Vestbygdvegen 108

Solgt

1 990 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

2 053 890

P-rom

125 KVM

Antall rom

3 Soverom

Vestbygdvegen 108 (Solgt)

Enebolig med stort potensiale beliggende i landlige omgivelser på Brakstad | Tomt på over 3,3 mål | Barnevennlig

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Vestbygdvegen 108 1 990 000 63 892 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
125 / 197 / 0 KVM Eiet tomt, 3307 KVM 61220007

Arealer og fordeling pr etasje

Kjeller |
5 boder og ett verksted. (Uinnredet kjelleretasje)

Hoved etasje |
Entrè, gang, kontor, bad, stue, kjøkken og trapperom.

Loft |
Gang, 3 soverom, wc og bad.

Lagringsplass |
Rikelig med lagringsplass i kjelleretasjen. Det er også opparbeidet ett eget redskapshus på eiendommen.

Samlet primærareal (P-rom) = 125 m2
Sekundærrom (S-rom) = 72 m2
Samlet bruksareal (BRA) = 197 m2

Standard

Kort oppsummert:
- Potensiale for å bli din nye drømmebolig.
- Stor tomt på over 3,3 mål.
- Egen redskapsbod.

Presentasjon | Det er med glede ZMegleren Nordhordland v/Preben Vatne presenterer dere Vestbygdevegen 108.

Standard | Boligen går over tre plan og har en praktisk planløsning. Boligen har moderniseringsbehov.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Nærområdet

Eiendommen har en landlig og barnevennlig beliggenhet i Vestbygdvegen på Brakstad i Alver kommune. Fra eiendommen er det kort avstand til Vestbygd Skule på Holme og barnehage. Det tar deg ca 10 minutter med bil til Frekhaug. Her finner du blant annet dagligvarebutikker, apotek, legekontor, bibliotek og treningssenter. Skal du til Knarvik tar det deg ca 16-18 minutter med bil. For den golfglade ligger golfbanen på Meland kun 2-3 minutter unna. Like ved boligen finner du nå også dagligvarebutikk (Kiwi), det tar ca 3-4 minutter med bil.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

- Fast brensel.
- Varmepumpe.
- Elektrisk oppvarming.
- Varmekabler på bad.
For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

- Rikelig med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Tomten er stor med mye potensiale for dem som ser muligheter.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker/leca. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og liggende bordkledning. Taktekkingen er av betongtakstein

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Raymond Skare.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme. Det foreligger ingen byggesak i kommunesarkiver.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2-TG3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Forstøtningsmurer: TG3
Avvik: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav
Tiltak: Påviste skader må utbedres. Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres

Vidnuer: TG2
Avvik: 1 vindu er punktert og 1 vinduer knust.
Tiltak: Vindu på bad må skiftes og ruten i vinduet ved trapp må skiftes. Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger: TG2
Avvik: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Tiltak:  Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Våtrom: TG2
Avvik:  Det er tegn på fuktskader nederst på våtromsplater. Svertesopp er registrert. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp, membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Tiltak: Det må foretaes lokal utbedring. Fuger bør skiftes ut. Overflater må utbedres eller skiftes.

Avløpsrør: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Taktekking: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
Takstein er 49 år, påregnelig med utskifting.

Nedløp og beslag: TG2
Avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak:  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav.

Veggkonstruksjon: TG2
Avvik: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
Tiltak: Musebånd/lusing må etableres.

Utvendige dører: TG2
Avvik: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
Tiltak: Belistning/vannbrett må utbedres og overganger tettes. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

Utvendige trapper: TG2
Avvik: Betongtrapp har mindre sprekker/skader
Tiltak:  Påviste skader må utbedres.

Innvendige overflater: TG2
Avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.

Etasjeskille/gulv mot grunn: TG2
Avvik:  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.Hovedsoverom på loft har skjevheter. Gang i 1 etasje har skjevheter.

Radon: TG2
(Ingen krav til at dette skal utføres)

Rom under terreng: TG2
Avvik: Det er ikke mulig å foreta hulltaking i underetg i utsatte konstruksjoner. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Tiltak:  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Dette er en utsatt konstruksjon, ytterligere undersøkelser bør foretas. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
fuktskader.

Innvendige trapper: TG2
Avvik: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

Innvendige dører: TG2
Avvik: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak: Enkelte dører må justeres. Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken: TG2
Avvik: Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Tiltak: De påviste skader må utbedres. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Påviste skader må utbedres.

Wc på loft: TG2
Avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

Vannledninger: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tiltak:  Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. VVS anlegget er hovedsaklig rør i rør, men deler av røranleget er eldre kobberrør. Som blir ødelagt.

Drenering: TG2
Avvik:  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

Grunnmur og fundamenter: TG2
Avvik:  Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
Tiltak: Sprekker i grunnmuren må tettes.

Utvendige vann- og avløpsledninger: TG2
Avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Septiktank: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank
Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Bredbånd:
Det er innlagt fiberkabel i boligen.Kjøper velger selv hvilken avtale man ønsker å inngå og betaler for dette selv. Kontakt eventuelt leverandør for ytterligere informasjon.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har ingen byggemappe (ferdigattest/midlertidig bruktstillaltelse) på denne eiendommen. Megler får derfor ikke sammenlignet dagens planløsninger med originale planløsning fra byggeår. Her kan det være endringer som ikke er søkt og byggemeldt hos kommunen. 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 466 263,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 678 545,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Tilknyttet offentlig nett
- Septiktank

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Eier av gnr 6 bnr 63 har rettighet til å bruke privat stikkvei fra hovedvei og frem til sin eiendom. Felles vedlikeholdsplikt. 
Kloakk: Privat septiktank delt med gnr 6 bnr 62. Felles vedlikeholdsplikt. 

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område. (LNF)

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMegleren Nordhordland har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMegleren Nordhordland mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 990 000
Omkostninger 63 892
TOTALT 2 053 890

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF