Egne Hjem 3

Solgt

2 290 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

2 360 390

P-rom

130 KVM

Antall rom

3 Soverom

Egne Hjem 3 (Solgt)

Enebolig med opparbeidet tomt | Flere uteplasser med flott utsikt | Sentral beliggenhet | Parkeringsplass

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Egne Hjem 3 2 290 000 70 392 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
130 / 170 / 0 KVM Eiet tomt, 402 KVM 60220240

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Vindfang, Hall, Stue, Kjøkken, Wc

Innhold | 2. etasje:
Gang, Soverom, Soverom, Bad

Innhold | Kjelleretasje:
Innredet rom, gang, Vaskekjeller, Bod, Bod, Vedbod

Innhold | Loft:
Gang, Soverom og to boder

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. BTA er beregnet areal. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 130 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 170 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = kvm.

Standard

Kort oppsummert
- Koselig enebolig over fire plan
- Tre soverom
- Innredet loft med soverom
- Godt med lagringsplass
- Kort avstand til både sentrum og Boliden

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne koselige eneboligen beliggende med flotte utsiktsforhold mot Sørfjorden og fjellene rundt.

Planløsning | Boligen går over fire etasjer med beboelse i første og andre etajse, i tillegg til innredet soverom på loft. Fin stue løsning med gode lysforhold og utgang til terrasse.

Uteplass | Romslig terrasse med utgang fra stue.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik enebolig over fire plan med sentral beliggenhet.  Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen!

Ansvarlig megler:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger på Egne Hjem, ca 2 km fra Odda sentrum. Østvendt tomt og noe utsikt mot fjorden. Bussforbindelse til Odda sentrum ca. 200 m fra eiendommen og lekeplass like ved.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Vedovn i stue.
Varmepumpe står plassert i hall/ trappegang.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Parkeringsplass på egen tomt like bortenfor boligen.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Om byggemetoden:

UTVENDIG
Enebolig i 2 etasjer + kjeller og loft.
Grunnmur av betong, ellers trebygning som er noe isolert.
Vinduer i stor grad med isolerglass.
Taktekking av skifer.

INNVENDIG
Innvendige overflater av ulike materialer i
forholdsvis grei oppusset stand.

VÅTROM
Bad i forholdsvis god stand.

KJØKKEN
Moderne kjøkken med integrerte hvitevarer.

SPESIALROM
Toalettrom med servant og klosett.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Sikringsskap med skrusikringer.
Murt pipe (foret senere år). Nyere peisovn i stue.
Luft til luft varmepumpe er montert.
Sentralstøvsuger er montert.

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra xxxx og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å påpeke at byg

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim den 28.10.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret. Vurdering mot byggeår: Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 og TG3 (TG2/TG3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 og 3:

TG3
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Trapp til kjeller mangler rekkverk og håndlist.
Trapp til 2. etasje har store åpninger i rekkverk.
Håndlist mangler.
Trapp til loft har store åpninger i rekkverk. Håndlist mangler.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

TG2
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom Overflater vegger og himling  Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
Vindu bærer preg av å være nær dusj.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom Overflater Gulv  Bad
Det er påvist andre avvik:
Det er lav terskel mot gang.
Sluk ligger inne i dusj med list rundt (uten åpning).

TG2
AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
En stor del av forventet levetid på vinduene er gått.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
En stor del av forventet levetid på dørene er gått.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Materialer bærer noe preg av slitasje av vær og vind.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er avvik:
Noe oppsprukket betong ble observert i en bod i kjelleren.
Skjevheter i bjelkelag er naturlige ut fra alder på huset.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik:
Det ble registrert normal fukt i yttervegger ved bruk av fuktindikator. Noe saltutslag ble registrert.
Dette må tas hensyn til ved eventuell videre innredning av kjelleren. Se punkt vedr. Drenering. I innredet rom i kjeller ansees det som risiko for at det kan være skjulte skader.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Det er avvik:
Noe saltutslag på yttervegger i kjeller indikerer noe fuktpåvirkning på grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:
Det ble observert enkelt små riss i grunnmuren.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Se vedlagte tilstandsrapport for ytterligere info under hvert enkelt punkt.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Kulturminne:
Kulturmiljø som er freda (eller planlagt freda) etter kulturminnelova §20, samt område med verdsarvstatus (UNESCO).
Navn: Indre Sørfjorden. Kraft- og industrilandskap.
Kategori: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Byggeteikningar eller ferdigattest for etterspurt matrikkeleininga er ikkje å finne i arkivet til Ullensvang kommune. 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 506 489,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 823 360,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger restriksjoner mot utleie med boligformål.

Energimerking

Energikarakter: Gul G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Utbedring av vei ved Egne Hjem:
Kommunen har en pågående prosess med endring av veien på Egne Hjem. Dette innebærer en utbedring av dagens hovedvei ogenvdret avkjørsel fra hovedvei. I salgsoppgaven følger en skisse til en tenkt løsning der et av nabohusene skal rives.

Gangrett
Følgende tekst under er sendt tinglysing og vil følge eiendommen.

Den som til enhver tid er eier av gnr 64 bnr 273 skal ha gangrett langs etablert sti - vist ved stiplet rød linje på særskilt kartskisse - over gnr 64 bnr 37 snr 3 - langs med eiendomsgrensen mot gnr 64 bnr 212.
(Alle eiendommer er beliggende i 4816 Ullensvang kommune.)
Bruksretten til stien er vederlagsfri mot en forpliktelse om å vedlikeholde denne på en forsvarlig måte.
Kartskisse følger som vedlegg i salgsoppgaven.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsformål: Bolig

Kommuneplan
Arealplan-id: 12282007001
Plannavn: Kommuneplanens arealdel for Odda kommune
Ikrafttredelsesdato: 18.12.2007

Reguleringsplan
Arealplan-id: 12281963001
Plantype: Eldre reguleringsplan
Plannavn: EGNE HJEM
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato: 08.07.1963
Formål: Boliger

Reguleringssvar fra Ullensvang kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 290 000
Omkostninger 70 392
TOTALT 2 360 390

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF