Gangdal 3

Solgt

1 750 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

1 811 640

P-rom

165 KVM

Antall rom

5 Soverom

Gangdal 3 (Solgt)

Romslig enebolig med renoveringsbehov | Opprinnelig bygget som tomannsbolig

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Gangdal 3 1 750 000 61 642 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
165 / 226 / 0 KVM Eiet tomt, 489 KVM 60220253

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | kjelleretasje:
Gang, Gjesterom, Gjesterom, Dusj, Yttergang, Hobbyrom, Vaskekjeller, og to Boder

Innhold | førsteetasje:
Entré, Kjøkken, Stue, Spisestue, Soverom og Bad

Innhold | andreetasje:
Trappegang, Stue, Kjøkken, Soverom, Soverom, Gang og Bad

Innhold | loft:
Tørkeloft, Innredet rom, Innredet rom og Bod

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. BTA er beregnet areal. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 165 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 226 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Eldre bolighus nær Odda Sykehus
- Forholdsvis stille og rolig beliggenhet
- Solid og godt bygd hus med behov for modernisering og oppussing
- Opprinnelig bygd som 2-mannsbolig

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne innholdsrik boligen beliggende i Dalen like ved Odda Sykehus.

Planløsning | Boligen går over fire etasjer med beboelse i første og andre etajse, i tillegg til innredet soverom på loft og kjeller.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik enebolig over fire plan med sentral beliggenhet.  Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen!

Ansvarlig megler:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger i Eidesdalen, ca. 1,5 km fra Odda sentrum, og i nærheten av sykehuset. Forholdsvis kort veg til Eide med skole og idrettsanlegg. Parkeringsmuligheter langs kommunal veg like ved.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Det er pipe i boligen.
For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Parkeringsmuligheter langs kommunal veg like ved.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Eldre bolighus med omfattende behov for vedlikehold og oppgradering.

Huset er bygd etter gjeldene krav ved oppføring. Opprinnelig tomannsbolig er ombygd og stetter i dag ikke branntekniske krav for 2 separate boenheter.

UTVENDIG
Enebolig i 2 etasjer + kjeller og loft.
Opprinnelig bygd som horisontaldelt tomannsbolig.

INNVENDIG
Innvendige overflater av eldre standard.
Behov for oppussing.

VÅTROM
Eldre bad i begge etasjer.
Vaskekjeller og dusj i kjeller.

KJØKKEN
Plassbygde innredninger på begge kjøkken.
Kjøkken i 2.etasje er ikke i bruk som kjøkken.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Sikringsskap med skrusikringer.
Murt pipe. Ved/oljekamin i stue i 1. etasje.
Vedovn i stue i 2. etasje

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra 1930 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å påpeke at byg

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim den 13.09.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret. Vurdering mot byggeår: Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

TG3
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Våtrom Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

TG2
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
Store deler av forventet levetid på pappen er gått. Rundt pipe som er fjernet er det en del spor etter gamle fuktskader.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig Vinduer
Det er avvik:
En stor del av forventet levetid på vinduer er gått. Vindu på kjøkken i 2.etasje er i dårlig stand
(Tilstandsgrad 3).
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig Dører
Det er avvik:
En stor del av forventet levetid på dørene er gått.
Kjellerdør er utett mellom dørblad og karm.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig Utvendige trapper
Det er avvik:
Det er ikke montert rekkverk på trapp til inngangsdør.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig Overflater
Det er avvik:
En del behov for generell oppussing ble registrert.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Det ble registrert noe knirk i gulv.

Innvendig Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig Rom Under Terreng
Det er avvik:
Ved bruk av fuktindikator ble det registrert noe fukt i
yttervegger i kjeller.

Innvendig Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom Fukt i tilliggende konstruksjoner Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.

Våtrom Fukt i tilliggende konstruksjoner Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.
Badet må renoveres.

Kjøkken Overflater og innredning Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et
kjøkken.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Kjøkken Overflater og innredning Kjøkken
Det er avvik:
Kjøkkenet er ikke i bruk og heller ikke i stand til å brukes.

Tekniske installasjoner Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tomteforhold Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tomteforhold Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig Taktekking G
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.

Utvendig Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Innvendig Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe

Diverse

Avtale med naboeiendom:
Nabo mot øst har fått tillatelse til å bygge garasje helt inn til tomtegrense.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ingen attesteri kommunens arkiv.

Dagens planløsning avviker fra tegninger mottatt fra Ullensvang kommune. Det foreligger ikke dokumentasjon fra kommunen at soverom i kjeller er godkjent innredet til bruk som soverom. Nevnte tegninger følger som vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper overtar eiendommen basert på denne situasjonen og overtar risikoen med eventuelle pålegg fra kommunen om endring av bruk avvikende rominndeling. 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. ,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger restriksjoner mot utleie.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1929/900210-1/48  Best. om vann/kloakkledn.  
15.06.1929 
1967/2094-1/48  Erklæring/avtale  

13.10.1967 
LIVSVARIG BRUKS- OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
RETTIGHETSHAVER: VOLDEN INGRID OG LARS
TIL DET HUSET SOM TILHØRER EIENDOMSPARTEN
Denne vil bli slettet.

1971/31-1/48  Borett  
08.01.1971 
BEST. OM BORETT
RETTIGHETSHAVER: BREKKE SINA
Denne vil bli slettet.
 
1983/3362-1/48  Erklæring/avtale  
13.09.1983 
PANTSETTELSESERKLÆRING
BELØP: NOK 60,000
TIDSBEGRENSNING I 10 ÅR

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsformål: Bolig

Kommuneplaner
Arealplan-id: 12282007001
Plannavn: Kommuneplanens arealdel for Odda kommune
Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato: 18.12.2007

Reguleringsplan
Arealplan-id: 1975002
Plantype: Eldre reguleringsplan
Plannavn: Eidesdalen
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato: 11.06.1975

Delarealer
Delareal: 471 m
Formål: Boliger

Delareal: 12 m
Formål: Felles gangareal

Delareal: 7 m
Formål: Kjørevei
Reguleringssvar fra Ullensvang kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 750 000
Omkostninger 61 642
TOTALT 1 811 640

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF