Einleitevegen 11

Solgt

1 390 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

1 433 510

P-rom

194 KVM

Antall rom

5 Soverom

Einleitevegen 11 (Solgt)

Masfjorden | Innholdsrik enebolig beliggende i idylliske omgivelser | Garasje | Rolig og tilbaketrukket

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Einleitevegen 11 1 390 000 43 512 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
194 / 236 / 0 KVM Eiet tomt, 0 KVM 61220004

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 3 plan
Kjeller: Trapperom, kjellerstue og ett soverom. 
Første etasje: Entrè/trapperom, gang, wc, stue, kjøkken, bad og to soverom. 
Loft: Gang og to soverom. 

Uteplass:
Eiendommen er omgitt av vakker natur. Tomten er pent opparbeidet med plen og har potensiale for opparbeidelse etter eget ønske. 

Lagringsplass:
Boligen har rikelig med lagrinsplass. 

Samlet primærareal (P-rom) = 194 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 236 kvm.
Samlet sekundærareal (S-rom) = 42 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Stort potensiale. 
- Innholdsrik enebolig. 
- Nydelig eiendom i naturskjønne omgivelser. 
- Barnevennlig og rolig. 

Presentasjon | Det er med glede ZMEGLEREN v/Preben Vatne presenterer dere denne innholdsrike eneboligen.

Standard | Boligen har behov for modernisering, men har stort potensiale til å bli din nye drømmebolig. Det er i dag rikelig med lagringsplass. 

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen på visning! 

Nærområdet

Eiendommen har en idyllisk beliggenhet i natuskjønne omgivelser. Her bor man i ett rolig og barnevennlig område. Det er kort avstand til skole, barnehage og idrettsannlegg. Det tar deg ca 10 minutter med bil til dagligvarebutikk. For turglade er det fine turterreng rett utenfor inngangsdøren. Det er også svært gode fiske- og båtliv like ved. 

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | 1. etasje:
- Vedovn i stue og kjellerstue. 

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

I garasje eller biloppstillingsplass på tomten. 

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten. Tomten er ikke nøyaktig oppmålt og avvik kan forekomme. 

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Taktekkingen er av pappshingel og taket er besiktiget fra taknivå. Plastrenner/nedløp. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse og liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann David Bryn. 

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2/3 (TG2/3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 og 3:

Etasjeskille/gulv mot grunn: TG3
Avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt ca. 3-4 cm. skjevhet i gulv i kjellerstue.
Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Bad: TG3
Avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. TG 3 settes hovedsakelig grunnet alder på tettesjikt.

Vaskekjeller: TG3
Avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Taktekking: TG2
Avvvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag: TG2
Avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Veggkonstruksjon: TG2
Avvik: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

Takkonstruksjon: TG2 
Avvik: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Undertaket er misfarget. Eldre fuktmerker i undertak, trolig fra før taktekking ble fornyet. Kontrollert med protimeter uten å finne unaturlige verdier. Ved pipe ble det funnet noe fuktgang, pipehette eller lignende tiltak bør monteres.
Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Andre tiltak:

Vinduer: TG2
Avvik: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Varierende alder på vinduer. Enkelte vinduer er datert 2020/2021.
Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

Overlater: TG2
Avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Tiltak: Oppgradering bør påregnes.

Pipe og ildsted: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist riss i overflate. Det er påvist andre avvik: Skjeheter i pipe. Utett ved gjennomgang av tak.
Tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp. Andre tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Rom Under Terreng:
Avvik: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke.
konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

Innvendige trapper: TG2
Avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

Fukt i tilliggende konstruksjoner: TG2
Avvik: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. 

Kjøkkeninnredning: TG2
Avvik: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr/smågnagere.
Tiltak: Det må gjøres tiltak.

WC: TG2
Avvik: Det mangler luftespalte mot tilstøtende konstruksjoner.
Tiltak: Eldre wc rom som vil være naturlig å påregne oppgradering.

Vannledninger: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger i kobber.
Tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Avløpsrør: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

Ventilasjon: TG2
Avvik: Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tiltak: Bedre ventilering må etableres.

Varmtvannstank: TG2
Avvik: Skjevhet i bereder, må kontrolleres av rørlegger. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket

Elektrisk anlegg: TG2

Drenering: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Det bør gjøres lokale tiltak. Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dette er ett dødsbo og oppdragsgiver har derfor begrenset kunnskap til eiendommen. 

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Masfjorden kommune har ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i sine arkiver. De informerer om at det utifra flyfoto ser ut til at huset er bygd i 1965. 

Det foreligger ingen byggesak på garasje. 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. ,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som fritt kan leies ut. 

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Tilknyttet offentlig vei.
- Tilknyttet offentlig vann nett. (Ingen vassmåler)
- Tilknyttet privat avløpsnett. 

Pga. eldre privat avtale er det BKK som betaler faktura for vatn.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i ett regulert område avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. 

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 390 000
Omkostninger 43 512
TOTALT 1 433 510

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF