Gaustad 36

Visning

4 150 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

4 267 890

P-rom

135 KVM

Antall rom

4 Soverom

Gaustad 36

Enebolig i landlige omgivelser | Svært gode kvaliteter | Garasje | Isolert uthus og flott utsikt

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Gaustad 36 4 150 000 117 892 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
135 / 135 / 149 KVM Eiet tomt, 1123 KVM 60220292

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Entré(4m²), gang(15,5m²), vaskerom(6,6m²), bad(9,1m²), soverom(8,9m²), soverom(10,3m²), kontor(5m²), stue(22,4m²) og kjøkken(19,1m²).

Innhold | 2. etasje:
Gang/trapperom(6,9m²), soverom(12,9m²), soverom(9,2m²).

Primærareal
Følgende rom inngår i boligens primærareal (P-rom):

1. etasje | 105 m²:
Entré(4m²), gang(15,5m²), vaskerom(6,6m²), bad(9,1m²), soverom(8,9m²), soverom(10,3m²), kontor(5m²), stue(22,4m²) og kjøkken(19,1m²).

2. etasje | 35 m²:
Gang/trapperom(6,9m²), soverom(12,9m²), soverom(9,2m²)

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 135 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 135 m²

Standard

Kort oppsummert:
- Enebolig med attraktiv beliggenhet
- Fire soverom og lekkert bad
- Alle vinduer i hus og utestue (bortsett fra takvindu) er byttet i senere tid.
- Ny varmtvannstank på 300 liter
- Fiber lagt inn i boligen
- Nylig drenert rundt boligens eldste del
- Nytt sikringsskap i råkjeller
- Kort avstand med bil til Knarvik og Frekhaug sentrum
- Garasje med ladepunkt for elbil
- Garasjeporter fra 2021/ 2020
- Innbydende kjøkken med store vindusflater og utsikt
- Integrerte hvitevarer og god plass til spisebord
- Usjenert beliggenhet
- Nærhet til turområder
- Ca fem minutter med bil til barnehage og skole

Presentasjon | Det er med glede ZMEGLEREN v/Erlend Hauglid presenterer denne flotte eiendommen med stor tomt og flott utsikt.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en flott enebolig med utmerket beliggenhet og flott utsikt. Velkommen til visning!

Oppvarming

Varmekabler i entré, gang, vaskerommet og badet
Vedovn i stue.
I uthuset er det montert varmepumpe.
Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

- Parkering i garasje med innlagt ladepunkt.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Beliggenhet

Boligen ligger i et etablert boligområdet med tilsvarende bebyggelse. Med bil er det ca 15 minutters kjøring til Frekhaug og Knarvik Senter med butikker, cafèer og de fleste servicetilbud. I området ligger det flere barnehager, skoler og idrettsanlegg.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:
Fundamentert på antatt faste masser av fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter er oppført i naturstein, murt i betong. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende og stående trekledning. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltakskonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med skiferstein, nyere del har takpapp.

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen har ukjent  byggeår, men antas opprinnelig å være fra 1900-tallet. Bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 12.01.2023.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Viktig informasjon om boligen:
Opplysninger fra hjemmelshaver, boligen er pusset opp de siste årene. Oppgraderingene ble ferdigstilt i 2021 og er blant annet:
- Nytt bad.
- Nytt vaskerom.
- Ny entré og gang.
- Nytt kjøkken.
- Nytt rør-i-rørsystem.
- Oppgradert el.anlegget.
- Nye innerdører og overflater.
- Vinduene er i hovedsak fra 2017.
- Varmtvannsberederen er fra 2022.
- Uthuset ble innredet og ferdigstilt i 2021.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra bygningssakkyndig der ingen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2) eller høyere. Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i vedlagte tilstandsrapport samt selgers egenerklæringsskjema.

Takstmannens vurdering ved TG2:
1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
Det ble observert sprekk/riss/avskalling enkelte steder i grunnmuren, disse anses og være normale og indikerer ikke aktive setningsskader, umiddelbare tiltak vil ikke være nødvendige. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke benyttet diffusjonstetting mot
grunn og fuktsikringen oppfyller ikke krav til sikring etter dagens forskrifter. Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. For utbedring av dreneringen må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si.

1.2 Krypekjeller
Som følge av kjellerens oppbygning vil luftfuktigheten varier ved temperaturforandringer og endringer i utvendig klima, samt at man risikerer avdamping fra grunnen. Relativ luftfuktighet under 60 % anses å være tørt. Relativ luftfuktighet mellom 60-74 % er akseptabelt.
I kjelleren vil den relative luftfuktigheten tidvis overstige 74% som indikerer at det vil være fuktighet. Slik kjelleren fremstod på befaringsdagen vil ikke umiddelbare tiltak være nødvendig. Ved endring av krypekjellerens bruk må det gjennomføres tiltak for fuktsikring.

4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak
Konstruksjonen er fra byggeår, det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Takkonstruksjonen vil fungere til tross for alder og konstruksjonsmåte.

4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)
Over halve forventete levetid for taktekkingen er oppbrukt. Taktekkingen må jevnlig kontrolleres. Som følge av alder på taktekkingen må det påregnes at denne må skiftes innen rimelig tid.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Byggeår på det opprinnelige huset er ikke dokumentert i kommunens arkiv. Det antas at hovedhuset ble flyttet i 1909 til der det står i dag. Huset ble påbygd og betydelig renovert i 2021.

Hvitevarer:
Selger opplyser at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.
Kjøleskap medfølger ikke.

Bredbånd:
Det er innlagt fiberkabel i boligen.

Følgende medfølger ikke:
* Sort garderobeskap i walk-in closet
* Taklampe i stuen
* Oppbevaringsseksjonene på kontoret


Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Tilbygg til bustad
Dato: 05.07.2021

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. ,- for inntektsåret 2021.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2021.

Energimerking

Energikarakter: Oransje G

Vei, vann og avløp

- Eigedomen er tilknytta privat veg.
- Privat vannledning til offentlig nett
- Eigedomen har ikke avløp

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Veilaget har ansvar for veilysene. Dette beløpte seg til kr 950 for 2022.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. Flere av disse er "avtrykk" fra grunnboken lenge før eiuendommen ble utskilt:

1909/900102-1/51 Utskifting Tinglyst
18.01.1909
Innmarken
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1932/900011-2/51 Best. om adkomstrett Tinglyst
25.01.1932
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:5
Bestemmelse om naustplass
Bestemmelse om beite
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1932/900076-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
23.05.1932
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:6
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om naustplass
Bestemmelse om torvrettigheter
Bestemmelse om beite
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1933/900256-2/51 Best. om adkomstrett Tinglyst
06.11.1933
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:7
Bestemmelse om torvrettigheter
Bestemmelse om naustplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1933/900257-2/51 Erklæring/avtale Tinglyst
06.11.1933
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:8
Bestemmelse om naustplass
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1944/1875-2/51 Erklæring/avtale Tinglyst
25.09.1944
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:13
Bestemmelse om naustplass
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1944/1876-2/51 Erklæring/avtale Tinglyst
25.09.1944
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:14
Bestemmelse om naustplass
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1947/403-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
15.02.1947
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:15
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1947/404-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
15.02.1947
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:16
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1958/4375-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
20.10.1958
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:19
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:20
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1960/990027-1/51 Elektriske kraftlinjer Tinglyst
02.06.1960
Rettighetshaver: NORDHORDLAND KOMM. KRAFTLAG
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1963/4957-1/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
09.10.1963
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:24
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1963/5404-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
28.10.1963
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:22
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/185-2/51 Best. om adkomstrett Tinglyst
11.01.1964
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:25
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/1283-3/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
07.03.1964
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:23
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/1416-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
16.03.1964
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:14
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/1417-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
16.03.1964
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:13
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/2179-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
28.04.1964
:Knr:1256 Gnr:39 Bnr:26
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:23
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1965/2461-2/51 Best. om adkomstrett Tinglyst
11.05.1965
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:29
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1966/6956-2/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
25.11.1966
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:30
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1972/7561-3/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
12.09.1972
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:33
Bestemmelse om vannledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/1584-1/51 Utskifting Tinglyst
21.03.1975
utmark
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/733-1/51 Erklæring/avtale Tinglyst
05.02.1976
overutskiftning/utmark
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/694-3/51 Bestemmelse om vannrett Tinglyst
04.02.1980
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:36
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om stolpefeste/el.ledn. m.v.
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/1529-1/51 Erklæring/avtale Tinglyst
07.03.1980
Grensegangssak
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1982/2932-2/51 Bestemmelse om vannrett Tinglyst
04.05.1982
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:41
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om stolpefeste/el.ledn. m.v.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1986/10006-3/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
09.12.1986
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:46
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om stolpefeste/el.ledn. m.v.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/4826-4/51 Bestemmelse om veg Tinglyst
16.06.1988
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:47
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om stolpefeste/el.ledn. m.v.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1994/10970-3/51 Rettigheter iflg. skjøte Tinglyst
28.12.1994
Til å drive garden så lenge de vil.
Rettighetshaver Einar Gaustad f. 22.07.31
Rettighetshaver Kjellaug Gaustad f. 03.12.31
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1994/10970-4/51 Rettigheter iflg. skjøte Tinglyst
28.12.1994
Bestemmelse om brensel
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/912897-2/200 Bestemmelse om veg Tinglyst
10.11.2008
:Knr:4631 Gnr:339 Bnr:53
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/912897-3/200 Bestemmelse om gjerde Tinglyst
10.11.2008
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/446483-1/200 Erklæring/avtale Tinglyst
18.06.2010
Rettighetshaver:ALVER KOMMUNE
Org.nr: 920290922
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om adkomstrett
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-339/2
Gjelder denne registerenheten med flere

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg og panteretten går foran alle andre heftelser.

Regulering

Eiendommen er regulert til: Bustad i spreid bustadbygging LNFR.

Reguleringskart eller planer er ikke mottatt fra Alver kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 4 150 000
Omkostninger 117 892
TOTALT 4 267 890

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF