Yndesdalsvegen

Visning

199 000

Prisantydning

Boligtype

Hyttetomt

Totalpris

205 312

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Yndesdalsvegen

Kontakt for visning- Fritidstomt i naturskjønne omgivelser med solrik beliggenhet i vakkert dalføre | Båtfeste og park.

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Yndesdalsvegen 199 000 6 312 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Hyttetomt Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 0 / 0 KVM Eiet tomt, 672 KVM 61220016

Parkering

Tinglyst parkeringsrett for bil like nede ved hovedveien.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Beliggenhet

Er man på jakt etter en tomt med naturskjønne omgivelser skjermet for byens trafikk og støy, vil dette være en ypperlig plass å realisere hyttedrømmen.
Her er det umiddelbar nærhet til idylliske elver, vann og fine turområder i nærliggende fjell, passende både vinter og sommer.

Er man interessert i å fiske kan en av de mange vannene kanksje by på fangst av fjellørret. Skulle man ønske å prøve seg på storfangsten, er lakse- og sjøørrett- fiske i Frøysetelva et perfekt sted å starte, kun 10-15 minutters kjøring fra tomten.
Fiskesonen ligger langs Fylkesvegen fra Frøyset til Lauveide og strekker seg over innmark og utmark. Her er årets største lakse-fangst registrert med gøye 11,2 kg. - Husk bare på at fangst av fisk i enkelte vann og elver vil man måtte kjøpe fiskekort og følge grunneiers regler som blant annet registreringsplikt for fangst.

Er man glad i turer er det flere flotte fjelltopper å besøke. - Et godt alternativ ligger omkring 3 km videre nordover like ved Ynnesdalsvatnet. Løypen er omkring 2 mil (ca. 6 timer) hvor man går rundt dalene i Ynnesdalen. Turen starter ved parkeringsplassen.
Her følger man Furdalen opp til Furdalsvatnet og Furdalsstølen. Herfra fortsett dalen i litt myrete terreng opp til Frambrekkestølen. Fra Frambrekkestølen går man brattere opp og tar skaret i Furdalsbrekka opp over tregrensen. Her er det flott utsikt ned til Botnavatnet mot Brekke. Etter at matpakken er spist fortsetter turen videre over flatt fjell nordvest over heien. Når man ser Kartetjønna er dette et godt tegn på rett veg, hvor en vil ha flott utsikt ned til Austgulstølen ut på kantene. Her følger man ryggen hele veien rundt og finner god sti ned til Austgulstølen i skaret før Vardefjell. Her vil man gå forbi noen koselige støler. Videre går stien langs Austgulvatnet ned Steinsdalen. Stien følger så et lite stykke ovenfor elven nedover dalen til en kommer ned igjen til hovedveien.

Ellers er det bare å finne seg et kart å finne ut av hvilke topper som skal bestiges, fordi her er det flere fine og varierte turer som starter like utenfor døren, eller kun en kort biltur unna.

Bestemmer man seg for at dette er stedet for å bygge hyttedrømmen, gjør en lurt å vinterisolere hytten. Her er det nemlig utrolig fint å være uavhengig av årstid. På vinterstid kan man gå på randonee eller lagrenn i nærområde eller på en av fjelltoppene, eksempelvis Verkelandsfjellet, ca 20 minutters kjøring mot Brekke, og om alpinløyper er en nødvendighet er alpinsenteret ved Stordalen kun en liten times kjøring unna. Alpinsenteret er et kjent reisemål for skientusiaster og passer både for liten og stor. Her finner en også oppkjørte langrennsløyper.


Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

Dersom en kjører med gps kan en skrive inn adressen: Yndasdalsvegen 1033.

Fra Knarvik:
Kjør til Mongstad og ta fergen fra Leirvåg over til Sløvåg. Følg Gulafjordvegen ca. 4 km og ta til høyre inn på Fensfjordvegen. Følg denne veien i ca 1 mil - og ta til venstre inn Yndesdalsvegen. Følg Yndasdalsvegen i ytterligere 10 km og ta til høyre inn ved adressenummerskilt 1033.

Alternative ruter:
Man kan kjøre fergefritt over Romarheimsdalen/Matre, og ta til venstre etter Jernfjelltunnelen (Ved Kringla).
Det er også mulig å kjøre Austefjordvegen til Masfjordnes, og ta kabelfergen.

Fra Bergen sentrum er det omkring 1,5 times kjøretur, forutsatt at en treffer på fergen.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Når eiendommen er bygget, vil de faste årlige kostnadene være bygningsforsikring, innboforsikring, strømkostnader, veiavgift, renovasjon, kommunale avgifter ol.

Årlige kostnader vil variere etter forbruk og iht. egen ordnet forsikringsavtale.

Interessenter oppfordres til å ta kontakt med kommunen dersom en har spesielle ønsker/krav for utnyttelse av eiendommen.
Kjøper må selv undersøke og avklare eventuell videre utnyttelse av eiendommen.
Kjøper står selv for opparbeide tomten.

Kjøper er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser og godkjennelser for videre utnyttelse av eiendommen, jf Plan og bygningsloven og teknisk forskrift.

Interessenter oppfordres på et generelt grunnlag til å sette seg godt inn i salgsoppgaven samt vedlagte dokumenter som eksempelvis reguleringsbestemmelser, arealplankart etc.. - Kontakt gjerne også megler ved ytterligere spørsmål.

Formuesverdi

Tomtens formuesverdi utgjør kr. 216 000,- for inntektsåret 2020.
Ved oppføring av hytte vil det bli beregnet ny formuesverdi.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei

Det vil være mulig å kjøpe seg inn i veien opp til hytten for kr 100.000,-.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er avsatt i kommuneplanen til:
Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse med plankrav
Arealplan-id: Kommuneeplan
Ikrafttredelsesdato: 0905.2019
Berøringsgrad: 100%

I kommuneplanen er det lagt føring for at det må utarbeides en detaljregulering før bygging. Da det her er snakk om en hytte, vil det ifølge samtaler med kommunen være en sannsynlighet for at det ikke være behov for utarbeidelse av en detaljregulering.
Det må likevel søkes om en dispensasjon fra gjeldende bestemmelser sammen med byggesøknaden. - Konferer gjerne megler ved ytterligere spørsmål.

Reguleringsforhold tilknyttet utbyggingsvolum hentet fra kommuneplanen:
I område for hytter der det ikkje er fastsett anna utnyttingsgrad i gjeldande plan, er utnyttingsgraden maks 20 % BYA.
Hytter skal ha ein maks storleik på 120 m2 bruksareal (BRA). Bod og uthus kjem i tillegg og kan til saman ha 60 m2 bruksareal. Hytta si mønehøgde må ikkje overstige 6,0 meter og gesimshøgden må ikkje overstige 4,0 meter målt frå gjennomsnittleg planert terreng jf pbl § 11-10 nr 2.
Det kan byggast terrasse på maks 1/3 av hytta sitt bruksareal. Bod/uthus/ garasje kan  vera frittliggjande, jf pbl § 11-10 nr 2.
- Konferer gjerne megler ved ytterigere spørsmål.


Reguleringssvar fra Masfjorden kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 199 000
Omkostninger 6 312
TOTALT 205 312

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF