Lyngbøveien 74A

Solgt

3 490 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

3 594 890

P-rom

123 KVM

Antall rom

3 Soverom

Lyngbøveien 74A (Solgt)

Enebolig med attraktiv beliggenhet | Fantastiske sol- og utsiktsforhold | Renoveringsbehov

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Lyngbøveien 74A 3 490 000 104 892 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
123 / 146 / 0 KVM Eiet tomt, 1738 KVM 60220238

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje
Vindfang , Gang , Soverom , Soverom 2, Bad , Kjøkken , Stue

Innhold | Kjeller
Bad , Vaskerom , Entré , Hall m/trapp , Soverom

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. BTA er beregnet areal. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 123 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 146 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Enebolig med attraktiv beliggenhet
- Tre soverom og to bad
- Boligen har behov for oppgradering
- Kort avstand med bil til Bergen sentrum
- Parkering på oppstillingsplass
- Usjenert beliggenhet
- Nærhet til turområder
- Nærhet til skole og barnehage

Presentasjon | Det er med glede ZMEGLEREN v/Erlend Hauglid presenterer denne fine eiendommen med stor tomt og flott utsikt.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en enebolig med fin beliggenhet og flott utsikt. Boligen har renoveringsbehov. Velkommen til visning!

Nærområdet

Boligen har en sentral beliggenhet i Laksevåg. Til sentrum er det få minutters kjøring og det er gode kollektivtilbud mot sentrum og Bergen
Vest. Daglige servicetilbud som butikk finner man i nabolaget og på Laksevåg senter finner man et større utvalg tjenester og butikker.
Gangavstand til barnehage og skoler i alle trinn, samt videregående skoler og idrettshall.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | 1. etasje:
- Gulvvarme på bad
- Ildsted i stue

Oppvarming | 2. etasje:
- Gulvvarme på bad

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Det er forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune.

Parkering

Det er tinglyst en parkeringsplass som er delt med naboeiendom.
I det tinglyste dokumentet fremkommer det bygging av garasje. Denne er ikke bygget og plassen er kun utvendig oppstillingsplass.

Bergen kommune holder også på med utbedring av Lyngbøveien. I den forbindelse kan adkomst til parkeringsplass bli endret og flyttet.
Se vedlagte dokument hvor forslag ligger til grunn.

Bergen kommune antar at anleggsarbeider langs og på Lyngbøveien 82 og 74 vil bli utført tidlig i 2024.
Private VA-ledninger:   Vann- og avløpsledninger vil bli utbedret under omlegging av oppkjørsel/parkeringsplass.  Dette gjelder ledninger som blir berørt av anleggsarbeidet.  Dersom eier av Lyngbøveien 74A har fått pålegg fra Bergen Vann om utbedring av private ledninger før anleggsarbeidet starter opp, må eier forholde seg til gitt pålegg. Dette har nåværende eier utført.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Bolig oppført i 1968 med standard fra byggeår. Boligen er jevnlig vedlikeholdt ,men har behov for en større oppgradering. Tak er fra byggeår og her det må påregnes oppgradering i nær fremtid. Enkelte vinduer har blitt skiftet ut. 
Byggemåte:

UTVENDIG
Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre.
Renner og nedløp i plast.

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående/ liggende bordkledning.

Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Fra 1987 og 1995. Bygningen har fabrikkmalte trevinduer med 2- lags glass. 3 vinduer fra 2020. 2 vindu fra 2022. 1 vindu fra 2011. Tofløyet terrassedør med 2 lags glass i malt tre utførelse. Bygningen har malt balkongdør i tre. Bygningen har fabrikkmalt hovedytterdør fra 2003. Kjellerdør i malt utførelse med glass fra 1990. Terrasse utenfor stue i impregnert treverk.

Utvendige trapper av betong.

INNVENDIG
Innvendig er det gulv av parkett, teppe og belegg. Veggene har tapet og trepanel. Innvendige tak har malte flater, trepanel og prefabrikerte himlingsplater. Etasjeskiller er av trebjelkelag.

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Boligen har elementpipe og peis med innsats. Rom under terreng: Gulvet har plater og er av betong. Veggene har panel og betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
Innvendig malt svingtrapp av furu. Gelender og rekkverk. Innvendig har boligen finèrdører.

VÅTROM
Vaskerom i kjeller
Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vaskerom har skyllekar og opplegg for vaskemaskin.

Bad 1.etasje
Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Badet har baderomsplater på vegger og fliser på gulv. Badet er utstyrt med: toalett, badekar, servant i baderomsinnredning. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

Bad i kjeller
Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Badet har fliser på gulv og vegger. Badet er utstyrt med: toalett, servant og dusjvegg i hjørnet.

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

KJØKKEN
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er komfyr og platetopp.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Raym,on Skare den 10.10.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 og 3(TG2/TG3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 eller 3:

TG 2

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.

Utvendig Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Har for lite lufting.

Utvendig Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Beslag flasser.

Utvendige trapper
Betongtrapp har mindre sprekker/skader Mangler håndløper i trapp.

Innvendig Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig Pipe og ildsted
Det er avvik: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Har ikke montert rentbrennende peis.

Innvendig Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Innvendig trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig
Innvendige dører Gå til side Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Kjøkken
Overflater og innredning
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner Andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
 
Tomteforhold Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold Grunnmur og fundamenter
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.

TG3

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Kostnadsestimat : Over 300 000

Utvendig Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom Generell Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom Generell Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Våtrom Generell Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000


Kjøkken Avtrekk
Det er registrert avvik med avtrekk.
 Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Det gjøres oppmerksomt på at selger ikke har bebodd eiendommen og dermed ikke kan fylke ut egenerklæring. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Type: Midlertidig brukstillatelse
Dato: 24.08.1968

Dagens planløsning avviker fra tegninger mottat fra kommunen. I hovedetasjen avviker bl.a. planløsning på bad, samt at det er tegnet inn et soveorm i stuesonen.
Soverom i uderetasjen er ikke tegnet inn på opprinnelige tegninger. Rommet fremkommer der som bodareal.

Kjøper overtar boligen baser på denne situasjonen. Opprinnelige tegninger fra kommunen medfølger i salgoppgaven.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 829 100,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 984 760,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1964/402342-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
22.05.1964 
Vegvesenets betingelser vedtatt

1988/3109-1/106  Best om garasje/parkering  
27.01.1988 
Med flere bestemmelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 64830000
Plannavn: Laksevåg. Gnr 149 Bnr 1139 Mfl., Lyngbøveien
Ikrafttredelsesdato: 25.09.2019
Dekningsgrad: < 0,1 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
64830000 - Boligbebyggelse (0,1 %)

Hensynssoner (Reguleringsplaner på grunnen):

64830000 - Ras- og skredfare (0,1 %)

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Bebyggelse og anlegg Øvrig byggesone ØB (100,0 %)
65270000 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y (0,1 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Faresoner:
65270000 - Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred (61,5 %)
65270000 - Luftkvalitet - gul sone (4,4 %)
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (100,0 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
40250101 - Laksevåg. Gnr 149 Bnr 5 Mfl., Nygårdslien Boligområde - 202221832
40250101 - Laksevåg. Gnr 149 Bnr 5 Mfl., Nygårdslien Boligområde - 202221832
40250100 - Laksevåg. Gnr 149 Bnr 5 Og 29 Mfl., Nygårdslien Boligområde - 200111522
40250000 - Laksevåg. Nygårdslien, Regulerings- Og Bebyggelsesplan
9500000 - Laksevåg. Gnr 148 Og 149, Lyngbøtunet, Bo- Og Servicesenter - 190140019
Andre Opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 490 000
Omkostninger 104 892
TOTALT 3 594 890

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF