Heiane 9

Solgt

4 990 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

5 123 640

P-rom

164 KVM

Antall rom

3 Soverom

Heiane 9 (Solgt)

Flott enebolig med nydelige utsiktsforhold på Moldekleiv | Barnevennlig beliggenhet | 2 bad | Velkommen!

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Heiane 9 4 990 000 133 642 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
164 / 175 / 0 KVM Eiet tomt, 1045 KVM 61220013

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Hall, stue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom.

Innhold | 2. etasje:
Stue, bad og 2 soverom.

Uteplass:
Det er en pen opparbeidet hage i front av boligen hvor hvor man kan nyte svært gode sol og utsiktsforhold. Her er det også opparbeidet en vinterstue og ett anneks.
Det er også planert ut og klargjort til opparbeidelse av garasje ved inngangspartiet.

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. BTA er beregnet areal. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

P-rom er:
Alle rom i huset med unntak av boder og kott.

Samlet primærareal (P-rom) = 164 m2
Samlet sekundærareal (S-rom) 11 m2
Samlet bruksareal (BRA) = 175 m2

Standard

Velkommen | Totalt sett er dette en god anledning til å skaffe seg en flott familiebolig i ett barnevennlig og etablert boligområde. Velkommen til visning!

Kort oppsummert:
- Gode sol og utsiktsforhold.
- Flott opparbeidet hage.
- Vinterhage og anneks.
- God planløsning.

Ansvarlig megler:
Preben Vatne
ZMegleren Nordhordland AS

Nærområdet

Boligen har en flott beliggenhet i Heiane boligfelt i Alver kommune. Fra eiendommen kan du nyte en fantastisk sjøutsikt mot Hilland, Alvermarka og Knarvik. Eiendommen har gode lys- og solforhold. Boligfeltet i Heiane er et relativt nytt boligfelt og er blitt et populært og attraktivt boligområde for mange. Det er gangavstand til barnehage og barneskole. Til Frekhaug Senter tar det ca. 5 min. med bil og videre til Bergen tar det ca. 25 min

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming |
- Vannbåren gulvvarme i første etasje og loftstue samt bad.
- Borehull
- Varmepumpe.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Eiet tomt på 1044.9 m².

Tomten er pent opparbeidet med hage, stor plen, beplanting og klargjort for opparbeidelse av garasje.

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandssrapport.

Taktekkingen er av betongtakstein. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Betongkonstruksjon på fundament av antatt faste masser av sprengstein på fjell.

Overordnet faglig vurdering av eiendommen:
Avvik som er funnet på befaringsdagen står nærmere beskrevet under de aktuelle bygningsdelene. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelses plikt iht. Lov om avhending. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan fremkomme feil og mangler.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann David Bryn den 15.09.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres på generelt grunnlag at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Etter dagens regelverk vil en kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Utvendige dører: TG2
Avik: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Terrassedører er fuktskadet utvendig.
Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Utbedring/utskifting blir utført i etterkant av befaring.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger: TG2
Avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Tiltak: Andre tiltak.

Våtrom, overflater gulv: TG2
Avvik: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Noe lite fall til sluk. Målt 1-1,5 cm høydeforskjell fra topp membran ved dør og slukrist.
Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket.

Våtrom, Sluk, membran og tettesjikt: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning: TG2
Avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Tiltak: Ved etablering av løsningen var det ikke krav om lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.

Våtrom, Sluk, membran og tettesjikt:
Avik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
Tiltak: Andre tiltak.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Bredbånd:
Det er innlagt fiberkabel i boligen. Kjøper velger selv hvilken avtale man ønsker å inngå og betaler for dette selv. Kontakt eventuelt leverandør for ytterligere informasjon.

Ellader:
Det er montert elbillader.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:
Midlertidig brukstillatelse datert 18.12.2003.

Utbedringer som må utføres før ferdigattest gis:
Trapp utenfor gatedør.
Trapp utenfor vaskeromsdør.
Trapp utenfor altandør - kjøkken.
Gjerde mot sjøen på mur.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 1 040 407,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 3 745 463,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

2000/5740-1/51 Registrering av grunn.
2007/1063601-1/200 Grensejustering.
2008/38885-1/200 Grensejustering.
2020/58397-1/200 Omnummerering ved kommuneendring.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i et regulert område avsatt til bolig.

Reguleringsplanen som foreligger:
Reguleringsendring for del av Moldekleivmarka utbyggingsområde 125619880003.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at ZMegleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Rett til å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, herunder tilbud om lån eller andre banktjenester. Dette vil si at en bank kan ikke kreve at en eiendomsmegler i den samme banken, må selge din bolig for at du som kunde skal få lån i banken, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 MNOK. Enkeltsaker er forsikret for inntil 15 MNOK. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 MNOK, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke kostnaden forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 4 990 000
Omkostninger 133 642
TOTALT 5 123 640

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF