Nordgardshaugen 15A

Solgt

1 990 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 050 440

P-rom

65 KVM

Antall rom

1 Soverom

Nordgardshaugen 15A (Solgt)

Leilighet med sentral beliggenhet på Frekhaug | Usjenert terrasse | Trappefri adkomst | Parkering

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Nordgardshaugen 15A 1 990 000 60 442 100
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 1
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
65 / 65 / 0 KVM Fellestomt, 4605 KVM 61220014

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1 etasje:
Entré, stue, kjøkken, soverom, soverom(ikke godkjent) og bad.

Uteplass:
Med utgang fra stue er det adkomst til en usjenert terrasse på 44 kvm med god plass til sittegruppe.

Lagringsplass:
Tilhørende utebod med lagringsmuligheter.

Samlet primærareal (P-rom) = 65 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 65 kvm.
Samlet sekundærrom (S-rom) = 0 kvm.

Standard

Velkommen til Nordgardshaugen 15 A!

Leilighet med sentral beliggenhet i et veletablert boligområde på Frekhaug. Det er kort avstand til skole, barnehage, dagligvare, treningssenter og kollektivtransport. Boligen innehar standard fra byggeår og modernisering bør påregnes. Til Knarvik senter det tar ca. 5 min med bil og videre til Bergen ca. 25. min.

Kort oppsummert:
- Modernisering bør påregenes
- Trappefri adkomst
- Fast parkeringsplass
- Gode solforhold
- Sentral beliggenhet med kort avstand til det meste!

Presentasjon | ZMegleren Nordhordland v/Lene Dragøy har gleden av å presentere denne 2-roms leiligheten med sentral beliggenhet!

Entré/Gang |
Vel innenfor døren blir man møtt av en romslig entrè med god plass til yttertøy, sko og annet.

Stue |
Romslig stue med gode muligheter for sittegruppe samt direkte adkomst til delvis overbygget terrasse på 44 kvm.

Kjøkken |
Kjøkkeninnredning med slette fronter. Laminat benkeplate med nedfelt vask. Opplegg for oppvaskmaskin.

Soverom |
Stort hovedsoverom med god plass til seng og ønsket møblement. Inntegnet bod benyttes i dag som soverom.

Baderom |
Bad er utstyrt med gulvmontert toalett, benkeskap med servant, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.

Tilhørende utebod med lagringsmuligheter.

Velkommen |
Totalt sett er det en god mulighet til å sikre seg en 2-roms leilighet med sentral beliggenhet på Frekhaug. Velkommen til visning!

Nærområdet

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | 1. etasje:
- Ildsted i stue.
- Gulvvarme på bad. Ellers elektrisk.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune.

Parkering

- Oppmerkede parkeringsplasser med husnummer. Ellers gode muligheter for gjesteparkering.

Tomt

Felles tomt for sameiet på 4 605 kvm. Tomten er opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser og gangstier på fellesareal.

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

Det blir skiltet med visningsskilt fra ZMegleren under felles visning.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunnmur av betong. Yttervegger oppført i trekonstruksjoner med trekledning i fasade. Støpt gulv mot grunn. Saltak tekket med
betongtakstein.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Frøyen takst datert 14.09.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Viktig informasjon om boligen:
Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema.
Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Drenering: TG2
TG 2 pga alder: Fungerer med dagens tilstand.

Rom under terreng: TG2
Det måles et fuktinnhold over faregrensen for en skadeutvikling (17 vektprosent). Med henvisning til påviste forhold/ utførte fuktmålinger kan det ikke utelukkes at det finnes skjulte skader bak innredet konstruksjon. Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales.

Yttervegger: TG2
TG 2 pga manglende musetetting: Anbefaler ettermontering av musebørste.

Taktekking/beslag: TG2
TG 2 pga alder: Normalt vedlikehold.

Elektrisk: TG2
Det foreligger ingen dokumentasjon for anlegget i sin helhet, derav TG2.

Vannledninger: TG2
TG 2 pga alder: Ikke funnet avvik basert på visuell kontroll. For vurdering av teknisk tilstand anbefales dette utført av rørlegger.

Varmtvannsbreder: TG2
En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer.
Bad: TG2

TG 2 pga alder og svake fallforhold: Det bør påregnes oppgraderinger for å nå dagens krav til våtrom.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:

Det forligger ferdigattest datert 30.01.1996. 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Følgende avviker fra originale byggetegninger;
- Inntegnet bod er i dag innredet til soverom av selger. Selger har også montert inn et større vindu enn opprinnenlig inntegnet. Deler av opprinnelig gang er innlemmet i soverom. Dette er ikke godkjent for varig opphold. Endringen er ikke søkt og godkjent hos kommunen. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader relatert til dette.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 65/1704
Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Sameiet Nordgardshaugen 13-27.

Styreleder i sameiet er :
Knut Larsen
E-post: knut.larsen@hotmail.com

Forsikring:
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i IF. Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Felleskostnader:
Det betales årlig kr 1200,- i felleskostnader og inkluderer vedlikehold av eiendom, snømåking og utstyr til sameiet. Fellesutgiftene betales via en faktura pr år.
Styreleder opplyser om at det er planlagt skifte at taksten på samtlige tak. Horisontale leiligheter er foreslått en fordeling 60/40. Dette kan medføre økte felleskostnader.
Selger opplyser om at det betales kr. 2000,- i året for felles byggforsikring.

Dyrehold: 
Dyr som er til sjenanse for andre må ikke holdes.

Forkjøpsrett: 
Det er ikke forkjøpsrett i sameiet. 

Styregodkjennelse: 
Ervervet krever ikke godkjenning av styret.

Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter og svarbrev fra forretningsfører. For øvrig har sameiet begrenset organisering. Husordensregler kan fas hos megler.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 507 906,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 828 461,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar. For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes. I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24: "Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Boligen har fått energimerking Orange og bokstaven E. 

Vei, vann og avløp

- Tilknyttet offentlig vann- og avløp.
- Tilknyttet privat til offentlig vei.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig.

For eiendommen gjelder reguleringsplan for Nordgarden - Frekhaug 125619961113.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 990 000
Omkostninger 60 442
TOTALT 2 050 440

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF