Søndre Skogveien 42

Solgt

2 190 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 216 780

P-rom

67 KVM

Antall rom

2 Soverom

Søndre Skogveien 42 (Solgt)

Andelsleilighet med renoveringsbehov | Sentral beliggenhet | Nærhet til buss, butikk og Bybanen

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Søndre Skogveien 42 2 190 000 6 232 3 990
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Borettslag 1
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
67 / 67 / 73 KVM Fellestomt, 2290 KVM 60230025

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Gang(8m²), bad/vaskerom(3m²), soverom(8,1m²), soverom(16,1m²), stue(21,7m²) og kjøkken(8,2m²).

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til terrasse på 2,2m².

Følgende rom inngår i boligens primærareal (P-rom):
Gang(8m²), bad/vaskerom(3m²), soverom(8,1m²), soverom(16,1m²), stue(21,7m²) og kjøkken(8,2m²).

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 67 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 67 m²

Standard

Kort oppsummert:
- Leilighet med sentral beliggenhet ved Danmarksplass
- Renoveringsobjekt med potensiale
- Det planlegges å søke bruksendring av kjeller for innredning
- Kort avstand til buss og butikk
- Gangavstand til Bybanen
- Ikke forkjøpsrett eller dokumentavgift
- Variert turterreng like ved

Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren vErlend Hauglid kan presentere denne andelsleiligheten ved Danmarksplass. Leiligheten byr på et spennende potensiale for den som vil skape sin egen nye bolig.

Besparelse | Ved kjøp av aksjebolig betaler man ikke 2,5% dokumentavgift til Staten. Det praktiseres heller ikke forkjøpsrett i boligselskapet.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Oppvarming

Vedovn i stuen (eldre kamin), ellers elektrisk oppvarming.
Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Det er gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Beliggenhet

Fra boligen er det gåavstand til alle servicetilbud på Danmarksplass. Her er det dagligvarebutikker, treningssenter, post i butikk, bank, apotek,legesenter, blomsterbutikk, døgnåpen bensinstasjon med storkiosk. Videre er det gang/sykkelavstand til sentrum og store arbeidsplasser som Haukeland sykehus og Haraldsplass. Store arbeidsplasser på Mindemyren er også innenfor gang/sykkelavstand. Fra boligen er det gang/sykkelavstand til studiesteder som UiB, HVL, BI og Juridisk fakultet. Det er busstopp like i nærheten av boligen, samt kort avstand til bybanestoppet på Danmarksplass.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser.

Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner.

Etasjeskiller av trebjelkelag.

Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i betong- og murkonstruksjoner, utvendig er veggene overflatebehandlet med murpuss, maling og trekledning.

Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med skfierstein.

Taket er ikke besiktiget.

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra 1949 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 08.03.2023.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Viktig informasjon om boligen:
Det er vedtatt omfattende renovering i borettslaget. Se punkt under om borettslaget.
Det foreligger også forespørsel i borettslaget om leilighetene samlet skal søke om bruksendring av loft og kjelleretasje. Deler av dette arealet er tilkyttet enkelte leiligheter.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig der ingen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2) eller høyere. Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i vedlagte tilstandsrapport samt selgers egenerklæringsskjema.

 Takstmannens vurdering ved TG2:
1.1.1 Våtrom Overflate vegger og himling
Over forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om. Det er påvist at badet er oppført etter eldre forskrifter. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at badet fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre bad, det må derfor tas høyde for oppgradering av badet. Oppgradering av overflater vil innebære utskiftning av eventuell membranen på baksiden.

1.1.2 Våtrom Overflate gulv
Over forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om. Det er påvist at badet er oppført etter eldre forskrifter. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at badet fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre bad, det må derfor tas høyde for oppgradering av badet. Oppgradering av overflater vil innebære utskiftning av eventuell membranen på baksiden. Det ble ikke målt tilstrekkelig fall mot sluk i henhold til gjeldende forskrifter, badet vil fungere med dette avviket.

1.1.3 Våtrom Membran, tettesjiktet og sluk
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning og membran. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.

4.1 Vinduer og ytterdører
Som følge av alder på vinduene og altandøren bør disse jevnlig kontrolleres for punkterte vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på vinduene og altandøren vil restlevetid være vanskelig og anslå. Vinduer bør skiftes ved behov. Det er observert en del avskalling av maling på vinduene. Utvendig på altandøren er det en del slitasje og avskalling. Vedlikehold må påregnes.

5.1 Balkonger, verandaer og lignende
Rekkverket oppfyller ikke kravet til høyde etter gjeldende forskrifter, rekkverket ble målt til 0,94m. Dagens krav er på 1 meter. Rekkverket oppfyller kravet til høyde etter forskrifter som var gjeldende under oppføringstidspunktet. Krav under oppføringstidspunktet var på 0,90 meter. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Det er en del slitasje på rekkverket. Vedlikehold må påregnes.

6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør
Både vannforsyningsrør og sluk er av eldre dato. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer. Avløpsrør i støpejern var vanlig på 50-, 60 og 70-tallet, men også tidligere enn dette. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må sluk/avløpsrør skiftes, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sluk i støpejern må jevnlig kontrolleres og rengjøres, ved tett sluk vil man få høy vannstand i sluket som kan føre til lekkasje i overgangen mellom sluk/gulv.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.
Det gjøres oppmerksomt på at selger ikke har bebodd eiendommen og av naturlige årsaker ikke kan stå til rette for alle spørsmål i egenerklæringsskjema.

Hvitevarer:
Selger opplyser at hvitevarer som står i leiligheten kke medfølger i salget.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: To etasjers murbygning med rom på loft
Dato: 21.02.1950

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Borettslag/boliglag

Om boliglaget:
Skogveihus Borettslag (org.nr: 929 481 658) er et frittstående boligselskap som har engasjert BOB som forretningsfører.

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret i If Skadeforsikring NUF (polisenr. SP0003233547). Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Spesifikasjon av lån
Bank: Nordea Bank Norge Asa
Lånenr.: 65018216684
Lånebeskrivelse: Nordea, Refinansiering av lån 6009.80.01312
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 3,85%
Andel av saldo 20 545,06
Innfrielsesdato: 30.06.2024

Boliglaget har fått invilget et rammelån på kr 15 000 000.
Dette vil bli brukt til kostnader for vedtatt rehabilitering og fordelt på hver enkelt andel.
Det er per nå ikke dokumentasjon nok til å kunne si noe om hvor mye av rammelånet som vil blir benyttet.

Felleskostnad:
OBS! Grunnet besluttet renovering av bygningsmassen vil fellesgjelden øke sammen med felleskostnadene. Det er per i dag ikke klart hvordan endringer vil bli.

Månedlig felleskostnad utgjør per i dag kr. 3.990,- og inkluderer følgende: Betjening andel fellesgjeld, andel kommunale avgifter, bygningsforsikring, samt noe avsetning til løpende vedlikehold og normal drift av boliglaget.

Rehabilitering:
Det er på ekstraordinær generalforsamling den 09.02.2023 besluttet renovering i borettslaget. Rehabiliteringen som er besluttet omfatter fasade, vindu, balkongdører, utskifting av rørstamme og utskifting av yttertak, inkl eksisterende takark.
Det foreligger ikke oversikt over kostnadsrammen per nå og vi kan ikke stipulere fremtidig felleskostnad. Felleskostnaden vil øken når arbeidet er iverksatt.

Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i boliglaget kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av borettslagets styre eller lagets generalforsamling.

Dyrehold:
Det må søkes styret om husdyrhold.

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret i If Skadeforsikring NUF - polisenr. SP0003233571.
Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Godkjenning av ny aksjonær:
Kjøper skal godkjennes av styret i boliglaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny aksjeeier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av boligen. Aksjebrevet transporteres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Diverse dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt boliglagets vedtekter, innkalling til generalforsamling med årsberetning og regnskap samt protokoll fra generalforsamlingen. Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av dokumentene. BOB er aksjelagets forretningsfører og fører aksjeierbok. Megler har ikke mottatt originale dokumenter.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi var ikke tilgjengelig ved markedsføringstidspunktet.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6.
Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1945/10033-1/106  Bestemmelse om bebyggelse  
11.11.1945 
Bestemmelse om felles vegg
Med flere bestemmelser

1951/7883-2/106  Erklæring/avtale  
19.09.1951 
Refusjonsplikt til kommunen

1961/9126-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
24.11.1961 
Bestemmelse om felles vegg
Solidarisk ansvar for reperasjon og vedlikehold av fellesledninger m.v.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg og panteretten går foran alle andre heftelser.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 120000
Plannavn: Årstad. Vestre Årstad Og Uren - Kronviken - Solheimsviken
Ikrafttredelsesdato: 04.08.1936
Dekningsgrad: 99,7 %

PlanID: 10960000
Plannavn: Årstad. Søndre Skogveien 48 A, Tomt For Offentlig Bebyggelse
Ikrafttredelsesdato: 10.05.1958
Dekningsgrad: 0,3 %

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y1 (100,0 %)
65270000 - Grønnstruktur Grønnstruktur G (0,1 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Kulturmiljø:
65270000 - Solheim (100,0 %)
Faresoner:
65270000 - Luftkvalitet - gul sone (100,0 %)
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (48,6 %)

Kommunedelplan
I henhold til kommunedelplan er eiendommen avsatt til:
17330000 - Friområder (0,1 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
10510000 - Årstad. Søndre Skogveien Og Blekenberg
Andre Opplysninger:
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Rett til å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 190 000
Omkostninger 6 232
Fellesgjeld 20 545
TOTALT 2 216 780

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

Dag 2

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF
Erik 2

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF
Ole 2

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF
Hilde 1

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder
Erlend 2

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF
Thomas 2

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF
Preben

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF
Joakim

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF
Lene

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF