Hans Tanks gate 4

Solgt

2 750 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 837 770

P-rom

40 KVM

Antall rom

1 Soverom

Hans Tanks gate 4 (Solgt)

Fin & moderne 2R | Bygg fra 2007 med høy teknisk std. | Felles takterrasse | Fjernvarme | Studentvennl. | Park | Bybane

Ole Kristian Pahr Alvheim

Ole Kristian Pahr Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF

55 55 80 00 47 67 08 70

Les mer om meglerne

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Hans Tanks gate 4 2 750 000 77 192 2 042
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 1
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
40 / 40 / 0 KVM Fellestomt, 296 KVM 60220245

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje
Gang (3,7m²), bad/vaskerom (4,2m²), soverom (8,3m²) samt stue/kjøkken (21,9m²).

Flott, felles takterrasse
Sameiet har felles, solrik takterrasse

Lagringsplass
Tilhørende leiligheten er det en ekstern bod.

Merknader om areal
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. BTA er beregnet areal. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 40 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 40 kvm.

Standard

Presentasjon | Det er med stor glede ZMegleren v/ Ole Kristian Pahr Alvheim presenterer denne fine 2-roms leiligheten sentralt i sentrum. Bygget ble bygget i 2007.

Urbant | Dette er leiligheten for deg som drømmer om en urban livsstil i byen. Her får man en flott 2-roms eierleilighet, der "hver krik og krok" er godt utnyttet og et nabolag med høy trivselsfaktor.

Felles takterrasse | Det er enkel heisadkomst til en flott felles takterrasse. Her er det gode sol-og utsiktsforhold. En fantastisk takterrasse å nyte late sommerdager.

Moderne | Denne leiligheten har en fin og moderne stil. Leiligheten fremstår med fine brukskvaliteter på overflater, innredning og utstyr. Fint gulv og alle overflatene er malt i en lys fargepalett.

Utleie | Leiligheten egner seg også godt til utleie pga. nærheten til studiesteder.

Tekniske installasjoner | Sikringsskapet inneholder automatsikringer. I leiligheten er det vannforsyningssystem av typen rør-i-rør og det er balansert ventilasjon med varmegjenvinning som sørger for et godt innemiljø. Det er også fjernvarme i bygget.

Nærmiljø | Med butikker, restauranter, treningssenter, parker, skoler, buss/bybane, shopping, mm. ligger mye til rette for en trivelig og praktisk hverdag.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til tilstandsrapport der nærmere beskrivelse av leilighetens kvaliteter fremkommer, samt selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport.

Velkommen | Her kjøper en ikke kun en leilighet, men like mye en urban livsstil som så mange søker etter.

Nærområdet

Hans Tanks gate 4 har en ypperlig beliggenhet i sentrum ved St. Jacobs plass. Meget sentralt i forhold til studier i sentrum/Nygårdshøyden og få minutter til Nygårdsparken, Bergen Media City, bybanestopp, treningssenter, butikker, mm. Dette er en rolig gate som grenser til hyggelig grøntareal med fontene og benker. Ca 4 minutter å gå til Bergen Storsenter. Ca 10 min. hyggelig spasertur via Lille Lungegårdsvannet og videre bort til Torgallmenningen samt alt hva sentrum har å by på. Området er kjent for flere gode restaurantopplevelser samt f.eks flotte kulturopplevelser i Grieghallen.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler på badet, balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Radiator tilknyttet fjernvarmeanlegg.

Parkering

Soneparkering i området. Det er ellers flere parkeringshus i nærområdet som Bygarasjen og Grieg Park. Ledig kapasitet samt priser må evn. undersøkes på egen hånd.

Tomt

Eiet tomt på 296 kvm som tilhører sameiet som hovedsaklig er bebygget. Stor felles takterrasse med flott utsikt over byfjellene og gode solforhold. Området utenfor bygget er pent opparbeidet med kommunalt gatetun med brostein, lekeapparater og sittegrupper.

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

Hans Tanks gate ligger sentralt med inngang fra Lars Hilles gate, like ved St. Jacobs kirke.

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Om byggemetoden:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner. Bære- og skillevegger samt etasjeskiller av betong. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i betong- og murkonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med teglstein og fasadeplater. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som flatkonstruksjon, taket er tekket med papp/folie  eller tilsvarende. Taket er ikke besiktiget.

Grunnmur og drenering:
Forventet levetid for vegg mot terreng av betongvegg eller murt vegg av blokker: 20 - 60 år.
Forventet levetid for drenering: 20 - 60 år avhengig av grunnforhold.

Vegger:
Forventet levetid for veggkonstruksjoner av bindingsverk av tre: 40 - 80 år.
Forventet levetid før omfuging av puss: 20 - 60 år.
Forventet levetid før slemming av mur / forblending med slemming: 30 - 60 år.
Forventet Levetid på utvendig trekledning: 40 - 60 år.
Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra 2007 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å påpeke at byg

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 15.11.2022

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres på generelt grunnlag at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Takstmannens vurdering ved TG2:

1.1.1 Våtrom Overflate vegger og himling
Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Overflatene vil fungere tilfredsstillende.

1.1.2 Våtrom Overflate gulv
Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet.
Det ble ikke målt tilstrekkelig fall mot sluk i henhold til gjeldende forskrifter, badet vil fungere med dette avviket

Etter dagens regelverk vil en bygningsdel kunne få tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg eller brannvesen.

Leiligheten eies av AO Grevstad Eiendom AS. Leiligheten har vært utleid i selskaps eiertid. Selskapets eiere har ingen kunnskap om leilighetens beskaffenhet og tilstand ut over det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det oppfordres derfor at interessenter tar en grundig gjennomgang av leiligheten, gjerne sammen med fagkyndig person, før bud blir inngitt. Kjøper kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Nybygg Blokk/Bygård/Terrassehus
Dato: 11.10.2007

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 401/16960

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Om sameiet
Sameiet St. Jacobs Hage består av 27 selveiende boligseksjoner. Bygget ble oppført i 2007 og sameiet har BOB som forretningsfører.

Forsikring
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i IF Skadeforsikring (avtalenummer: SP0003233716). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Økonomi
Regnskapet ble gjort opp med et positivt resultat på kr. 117 118,-. For å ha tilstrekkelig tilgjengelig kapital til vedlikeholdsoppgaver i henhold til vedlikeholdsplanen vedtatt på Årsmøte 2020, har styret tatt opp et lån på kr. 500 000,-.  Dette gir omløpsmidler på kr. 712 812,- pr. 31.12.2021 og sikrer lav risiko for uventede merkostnader til andelseierne.

Felleskostnad
Felleskostnad utgjør kr. 2.042,- pr. måned og inkluderer vedlikehold, driftskostnader, renter og avdrag felles lån, strøm i fellesarealer, forsirking av bygget, styret, forretningsførsel, a konto vannbruk mm. Det tas forbehold om indeksregulering av felleskostnader i 2023.

Sameiet er i budsjettarbeid i styret i disse dager og jeg kan derfor ikke svare helt konkret på en eventuell økning i felleskostnadene. Men, det vil være naturlig at det blir en liten økning iht. indeksregulering. Det pleier å være 2 til 5%.

Ang vannforbruk - det ligger a-konto sum inkludert i felleskostnadene. Det gjøres avlesing en gang pr år (i oktober/november) der det blir beregnet avregning og en betaler for eget forbruk (kan være pluss eller minus)

Fellesgjeld
Spesifikasjon av lån
Bank: Dnb Bank ASA
Lånenr.: 16364625913
Lånebeskrivelse: DNB, Annuitet, flytende rente
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 5,15%
Andel av fellesgjeld pr. 04.11.2022 kr. 10 581,33
Innfrielsesdato: 30.06.2026
Total fellesgjeld for Sameiet St. Jacobs Hage pr. 04.11.2022: kr. 447 905,97

Sikringsordning
Boligselskapet har inngått avtale om forskutterte felleskostnader med Klare Finans AS.

Avtale
Det er felles innkjøp til drift av radiatorene i sameiet. A konto forbruk faktureres på giro for felleskostnader. Selger må evn. ta initiativ til å melde avlesning til ansvarlig i sameiet.

Forkjøpsrett
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

Dyrehold
Kjøper må påregne at husdyrhold må godkjennes av sameiet. Det er kjøpers ansvar å sørge for godkjenning innen overtakelse.

Legalpant
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Erverv
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. Eierseksjonsloven §23 første ledd.

Styregodkjenning
I tilfeller der sameiet krever godkjenning av ny sameier, er det kjøpers fulle ansvar å påse at godkjenning foreligger innen overtakelse. Kjøper er pliktig å underrette megler skriftlig, når styrets godkjenning foreligger.

Dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter og svarbrev fra forretningsførers samt innkalling og protokoll fra sameiets årsmøte.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 396 260,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 3 370 534,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Utleie er tillatt med styrets godkjenning.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Adkomst fra offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Tinglyste erklæringer

1895/901099-1/106 25.10.1895  
Bestemmelse iflg. skjøte  
Forbud mot visse former for næringsvirksomhet
Overført fra: 4601-164/1321
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1896/900271-1/106 02.10.1896   
Erklæring/avtale  
Best. om fri passasje
Overført fra: 4601-164/1321
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen
8200000 30 BERGENHUS. GNR 164, NEDRE NYGÅRD NORD 3 - Endelig vedtatt arealplan 27.06.1994 190710629 100,0 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen
8200000 110 - Boliger 89,8 %
8200000 459 - Annet friområde 10,2 %
8200000 330 - Gatetun < 0,1 % (0,0 m²)
8200000 920 - Forretning/Kontor < 0,1 % (0,0 m²)

Begrensninger (Reguleringsplaner på grunnen)
PlanID Reguleringsformål Dekningsgrad
8200000 800 - Fornyelsesområder 100,0 %
8200000 660 - Bevaringsområder < 0,1 % (0,0 m²)

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
8200201 31 BERGENHUS. GNR 164 BNR 1299, NEDRE NYGÅRD KVARTAL 11 200404163 24.03.2004

Reguleringsplaner under arbeid
66410000 35 BERGENHUS. GNR 164 BNR 859 MFL., LARS HILLES GATE - NYGÅRDSGATEN 202220592 10,2 %

Kommuneplan
65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 %

Arealformål i kommuneplanen
65270000 1 - Nåværende 1130 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY1 90,2 %
65270000 1 - Nåværende 3001 - Grønnstruktur Grønnstruktur G 9,8 %

Arealformål i kommunedelplan
15780000 1 - Nåværende 110 - Boligområder 91,4 %
15780000 1 - Nåværende 170 - Friområder 7,1 %
15780000 1 - Nåværende 190 - Annet byggeområde 1,5 %
15780000 1 - Nåværende 630 - Fotgjengerstrøk 0,1 %

Planer i nærheten av eiendommen
65060000 35 BERGENHUS. GNR 164 BNR 948 MFL., NEDRE NYGÅRD, DELER AV KVARTAL 16C 201535322
63040000 35 BERGENHUS. GNR 164 BNR 949 MFL., LARS HILLES GATE 30 201211146
63040000 35 BERGENHUS. GNR 164 BNR 949 MFL., LARS HILLES GATE 30 201211146
63040000 35 BERGENHUS. GNR 164 BNR 949 MFL., LARS HILLES GATE 30 201211146
60800000 35 BERGENHUS. GNR 164 BNR 941, AGNES MOWINCKELS GATE 5 200707773
60800000 35 BERGENHUS. GNR 164 BNR 941, AGNES MOWINCKELS GATE 5 200707773
60800000 35 BERGENHUS. GNR 164 BNR 941, AGNES MOWINCKELS GATE 5 200707773
16970001 31 BERGENHUS. BYBANE I BERGEN, STREKNINGEN BYSTASJONEN - NEDRE NYGÅRD - BJØRNSONS GATE 200717042
16970000 30 BERGENHUS. BYBANE I BERGEN, DELSTREKNING 2 - NYGÅRDSTANGEN - EDVARD GRIEGS VEI 200208974
16970000 30 BERGENHUS. BYBANE I BERGEN, DELSTREKNING 2 - NYGÅRDSTANGEN - EDVARD GRIEGS VEI 200208974
15540200 34 BERGENHUS. GNR 164, 166, NYGÅRDSTANGEN, REGULERINGSENDRING 200702856
15540200 34 BERGENHUS. GNR 164, 166, NYGÅRDSTANGEN, REGULERINGSENDRING 200702856
8205200 32 BERGENHUS. GNR 164 BNR 1294-1297, BEBYGGELSESPLAN KVARTAL 10A 199614502
8200200 30 BERGENHUS. GNR 164 BNR 1287, NEDRE NYGÅRD, KVARTAL 11 200001254

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen
164/1333 139284569- 1 Påbygg Store sammenb. boligbygg  på 5 etg. el. mer
Rammetillatelse 12.08.2019 201907851

164/941 139281594 - Kontor- og adm.bygning rådhus
Bygning godkjent for riving/brenning 28.11.2019 201720628

164/941 139281594 - Kontor- og adm.bygning rådhus
Bygning godkjent for riving/brenning 28.11.2019 201811760

164/941 300780161 - Kontor- og adm.bygning rådhus
Igangsettingstillatelse 11.03.2021 201913320

164/941 300780161 - Kontor- og adm.bygning rådhus
Igangsettingstillatelse 11.03.2021 2022/20420
 164/948 139281624-4
Påbygg Annen forretningsbygning Igangsettingstillatelse 18.10.2021 202016986

Andre opplysninger
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Se hele reguleringssvaret med plankart og planinfo i salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Rett til å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 750 000
Omkostninger 77 192
Fellesgjeld 10 581
TOTALT 2 837 770

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF