Fossane 58

Solgt

3 300 000

Prisantydning

Boligtype

Rekkehus

Totalpris

3 392 690

P-rom

89 KVM

Antall rom

2 Soverom

Fossane 58 (Solgt)

Pent rekkehus med god planløsning | Nyoppusset bad 2019 | Fast garasjeplass | Nydelige utsiktsforhold | Barnevennlig

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Fossane 58 3 300 000 92 692 1 700
BOLIGTYPE

EIERFORM
Rekkehus Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
89 / 89 / 0 KVM Eiet tomt, 15835 KVM 61220008

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Hovedetasje
Entrè, hall, kjøkken og stue.

Innhold | Underetasje
Trapperom, bad, 2 soverom og vaskerom.

Uteplasser:
Fra det ene soverommet i underetasjen er det utgang til terrasse på 19 m2. Ved inngangspartiet er det en sørvendt terrasseplatting på 16 m2 hvor det er pent opparbeidet med sittegruppe og beplanting.

Eksterne boder:
Det er en tilhørende bod i felles rekke like ved boligen.

Fast parkering:
Tilknyttet boligen er det fast garasjeplass med elbillader i felles garasjeanlegg. I tillegg disponerer sameiet også noen gjesteplasser på oppmerket område.

Primærareal
Følgende rom inngår i boligens primærareal (P-rom):

Hovedetasjen | 45 m2.
Entrè, hall, kjøkken og stue.

Underetasjen | 44 m2.
Trapperom, bad, 2 soverom og vaskerom.

Merknader om areal:
Primærrom og sekundærrom som til sammen utgjør BRA er oppmålt med laser på stedet. BTA er beregnet areal. Arealene av hvert rom (nettoareal) summert vil avvike fra oppgitt totalt areal. Dette som følge av at tykkelsen av skillevegger/innervegger og eventuelle sjakter eller piper er trukket fra nettoarealet av hvert rom, men skal iht. målereglene (NS3940) medregnes i totalarealet.

Samlet primærareal (P-rom) = 89 m2
Samlet bruksareal (BRA) = 89 m2

Standard

Kort oppsummert:
- Flott rekkehus beliggende i et populært område.
- Opparbeidede uteplasser.
- Lekkert bad pusset opp i 2019. 
- Nydelige utsiktsforhold.
- Fast garasjeplass med elbillader og gjesteparking.
- Gåavstand til skole og barnehage.
- Kort avstand til bussforbindelse.

Presentasjon | Det er med stor glede ZMegleren v/Preben Vatne presenterer dere Fossane 58.

Innholdsrikt | Boligen har en praktisk planløsning med stue i hovedetasjen og muligheter for en tv-stue i underetasjen om ønskelig. Området er pent opparbeidet med gode oppvekstkår for barna i familien. Det er gåavstand til skole, barnehage og bussforbindelse med flittige avganger til Åsane terminal og videre til Sentrum.

Velkommen | Tid for fellesvisning vil bli annonsert på zmegleren.no og finn.no. Kontakt megler dersom du ønsker privatvisning.

Nærområdet

Eiendommen har fin beliggenhet sentralt i Åsane med enkel tilkomst til huset og solrik terrasse. Fra stuen og altanen er det fin utsikt. Det er ingen gjennomgangstrafikk ved boligen. Fellesarealene er opparbeidet med blant annet lekeplass. Det er fint turterreng like ved eiendommen og gangavstand til skole og barnehage. Det er i tillegg gangavstand til dagligvarebutikk og treningssenter. Det vises ellers til vedlagt nabolagsprofil med detaljert beskrivelse av nabolaget og avstand fra boligen til diverse servicetilbud.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

- Gass og elektrisk oppvarming.
- Varmekabler på bad.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune.

Parkering

- I felles garasjeanlegg.
- Oppmerkede gjesteparkeringer.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Felles tomt for sameiet på ca 5835 m2.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Taktekkingen er av belegg/pappshingel. Betongdekke mot grunn.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann David Bryn. 

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Viktig informasjon om boligen:

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Balkonger, terrasser og rom under balkonger: TG2
Avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Konsekvens: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.
Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.
Avvik fra løsørelisten:
Selger tar med seg blåbærtreet ved inngangspartiet og noen andre bærbusker.

Bredbånd:
Kollektiv kabel-tv og bredbånd. Tilknyttet Get.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Det foreligger midlertidig brukstillaltelse på eiendommen. Denne er datert 24.10.2005.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Sameiebrøk

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Om sameiet:
Sameiet Åmundslia III består av 36 selveiende boligseksjoner.

Kontaktpersonen er sameiet er: Palmar Wick

Mob: 90800646
Epost: pw@jaeger.no

Forsikring
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i If Skadeforsikring. Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Økonomi
Pr 31.12.2021 har sameiet oppgitt at de har kr. 588 438,- innestående på sameiets konto.

Felleskostnad
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 1700,- per måned og inkluderer: Andel felles bygningsforsikring, tv/internett, vedliehold og forretningsførsel.

Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.

Forkjøpsrett
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

Dyrehold
Det er tillatt med husdyr i sameiet.

Legalpant
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)
Erverv:
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. Eierseksjonsloven §23 første ledd.

Styregodkjenning:
I tilfeller der sameiet krever godkjenning av ny sameier, er det kjøpers fulle ansvar å påse at godkjenning foreligger innen overtakelse. Kjøper er pliktig å underrette megler skriftlig, når styrets godkjenning foreligger.

Dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter og svarbrev fra forretningsfører. For øvrig har sameiet begrenset organisering. Vedtektene følger som vedlegg til salgsoppgaven. Husordensregler og regnskap/budsjett foreligger ikke.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 871 909,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 3 138 872,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar. For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes. I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24: "Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til:

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 15940003
Plannavn: Åsane. Gnr 207 Bnr 2, Lid, Delfelt Iii
Ikrafttredelsesdato: 21.05.2004
Dekningsgrad: 100,0 %

PlanID: 15940000
Plannavn: Åsane. Gnr 207 Bnr 2, Lid
Ikrafttredelsesdato: 25.06.2001
Dekningsgrad: < 0,1 %
PlanID: 0
Plannavn: Åsane. Gnr 207, Lid, Grensejustering
Ikrafttredelsesdato: 17.01.1997
Dekningsgrad: < 0,1 %

PlanID: 0
Plannavn: Åsane. Gnr 207 Bnr 2, Åmundslia, Endring
Ikrafttredelsesdato: 16.07.2002
Dekningsgrad: < 0,1 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
15940003 - Felles lekeareal (47,9 %)
15940003 - Konsentrert småhusbebyggelse (41,2 %)
15940003 - Felles avkjørsel (9,2 %)
15940003 - Felles gangareal (1,2 %)
15940003 - Annet fellesareal (0,5 %)
15940000 - Annet spesialområde (0,1 %)
0 - Felles lekeareal (0,1 %)
0 - Felles lekeareal (0,1 %)
0 - Annen veigrunn (0,1 %)
0 - Gang-/sykkelvei (0,1 %)

Begrensninger (Reguleringsplaner på grunnen):
15940000 - Høyspenningsanlegg (0,1 %)
0 - Høyspenningsanlegg (0,1 %)
0 - Høyspenningsanlegg (0,1 %)

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y (100,0 %)
65270000 - LNF LNF LNF (0,1 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (24,1 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
15940002 - Åsane. Gnr 207 Bnr 2, Åmundslia - 200312568
9930000 - Åsane. Kdp Åsane Sentrale Deler - 200000762
8400000 - Åsane. Gnr 207, Lid - 190611287
4280000 - Åsane. Flaktveit Felt Ii
3690000 - Åsane. Gnr 207 Bnr 1, 2 Mfl., Flaktveit, Li Felt I
3680004 - Åsane. Gnr 207 Bnr 192 Mfl., Rolland - Storåsen, Industrifelt L3 - 200208257
Andre Opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.
 

I henhold til gjeldende kommuneplan er eiendommen avsatt til: Bolig. 

- Bebyggelse og anlegg (100%)

Reguleringssvar fra Bergen kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 300 000
Omkostninger 92 692
TOTALT 3 392 690

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF