Stephansens veg 16

Solgt

6 500 000

Prisantydning

Boligtype

Annet

Totalpris

6 651 340

P-rom

361 KVM

Antall rom

10 Soverom

Stephansens veg 16 (Solgt)

Flermannsbolig - Kr 18 000 pr m² - Tomt på 2.6 mål - Mulig potensial for utleie, seksjonering og utskilling av tomt

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Stephansens veg 16 6 500 000 151 342 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Annet Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
361 / 416 / 463 KVM Eiet tomt, 2659 KVM 60220280

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Underetasje:
Vindfang, bad/wc, to soverom, kontor/bod, stue og kjøkken.
P-rom: 59 m2 - S-rom: 7 m2 - BRA: 66 m2 - BTA: 72 m2

Innhold | 1. etasje
Gang og to mellomganger, to bad/wc, to kjøkken, to soverom, kontor og to stuer.
P-rom: 100 m2 - BRA: 100 m2 - BTA: 112 m2

Innhold | 2. etasje
Vindfang, bad/wc, tre soverom, mellomgang, stue og kjøkken.
P-rom: 100 m2 - BRA: 100 m2 - BTA: 112 m2

Innhold | 3. etasje
Vindfang, gang, mellomgang, bad/wc, tre soverom, stue og kjøkken.
P-rom: 102 m2 - BRA: 102 m2 - BTA: 114 m2

Utvendig bod på sørsiden
Trappegang - Gang, innredet rom og tre boder.
BRA: 48 m2 - BTA: 53 m2

Det er i tillegg to eksterne bygg på nordsiden av huset. Det er ikke foretatt oppmåling av disse byggene men i offentlige registre er de notert med areal på hhv. 16 m2 og 18 m2. Dette arealet er ikke medtatt i det oppsummerte areal.

Samlet primærareal (P-rom) = 361 m2
Samlet bruksareal (BRA) = 416 m2
Samlet bruttoareal (BTA) = 463 m2

Standard

Boligen |
Underetasjen ble oppusset i 2009. Da ble overflater og innredninger fornyet, samt røropplegg og el. anlegg fornyet. Gulvet ble gravd opp og det ble lagt nye soilrør og vannrør. De øvrige etasjene har vært delvis oppusset i perioden fra 2005 og til 2009. Innvendig bærer huset preg av slitasje og behov for oppussing og oppgradering.

Boligen har fem varmtvannsberedere, fem sikringsskap og fem strømmålere. Det er egne inngangsparti til hver av byggets fire etasjer samt to separate inngangsparti til 1. etasje.

Utleiepotensial |
Huset overtas av ny eier uten leieforhold. Dagens eier har tidligere leiet ut huset i sin helhet fordelt mellom fem boenheter/leiekontrakter - En i underetasjen, to i 1. etasje, en i 2. etasje og en i 3. etasje. De siste årene har boligens årlige inntekt vært kr 504.000,-. Ved satsene til Bergen kommune vil huset med fem enheter kunne leies ut for ca kr 650.000,- pr år. Det vil da kreve noe innvendig oppussing og møblering inkl. hvitevarer.

Mulig seksjoneringspotensial |
Med dagens størrelse og løsning bør huset ha potensial for seksjonering. I følge dagens eier er han kjent med at det tidligere har vært seks enheter i huset. Han har selv leiet huset ut som fem enheter. Huset er i offentlige registre registrert med tre enheter. Eksternt lagerrom på totalt 48 m2 har potensial for å kunne inndeles i flere separate boder. Det foreligger ikke tegninger på huset i Bergen kommune sin byggesak.

Ser vi på de siste salgene av leiligheter på dette aktuelle postnummeret så er det de siste årene solgt 8 leiligheter med en snitt kvadratmeterpris på kr 38.492,-. Det gjøres oppmerksom på at flere av disse salgene er av nyere boliger med god standard.

Mulig potensial for utskilling av tomt |
Med tanke på tomtens areal og utforming ser vi et mulig potensial for utskilling av tomten i nordlig retning, alternativt ved byggene som er på den nordlige delen av denne tomten. Det orienteres om at det av dagens eier ikke er gjort undersøkelser i forhold til en slik løsning.

Dagens eier, som eier både Stephansens veg 14 (næringsbygget) og Stephansens veg 16 har startet prosessen med utskilling av disse to byggene til to separate tomter. Stephansens veg 16 vil ved fullført utskilling få tildelt gnr. 295, bnr. 486 og arealet er beregnet til ca 2.6 mål. Tomtegrensen vil gå i rett linje fra øst til vest på tomten og trekkes inn til veggen på næringsbygget. Konferer megler for status i denne anledning. Ny eier kan ikke overta eiendommen før denne prosessen er fullført.

Historikk |
Huset ble i sin tid oppført av eierne av Janus Fabrikker AS. I følge eier var det den gang seks strømmålere i huset og det antas at det var 5-6 boenheter i huset. Dette er ikke verifisert av de offentlige registre.

Oppgradering i senere tid |
Følgende opplysninger er gitt av selger som har eid huset siden 2005:
- Badene med fliser ble pusset opp for cirka 15 år siden, øvrige bad av eldre dato.
- Vinduene ble skiftet i 2003/2004 (med unntak av underetasje).
- Ytterkledningen ble skiftet i 2003/2004 og etterisolert med ca 7. cm.
- Nye innvendige rør i pipen fra 2005.
- Vann og avløpsrør inn til huset ble skiftet for cirka 15 år siden.
- Deler av el. anlegget ble skiftet i perioden 2005-2010.

Siste boligprosjekt i Stephansens veg |
Et av de siste boligprosjektene på Espeland er boligene som ble oppført i Stephansens veg like bak Janus Fabrikken. De siste salgene i 2022 av leiligheter på mellom 60 og 70 m2 har blitt omsatt for mellom kr 40.000,- og kr 45.000,- pr. kvm.

Nærområdet

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Arna med gangavstand til både skole og barnehage, buss og butikk. Det er også kort avstand til treningssenteret Optimum-Arna og i motsatt retning er det kort avstand til Espelandshallen og Espelandsbanen. Eiendommen ligger mellom Janusfabrikken og Espelandshallen. Det er også godt utgangspunkt for fine turmuligheter i nærområdet.

Fra Stephansens veg er det bare få minutters kjøretur til Øyrane Torg og Arna Stasjon. Fra Arna stasjon er det bare 7 minutter med tog til Bergen sentrum. Med bil er det ca 15. minutters kjøretid til Nesttun sentrum. Det er kort avstand til store arbeidsplasser som Arnadalen terminalområde, Toro og Janus.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Det er elektrisk oppvarming i huset. Klebersteinsovn i 2. og 3. etasje.

Parkering

Parkering på egen tomt.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Dagens eier, som eier både Stephansens veg 14 (næringsbygget) og Stephansens veg 16 har nylig skilt ut disse eiendommene til to separate tomter. Stephansens veg 16 har fått tildelt gnr. 295, bnr. 486 og arealet er beregnet til 2.659,65 mål. Se vedlagt basiskart fra Bergen Kommune med nye linjer for de nye tomtegrensene.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av prosentstein- og betongkonstruksjoner. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltakskonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med skiferstein.

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra xxxx og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å påpeke at byg

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 25.11.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema.

Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
Det ble observert sprekk/riss/avskalling enkelte steder i grunnmuren, disse anses og være normale og indikerer ikke aktive setningsskader, umiddelbare tiltak vil ikke være nødvendige. Det er ikke benyttet diffusjonstetting mot grunn etter dagens standard og fuktsikringen oppfyller ikke krav til
sikring etter dagens forskrifter. Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre.

2.1 Yttervegger
Over halve forventete levetid er overskredet på ytterveggkonstruksjonene. Det er i nyere tid utført arbeider på veggene, veggkonstruksjonene vil fungere til tross for alderen. Skjevheter/ujevnheter i ytterveggkonstruksjonene vil forekomme.

3.1 Vinduer og ytterdører
Som følge av alder på de eldste vinduene bør disse jevnlig kontrolleres for punkterte vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på de eldste vinduene vil restlevetid være vanskelig og anslå. Vinduer bør skiftes ved behov.

4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak
Konstruksjonen er fra byggeår, det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Takkonstruksjonen vil fungere til tross for alder og konstruksjonsmåte. Ved utskiftning av taktekkingen må takkonstruksjonen nøye kontrolleres, det må påregnes utbedringer på deler av konstruksjonen.

4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)
Over halve forventete levetid for taktekkingen er oppbrukt. Taktekkingen må jevnlig kontrolleres. Som følge av alder på taktekkingen må det påregnes at denne må skiftes innen rimelig tid. Ved utskiftning av skiferstein må det påregnes utskiftninger/utbedringer på underliggende konstruksjoner.
Takrennene er i dårlig forfatning og må skiftes ut.

5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging)
Lukeadkomst fra 3.etasje. Loftet fremstod ok alder tatt i betraktning. Se for øvrig pkt. om takkonstruksjon og taktekkingen. Loftet bør jevnlig kontrolleres for lekkasjer som følge av alder på taktekkingen.

8.1 Kjøkken Kjøkken
Kjøkkeninnredningene er av eldre dato. Innredningene vil fungere slik den fremstod på befaringsdagen, modernisering bør likevel påregnes. Kjøkkeninnredningene i 2. og 3.etasje har mye slitasje, i 3.etasje har flisene over benkeplaten løsnet. Utskiftning av disse kjøkkenene må påregnes.

10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør
Både vannforsyningsrør (kobber) og sluk er av eldre dato. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer, ved oppgradering av kjøkken/bad bør det skiftes til plastrør (rør-i-rør system). Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.


10.2 Varmtvannsbereder
Det er i dag innført krav om at varmtvannsberedere av denne størrelsen ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Da vil du unngå risiko for varmgang og brann. På tidspunktet varmtvannsberederen ble montert var det ikke krav om fast tilkobling.

10.5 Ventilasjon
Boligen tilfredsstiller ikke kravet til ventilasjon etter dagens krav. Under oppføringstidspunktet til boligen var det andre krav som var gjeldende. For å oppfylle kravene til de nyeste bygningsforskriftene skal man nå benytte balansert ventilasjonsanlegg.

Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

7.1.1 Våtrom Overflate vegger og himling
Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.

Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-

7.1.2 Våtrom Overflate gulv
Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Overflatene bærer preg av elde og slitasje. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om. Stedvis er det registrert motfall mot sluket. Det ble registrert bom i enkelte fliser. Når ikke hele flisen har kontakt med underlaget, vil det oppstå luftlommer. Dette blir kalt "bom", og kan medføre at flisen sprekker ved belastning. Grunnet størrelse på flisene og antall fliser med "bom" vurderes avviket som normalt og tiltak trengs ikke iverksettes.

Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-

7.1.3 Våtrom Membran, tettesjiktet og sluk
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning og membran. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.

Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

For selger har dette vært en utleiebolig og eier har således ikke selv bodd i huset. Av den grunn har eier begrenset kjennskap til husets tilstand. Det oppfordres til å undersøke huset grundig og gjerne sammen med byggekyndig person.

Utvask:
Huset selges og overtas av ny eier uten utvask utover det som er foretatt før visning.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ingen dokumentasjon på huset i byggesak og Bergen kommune. Det står notert at huset ble oppført og tatt i bruk i 1912.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Det foreligger ikke ligningsverdi på boligen etter svar fra Skatt Vest.

Adgang til utleie

Boligen er i dag tom og overtas uten leieforhold.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Grenser til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1953/907074-1/106  Elektriske kraftlinjer  
10.07.1953 
Haus Elektrisitetsforsynings høgspente linenett
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

I henhold til gjeldende kommuneplan 65270000 fra 19.06.2019 er eiendommen avsatt til:
- Bebyggelse og anlegg (100%)

Arealformål i kommuneplanen
PlanID: 65270000 1
Arealstatu: - Nåværende
Arealformål:  1001 - Bebyggelse og anlegg
Beskrivelse:  Øvrig byggesone
Områdenavn:  ØB
Dekningsgrad: 100,0 %
   
Arealformål i kommuneplanen
PlanID: 65270000 1
Arealstatu: - Nåværende
Arealformål:  5100 - LNF
Beskrivelse:   LNF
Områdenavn:   LNF
Dekningsgrad:  0,1 %

Reguleringsplaner på grunnen
Planid: 18960000 30 ARNA. GNR 295 BNR 13,
ESPELAND, STEPHANSENS VEG 58 3 - Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 21.09.2009 Saksnr: 200603922 Dekningsgrad:  0,1 % (1,2 m²)

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen)
18960000 320 - Gang-/sykkelvei < 0,1 % (1,2 m²)

Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen
65270000 KpAngittHensynSone H570_4 Historiske veifar Dekningsgrad:13,2 %
 
Hensynssoner Faresone i kommuneplanen
65270000 KpFareSone H310_1 Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og
flomskred og snøskred  Dekningsgrad:53,2 %

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen
65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone Dekningsgrad: 97,1 %

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen
Eiendom: 295/52
Bygningsnr:  9509127-1
Endring: Tilbygg
Bugningstype:  Enebolig
Status:
Igangsettingstillatelse
Dato: 11.04.2018
Saksnr: 201808850

Andre opplysninger
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk,
motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens
bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen
av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for
tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Reguleringssvar fra Bergen kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Rett til å velge megler:
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse:
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel. ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 6 500 000
Omkostninger 151 342
TOTALT 6 651 340

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF