Eitrheimsvegen 22

Solgt

4 700 000

Prisantydning

Boligtype

Næringsbygg

Totalpris

4 838 840

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Eitrheimsvegen 22 (Solgt)

Næringsbygg med leilighet og hybel | Jerniabygget | Butikken vurderes også solgt

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Eitrheimsvegen 22 4 700 000 138 842 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Næringsbygg Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 1012 / 0 KVM Eiet tomt, 932 KVM 60220252

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | kjelleretasje:
Lager

Innhold | førsteetasje:
Butikklokaler, kontor, spiserom, wc

Innhold | andreetasje:
Felles trapperom, leilighet bestående av gang, kjøkken, spisestue, stue, tv-stue, 2 soverom, bad, wc, bakgang og bod og hybelleilighet bestående av entre, stue, kjøkken, soverom, bad og wc

Loft over leiligheter:
Tørkeloft

Loft over gammelt bygg:
Lager

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. BTA er beregnet areal. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet bruksareal (BRA) = 1012 kvm.

Standard

Næringseiendom med forholdsvis enkel tilkomst. Godt med kommunale parkeringsplasser i nærområdet. I lokale har det vært butikk i over hundre år. Eiendommen ansees som attraktiv med beliggenhet i sentrum av Odda. Leilighetene har uteplass på takterrasse med flott utsikt over havnebassenget og utover fjorden.

Byggeår: 1900 Kilde: Byggeår er anslått ut fra år for eiendommens opprinnelse. Det foreligger ingen konkret dokumentasjon som viser byggeår på eldste bygning.
Tilbygg (i 1939) Betongbygg er henholdt til bygdebok for Odda bygd i 1938-39. Muligens gjort ferdig etter krigen.
Tilbygg (i 1980) Utvidelse av butikk mot nord med takterrasse oppå ble bygd rundt 1980. Modernisering Diverse forandringer er utført opp gjennom årene.

I butikk er det i stor grad fliser. Ellers en det i stor grad tregulv i opprinnelig bygg. En del fliser i leiligheter, samt en del parkett.

Leilighet: Eldre innredning med fronter i heltre eik. Integrertsteikeovn og platetopp.
Hybelleilighet: Eldre innredning med fronter i heltre eik. Benkeplate med fliser. Integrertsteikeovn og platetopp.

Leilighet: Bad med servant i baderomsskap, dusj og opplegg for vaskemaskin. Wc med servant og klosett.
Hybelleilighet: Bad med servant i baderomsskap, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Wc med klosett.
Personaltoalett i butikklokale.
Det er plassert 2 VV-beredere i kjeller.
Vannmåler er montert.

Villavent er montert i leilighet.
Ellers er det i stor grad naturlig ventilasjon i huset.

Det er to murte piper i betongbygg. Pipeløp er ikke kontrollert av takstmann.
Det er montert peis i stue og vedovn i Tv-stue i leilighet.

Nærområdet

Bygget har en sentral beliggenhet i Odda sentrum med god eksponering og enkel tilkomst. Leilighetene har uteplass på takterrasse med flott utsikt over havnebassenget og utover fjorden.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Det er montert peis i stue og vedovn i Tv-stue i leilighet.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Det er lite parkeringsareal på tomta, men godt med komunale parkeringsplasser like ved.

Tomt

Hele tomten er bebygd.
Etter kart kan det se ut som at bygget er strekt utenfor tomtegrense mot nord.
Se vedlagte kart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Areal: 932,50 kvm.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:
Opprinnelig bygg er trehuset mot vest.
Betongbygg mot sørøst er sammenbygd med opprinnelig trehus.
Mot nord ble betongbygget påbygd i 1 etasje.

Takkonstruksjon:
Opplysninger fra selger:
Største delen av taket er siporeks elementer. Et felt på ca 4 x 4 m er tretak som bør utbedres/ byttes.

Grunn og fundamenter
Fundamentert med grunnmurer på løsmasser.

Ytterveggskonstruksjon
Yttervegger av heltre plank med utvendig trekledning i opprinnelig bygg og bindingsverk i tilbygg mot nord.
Malte betongvegger i betongbygg.

Utvendige dører og vinduer
Vinduer av svært ulik alder og standard. Delvis vinduer med enkelt glass i opprinnelig bygg. Ellers vinduer med isolerglass. En
del nyere vinduer i leiligheter.

Takkonstruksjon
Sperretak med taktekking i stor grad av skifer. Flat tak med terrasse oppå på tilbygg mot nord. Tekking av papp.

Etasjeskillere
Etasjeskillere av tre i opprinnelig bygg.
Etasjeskillere av betong i betongbygg.

Innvendige overflater gulv
I butikk er det i stor grad fliser. Ellers en det i stor grad tregulv i opprinnelig bygg.
En del fliser i leiligheter, samt en del parkett.

Innvendige overflater vegg
Varierende overflater både i butikklokale og leiligheter.

Innvendige overflater himling
Varierende overflater både i butikklokale og leiligheter.

Innvendige trapper
Flislagt trapp i betong til leiligheter i 2.etasje.
Ellers er det trapper i heltre av ulik kvaliet og standard.

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra antatt tidlig 1900-tallet og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å påpeke at byg

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim den 06.09.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte takstrapport fra takstmann. Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene.

Diverse

Selger vurderer også salg av butikken Jernia. Kjøpet og overtagelsen av eiendommen vil avhenge av om kjøper også ønsker å kjøpe og overta driften av butikken.
Alernativet er at butikken avvikles og det må beregnes tid for å få avsluttet drift, samt tømme butikklokalet.

Byggeår:
Selger tar forbehold vedrørende årstall for byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon og oppgitte årastall er antakelser.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ullensvang kommune har utstedt følgende attester:

Type: Midlertidig brukstillatelse
Tiltakets art: Lager
Dato: 24.06.1988

Det foreligger ikke ferdigattest. Vedlagt i salgsoppgaven ligger tegninger som er mottatt fra kommunen over leilighetene.
Disse er datert til 15.02.1938.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. ,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2020.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Eiendommen har montert vannmåler.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1997/1224-1/48  Leie av næringslokale  
09.04.1997 
leietid: 10 År
fra dato: 01.01.1997
leie: NOK 216.000 Pr. År
Rettighetshaver:Odda Jernvare AS  
Org.nr: 953076594
Kan ikkje framleigast utan samtykke frå heimelshavaren/utleigaren

Bestemmelser om regulering av leien

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til forretning/ kontor.

Kommuneplaner

Arealplan-id: 12282007001
Plannavn: Kommuneplanens arealdel for Odda kommune
Ikrafttredelsesdato:18.12.2007
Status: Endelig vedtatt arealplan

Reguleringsplaner

Arealplan-id: 12281986006
Plannavn: Sentrum
Plantype: Eldre reguleringsplan
Ikrafttredelsesdato: 31.03.2010
Status: Endelig vedtatt arealplan

Delarealer
Delareal: 719 m
Formål: Bevaring av bygninger
Delareal: 719 m
Formål: Forretning/Kontor
Delareal: 65 m
Formål: Gang-/sykkelvei

Arealplan-id: 12281987002
Plannavn: EITRHEIMSVEGEN 28-32 REGULERINGSENDRING
Plantype: Eldre reguleringsplan
Ikrafttredelsesdato: 26.04.1987
Status: Endelig vedtatt arealplan

Delareal: 149 m
Formål: Gang-/sykkelvei
Reguleringssvar fra Ullensvang kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Rett til å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 4 700 000
Omkostninger 138 842
TOTALT 4 838 840

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF