Eikåker 19

Solgt

3 990 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

4 091 640

P-rom

212 KVM

Antall rom

5 Soverom

Eikåker 19 (Solgt)

Innholdsrik enebolig i Tyssedal | Eldhus og stabbur | To garasjer | Flott utsikt og nærhet til turområder

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Eikåker 19 3 990 000 101 642 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
212 / 279 / 0 KVM Eiet tomt, 1080 KVM 60220281

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Underetasje:
Vindfang, kjellerstue, to soverom, vaskerom, gang, bad, to boder, matbod, Garasje, Innkledd og carport.

Innhold | 1. etasje:
Entré, gang, stue, kjøkken, tre soverom, vaskerom og bad.

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. BTA er beregnet areal. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 212 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 279 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Enebolig med attraktiv beliggenhet i Tyssedal
- Fire soverom og to stuer
- To bad
- Uteplass med flott utsikt
- Nærhet til turområder
- Kort avstand til barnehage og idrettsanlegg

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne innholdsrike eneboligen med attraktiv beliggenhet i Tyssedal.

Planløsning | Boligen har en god planløsning med hele fire soverom og to bad. Fin stue løsning med gode lysforhold, romslig kjøkken og utgang til terrasse.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik enebolig med god planløsning, utmerket beliggenhet og fine kvaliteter. Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Oppvarming

Peis med innsats både i stue oppe og i kjellerstue.
Vedovn i stue.
Luft til luft varmepumpe er montert.
Varmekabler i kjøkken, bad, stue og spisestue i andre etasje.
Varmekabler på bad, gang og kjellerstue i underetasjen.

Mekanisk avtrekksanlegg (Villavent) er montert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming.

Parkering

Det er to garasjer.
Den ene garasjen er en innebygget tidligere carport.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i utkanten av Tyssedal sentrum, endetomt mot nord. Kort veg til barnehage og barneskole.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Solid og godt bygd bolighus med standard i stor grad fra byggeår. Huset er godt vedlikeholdt. Det må, på grunn av alder, påregnes utskifting av enkelte bygningskomponenter.

Grunnmur delvis av Leca og delvis av betong ellers isolert trebygning.

Det er sannsynligvis lagt drensledning og grunnmursplast rundt grunnmuren.
Byggegrunnen består av drenerende masser.

Taktekking av betongstein.

Opplysninger fra selger:
Det var angrep av stokkmaur i huset i 2017. Skadene ble utbedret og mauren fjernet.
Det var plassert musefeller på loftet. Dette indikerer at det kan forekomme mus i huset.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim, 25.11.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 og 3(TG2/ TG3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 og 3:

Oversikt TG 3:
Store eller alvorlige avvik

Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Oversikt TG 2:
Avvik som kan kreve tiltak

Utvendig dører
Dører er i stor grad fra byggeår og en stor del av forventet levetid er gått.

Innvendig radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendige trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Kostnadsestimat: under 10 000

TG 2
Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak

Utvendig taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.

Utvendig vinduer gå til side det er avvik: vinduer er fra byggeår og en stor del av forventet levetid er gått.

Utvendig balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. det er avvik: noe værslitte materialer ble observert på terrasse/balkong.

Utvendig Utvendige trapper
Det er avvik: Betongtrapp til inngangsdør i 1.etasje ligger tett mot treverk. Dette er en konstruksjon som kan føre til skader i treverket.

Tekniske installasjoner Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner
Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tomteforhold
Drenering
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble registrert noe saltutslag i underetasje. Dette kan tyde på noe mangelfull drenering. Det er og risiko for at det kan være skjulte skader i vegger som er utlektet og kledd.
Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Det ble observert enkelte mindre riss i grunnmuren.
Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.
Det gjøres oppmerksomt på at kjøper ikke har benodd eiendommen og har begrenset kjennskap til boligens tilstand. Kjøper overtar eiendommen basert på denne situasjonen.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det hvitevarer på kjøkken og vaskerom i begge etasjer medfølger i salget.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ullensvang kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Bolighus
Dato: 07.04.1981

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Dagens planløsning avviker noe fra tegninger mottatt fra kommunen. Carport er ikke tegnet inn på opprinnelige tegninger, samt at underetasjens planløsning avviker noe. I hoved etasjen er det mindre endringer.
Tegninger fra kommunen følger som vedlegg. Kjøper overtar boligen basert på denne situasjonen.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 614 977,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 213 917,- for inntektsåret 2020.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Tinglyste erklæringer

1999/2192-2/48  Rettigheter iflg. skjøte  
15.07.1999 
Rett for kommunen og Tyssefaldene AS til å leggja opp og halda ved like leidningar m.m.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til: Boligformål
Reguleringsformål: Bolig

Reguleringsføresegner i samband med reguleringsplan for Eikåker, Tyssedal, Odda kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 990 000
Omkostninger 101 642
TOTALT 4 091 640

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF