Bøgjerdet 31

Solgt

1 990 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

2 050 390

P-rom

101 KVM

Antall rom

3 Soverom

Bøgjerdet 31 (Solgt)

Bøvågen | Modernisert enebolig beliggende i naturskjønne omgivelser | Oppgradert bad og kjøkken | Dobbel garasje

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Bøgjerdet 31 1 990 000 60 392 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
101 / 123 / 0 KVM Eiet tomt, 1797 KVM 61220002

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Boligen går over tre plan
Kjeller: Kjellerrom.
Første etasje: Vindfang, hall, stue og kjøkken. 
Andre etasje: Trapperom, bad og tre soverom. 
Tilhørende garasje. 

Uteplass:
Pen opparbeidet naturtomt. Her er det fortsatt stort potensiale for opparbeidelse av det man måtte ønske. 

Lagringsplass:
Rikelig med lagringsplass i kjelleren samt egen bod i garasjen. 

Samlet primærareal (P-rom) = 101 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 123 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 22 kvm.

Standard

Presentasjon | Det er med stor glede ZMegleren v/Preben Vatne presenterer dere Bøgjerdet 31. 

Boligen | Boligen er oppgradert av nåværende eier med blant annet nytt bad og kjøkken. Det er også gjort oppgraderinger på rør opplegget samt overflater. Selger opplyser at alle vann og avløpsrør i huset er skiftet. 

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en god mulighet til å sikre seg en innholdsrik og flott eiendom sentralt i Bøågen. 

Nærområdet

Eiendommen har en flott og naturskjønn beliggenhet sentralt i Bøvågen. På eiendommen nyter man sol fra tidlig til sent. Fra eiendommen er det kort avstand til barnehage, skole og nærbutikk (Bunnpris). For den turglade er det flere flotte turområder like ved. Det er også flere steder som egner seg godt for grilling og telting.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | 
- Fast brensel.
- Luft til luft varmepumpe. 

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

I garasje og på egen tomt. 

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Eiet tomt. Tomten er opparbeidet med blant annet garasje. Ellers naturtomt med potensiale for opparbeidelse etter eget ønske. 

Tomten er ikke nøyaktig oppmålt., avvik kan forekomme. Det foreligger skyldskifte hvor en nærmere beskrivelse av tomten fremgår 

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Betongkonstruksjon på fundament av antatt faste masser av sprengstein på fjell. Forstøtningsmurer i betongstein.
For en nærmere beskrivelse av eiendommens byggemåte og konstruksjon henvises det til rapport fra takstmann.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann David Bryn. 

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2-3 (TG2-3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 og 3:

Utvendige trapper: TG3
Avvik: Konstruksjonene har skjevheter. Det er ikke montert rekkverk. 
Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Innvendige trapper:TG3
Avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.
Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Forstøtningsmur: TG3
Avvik: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.
Tiltak: Påviste skader må utbedres

Taktekking: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. 
Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav

Veggkonstruksjon: TG2
Avvik: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Oppgradering/utskifting bør påregnes.

Takkonstruksjon/Loft: TG2 
Avvik: Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Spor etter smågnagere på loft. Isolasjon ligger spredt/løst.
Tiltak: Lokal utbedring bør utføres. Lufting/ventilering bør forbedres.

Vinduer: TG2
Avvik: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det må foretas lokal utbedring.

Dører: TG2
Avvik: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Tiltak: Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Dører må justeres

Etasjeskille/gulv mot grunn: TG2 
Avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Pipe og ildsted: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

Krypkjeller: TG2
Avvik: Det er manglende fuktsperre på bakken. Noe fuktskadet plater i stubbloft.
Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. 

Innvendige dører: TG2
Avvik: Det er påvist andre avvik: Slitasje på dører.
Tiltak: Andre tiltak. 

Avløpsrør: TG2
Avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Luftesjakt for avløp er ikke ledet ut over tak i fri luft. Stopper i kneloft bak bad. Noe sur lukt. Tiltak Det må gjøres nærmere undersøkelser.

Varmtvannstank: TG2
Avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Vvb er koblet på strøm via skjøteledning. Den må kobles direkte til strømforsyning.
Tiltak Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. 

Elektrisk anlegg: TG2
Skjult ledning bak plate på kjøkken. Vvb må kobles til strøm iht krav.

Drenering: TG2
Avvik: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

Grunn og fundamenter: TG2
Avvik: Innsiden av grunnmuren har misfarging.
Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
 

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør. Kjøleskapet medfølger ikke i kjøpet. 

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:

Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.  

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 637 861,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 296 299,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Dette er en eiet bolig som fritt kan leies ut. 

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig til privat vei.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann nett.
Tilknyttet septiktank.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i ett uregulert område avsatt til LNFR.
 

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 990 000
Omkostninger 60 392
TOTALT 2 050 390

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF