Solheims Tverrgate 18

Solgt

2 990 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

3 090 780

P-rom

86 KVM

Antall rom

1 Soverom

Solheims Tverrgate 18 (Solgt)

Sentral beliggenhet på Danmarksplass | Mulighet for to soverom | Garasje | Gangavstand til Bybane

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Solheims Tverrgate 18 2 990 000 13 876 4 892
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Borettslag 1
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
86 / 86 / 92 KVM Fellestomt, 8078 KVM 60220180

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Entré(2,7m²), mellomgang(1,3m²), bad(5,3m²), vaskerom(3,3m²), toalett(1,6m²), soverom(11,7m²), stue(23,5m²), spisestue/kjøkken(35,3m²).

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til terrasse på 29,3m².
Eksterne bod:
Tilhørende leiligheten er det en bod i kjelleren på 4,9m².
Primærareal
Følgende rom inngår i boligens primærareal (P-rom):

1. etasje | 86 kvm.:
Entré(2,7m²), mellomgang(1,3m²), bad(5,3m²), vaskerom(3,3m²), toalett(1,6m²), soverom(11,7m²), stue(23,5m²), spisestue/kjøkken(35,3m²).

Samlet primærareal (P-rom) = 86m²
Samlet bruksareal (BRA) = 86m²
Samlet bruttoareal (BTA) = 82m²

Standard

Kort oppsummert:
- Romslig leilighet med mulighet for to soverom
- Gangavstand til Bybanen
- Kort kjøretid til sentrum
- Nærhet til flott turterreng
- Varmtvann er inkludert i fellesutgiftene
- Fiber

Presentasjon | Det er med stor glede å presentere denne andelsleiligheten med gode muligheter for etablering av to soverom. Leiligheten er beliggende i populære og sentrale omgivelser. Leiligheten har en gunstig plassering med forholdsvis enkel tilkomst.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Besparelse | Ved kjøp av andelsbolig betaler man ikke 2,5 % dokumentavgift til Staten.

Nærområdet

Leiligheten har en sentrumsnær beliggenhet på Danmarksplass / Solheimsviken. Fra leiligheten er det gåavstand til alle servicetilbud på Danmarks plass. Her er det dagligvarebutikker, treningssenter, post i butikk, bank, apotek,legesenter, blomsterbutikk, døgnåpen bensinstasjon med storkiosk. Videre er det gang/sykkelavstand til sentrum og store arbeidsplasser som Haukeland sykehus og Haraldsplass. Store arbeidsplasser på Mindemyren er også innenfor gang/sykkelavstand. Fra leiligheten er det gang/sykkelavstand til studiesteder som UiB, HiB, BI og Juridisk fakultet. Det er busstopp like i nærheten av leiligheten, samt kort avstand til bybanestoppet på Danmarksplass.
Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler på badet, ellers elektrisk oppvarming.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Leiligheten har fast parkeringsplass i borettslagets garasjeannlegg.
Mulighet for etablering av elbil lader.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser.

Gulv på grunn:
Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner. Bære- og skillevegger samt etasjeskiller av betong.

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i isolert bindingsverk, utvendig er veggene kledd med korrigerte stålplater, mindre parti med trekledning.

Vinduer:
Vinduer med isolerglass i pvckarmer.

Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og takstein

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av bygningssakkyndig Mats Hansen den 19.08.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Opplysninger fra hjemmelshaver:
- Våtrommene ble pusset opp rundt år 2000.
- Skiftet spotter på bad og toalettrommet i 2020/2021.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse kan avvike fra faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 og 3(TG2/TG3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 og 3:

Takstmannens vurdering ved TG2:
6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør
Både vannforsyningsrør og sluk er av eldre dato. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.


 Takstmannens vurdering ved TG3:
1.1.1 Våtrom Overflate vegger og himling
Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om. Det ble observert en skruehull på veggflatene på badet. Det er usikkert hvorvidt skruehullene har skadet membranen på baksiden. Det bør tas høyde for at membranen kan være skadet.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.-

1.1.2 Våtrom Overflate gulv
Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.-

1.1.3 Våtrom Membran, tettesjiktet og sluk
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning og membran. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.-

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at hvitevarer medfølger i handelen med mindre noe annet avtales.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Bolighus
Dato: 27.12.1982

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Borettslag/boliglag

Om borettslaget:
Solheim Borettslag (org.nr. 953459361) er tilknyttet forretningsfører BOB.

Styreleder: Per Arne Netland
E-post: solheim@mittbob.no
Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret av borettslaget i If Skadeforsikring NUF (polisenr. SP0003195551). Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Felleskostnad:
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 4. 892,- og inkluderer; Betjening andel fellesgjeld, andel kommunale avgifter, strøm i fellesareal, utvendig bygningsforsikring, dugnad, festeavgift, drift og vedlikehold og TV/bredbånd.

Felleskostnaden fordeles på følgende måte:
- Bom - Gangvask 150,00
- Kabel-tv 479,00
- Dugnad 125,00
- Garasjeleie 100,00
- Felleskostnader 4 038
Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i boliglaget kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av borettslagets styre eller lagets generalforsamling.

Borettslaget har følgende lån:
Bank: Handelsbanken
Lånenr.: 95247112945
Lånebeskrivelse: Handelsbanken, flytende rente
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 2,80%
Andel av saldo 86 903,27
Innfrielsesdato: 31.12.2029
Sikringsordning:
Boligselskapet har inngått avtale om forskutterte felleskostnader med Klare Finans AS. Borettslaget er dekket av Klare Finans AS, www.klarefinans.no. Laget er sikret mot tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, etter gjeldende vilkår. Avtalen om sikring er gyldig til den sies opp av en av partene.
Forkjøpsrett:
Det praktiseres forkjøpsrett i borettslaget. Denne avklares i etterkant av salget og det tas forbehold om at ingen benytter seg av forkjøpsretten.
Forkjøpsretten og frister lyses ut av BOB.

Husdyr:
Det kan søkes til styret om dyrehold.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Godkjenning ny andelseier:
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Diverse dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, husordensregler, innkalling til generalforsamling med regnskap for 2021 samt protokoll fra generalforsamlingen. Dokumentene følger som vedlegg til salgsoppgaven. Det oppfordres at man setter seg grundig inn disse.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 889 217,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 3 201 179,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6.
Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 4840000
Plannavn: Årstad. Solheimsgaten Sør
Ikrafttredelsesdato: 04.02.1977
Dekningsgrad: 99,8 %

PlanID: 120000
Plannavn: Årstad. Vestre Årstad Og Uren - Kronviken - Solheimsviken
Ikrafttredelsesdato: 04.08.1936
Dekningsgrad: 0,2 %

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
PlanID: 4845300
Plannavn: Årstad. Solheimsgaten Sør
Ikrafttredelsesdato: 16.10.1979

PlanID: 4845200
Plannavn: Årstad. Solheimsgaten Sør, Tomtedelingsplan
Ikrafttredelsesdato: 13.10.1978

PlanID: 4840002
Plannavn: Årstad. Solheimsgaten Sør, Reguleringsendring Felt C 3
Ikrafttredelsesdato: 05.08.1981

PlanID: 4840001
Plannavn: Årstad. Solheimsgaten Sør, Saneringsområde A2, 3, 4, B1, 2, 3, C1
Ikrafttredelsesdato: 08.09.1978

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY2 (100,0 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Kulturmiljø:
65270000 - Historiske veifar (0,1 %)
Faresoner:
65270000 - Luftkvalitet - gul sone (100,0 %)
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (14,3 %)
Rød støysone:
65270000 - Vei støy - Rød sone (17,1 %)

Kommunedelplan
I henhold til kommunedelplan er eiendommen avsatt til:
17330000 - Boligområder (95,2 %)
17330000 - Veiareal (4,8 %)
17330000 - Offentlig bygning (0,1 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
63790000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 37 Mfl., Fjøsangerveien 65 - 202220438
61930000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 28 Mfl., Sykkelkryssing Av Fjøsangerveien - 202220439
16980000 - Årstad. Bybane I Bergen, Delstrekning 3 - Edvard Griegs Vei - Wergeland - 201014884
16970000 - Bergenhus. Bybane I Bergen, Delstrekning 2 - Nygårdstangen - Edvard Griegs Vei - 200208974
11650000 - Årstad. Hovedinnfartsåren Fra Syd, Strekningen Danmarksplass - Fabrikkgaten
10880000 - Årstad. Utvidelse Firdagaten - Løvstakkveien
10860000 - Årstad. Fjøsangerveien, Kvartalet Mellom Solheimsgaten/fjøsangerveien
10270000 - Årstad. Solheimsgaten - Michael Krohns Gate - Nykronborg Og Møregaten
Andre Opplysninger:
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 990 000
Omkostninger 13 876
Fellesgjeld 86 903
TOTALT 3 090 780

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF