Kyrkjevegen 26B

Solgt

2 450 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 519 440

P-rom

43 KVM

Antall rom

1 Soverom

Kyrkjevegen 26B (Solgt)

Strøken 2-roms leilighet i maritime omgivelser på Alver Brygge | Fra 2020 | Garasjeplass & heisadkomst | Velkommen!

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Kyrkjevegen 26B 2 450 000 69 442 833
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 2
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
43 / 49 / 0 KVM Eiet tomt, 4504 KVM 61220023

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 2. etasje:
Stue/kjøkken, bad og soverom. 

Uteplass:
Med utgang fra stue er det adkomst til en vestvendt terrasse på 8,5 m². 

Lagringsplass:
Tilhørende stor bod like ved inngangsdøren til leiligheten. Det er også en tilhørende bod i garasjeanlegget. 

Samlet primærareal (P-rom) = 43 m²
Samlet sekundærrom (S-rom) = 6 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 49 m²
 

Standard

Kort oppsummert:
- Moderne og lys 2-roms selveierleilighet.
- Nyere bygg fra 2020 med gode kvaliteter. 
- Stor og solrik terrasse med nydelig utsikt.
- Fast garasjeplass med elbil lader. 
- Heisadkomst. 
- Flott opparbeidet fellesareal. 

Presentasjon | Det er med glede ZMegleren Nordhordland v/Preben Vatne presenterer denne lekre 2-roms leiligheten. 

Moderne | Bygget ble oppført i 2020 og har moderne fasiliteter. Her lever man det enkle liv med fast garasjeplass og enkel adkomst med heis. 

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Dette er en god mulighet for å skaffe seg en strøken leilighet i maritime omgivelser i Alversund. 

Nærområdet

Leiligheten har en maritim og attraktiv beliggenhet på Alver Brygge i Alversund. Her har man direkte adkomst til maritime fasiliteter i Alverstraumen. Fra leiligheten har man gangavstand til dagligvarebutikk, Gabben, barnehage og skole. Det er også kort avstand til Knarvik senter som har ett rikt utvalg av daglige servicetilbud. For den turglade er det flere flotte turområdet like ved. 

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | 
- Varmepumpe fra gulv i stue. 
- Boligen har balansert ventilasjon.
- Varme i gulv på bad. 

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 

Parkering

- Fast garasjeplass i felles garasjeanlegg. (Med elbil lader)

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Felles tomt på 4504 m². 

Tomten er pent opparbeidet med pene fellesareal i vannkanten. Her er det godt tilrettelagt for å nyte fine sommerdager. 

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Betongkonstruksjon på fundament av antatt faste masser av sprengstein på fjell. Grunnmur i betong og yttervegger er oppført med isolert bindingsverk kledd med liggende kledning. Saltak i trekonstruksjoner tekket med sveiset papp

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann David Bryn den 11.10.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Rekkverk - balkonger, terrasse: TG2
Vurdering av avvik:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m. Målt ca. 16 meter ned til nederste plan.
Tiltak 
Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 06.08.2021. 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 50/3463

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Om sameiet
Alver Brygge Boligsameie består av 36 selveiende boligseksjoner.

Styreleder i sameiet er: Harald Johan Nesse
Epost: harald@stord-as.com

Forsikring
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i Klp Skadeforsikring (avtalenummer: 81338655). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Økonomi
Pr 31.12.2021 har sameiet oppgitt at de har kr. 6034,20,- innestående på sameiets konto.

Felleskostnad
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 833,- per måned og inkluderer: Andel felles bygningsforsikring samt noe avsetning til løpende vedlikehold. 

Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.
Sameiebrøken for seksjon nr. 36 utgjør: 50/3463
Forkjøpsrett
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Legalpant
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Erverv:
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. Eierseksjonsloven §23 første ledd.

Styregodkjenning:
I tilfeller der sameiet krever godkjenning av ny sameier, er det kjøpers fulle ansvar å påse at godkjenning foreligger innen overtakelse. Kjøper er pliktig å underrette megler skriftlig, når styrets godkjenning foreligger.

Dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter og svarbrev fra forretningsfører. For øvrig har sameiet begrenset organisering. Vedtektene følger som vedlegg til salgsoppgaven. Husordensregler og regnskap/budsjett foreligger ikke.

Formuesverdi

Det foreligger ingen ligningsverdi på leiligheten. 

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Boligen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. 
Tilknyttet privat vei. 

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1955/4913-4/51 16.12.1955 BESTEMMELSE OM GJERDE GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 4631 GNR: 138 BNR: 21

2013/153299-1/200 21.02.2013 JORDSKIFTE Nord og Midhordland jordskifterett saksnr 1200/2007/0025 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 4631 GNR: 138 BNR: 21

2019/680538-1/200 17.06.2019 21:00 SEKSJONERING Opprettet seksjoner: SNR: 36 Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/3463

2020/719261-1/200 01.01.2020 00:00 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING Tidligere: KNR: 1263 GNR: 138 BNR: 21 FNR: 0 SNR: 36

Regulering

Eiendommen ligger i et regulert område avsatt til bolig. 

Reguleringsplan: Tveiten Garveritomta G.nr. 138 B.nr.21 1263-201104

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 450 000
Omkostninger 69 442
TOTALT 2 519 440

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF