knarvik, Alversund og Alverstraumen 2019-2031 1263-20planid. 1701.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Rett til å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 4 250 000
Omkostninger 122 642
TOTALT 4 372 640

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF