Vardane 133

Solgt

2 200 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 857 230

P-rom

72 KVM

Antall rom

2 Soverom

Vardane 133 (Solgt)

Hilland | Stor og lekker 3-roms toppleilighet | Garasjeplass og heisadkomst | Svært gode utsiktsforhold

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Vardane 133 2 200 000 6 232 8 035
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Borettslag 4
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
72 / 76 / 0 KVM Fellestomt, 4319 KVM 61220001

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Leiligheten ligger i byggets toppetasje
Entrè/gang, stue/kjøkken, to soverom, bad og bod. 

Uteplass:
Med utgang fra stue er det adkomst til stor terrasse på ca 26,5 kvm. Her er det også delvis takoverbygg som gjør det praktisk å sitte ute selv på regnværsdager. 

Samlet primærareal (P-rom) = 72 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 76 kvm.
Samlet sekundærrom (S-rom) = 4 kvm.

Standard

Kort oppsummert: 
- Moderne og lys 3-roms andelsleilighet. 
- Nyere bygg fra 2005 med attraktiv beliggenhet.
- God planløsning.
- Leiligheten fremstår som tidsriktig innredet.
- Heisadkomst. 

Presentasjon | Det er med glede ZMegleren v/Preben Vatne presenterer denne lekkre andelsleiligheten i populære Hilland burettslag.

Moderne | Bygget ble oppført i 2005 og har moderne fasiliteter. Leiligheten fremstår også med tidsriktige overflater. Det er satt inn ny Elektrolux komfyr på kjøkkenet i 2019. Det er også gjort oppgraderinger på det elektriske i leiligheten. 

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Dette er orginalt en 4-roms leilighet som er omgjort til en 3-roms leilighet av nåværende eier i 2019. Tidligere soverom ble gjort om til del av stuen. Dette kan enkelt reverseres tilbake. Arbeidet ble utført av fagfolk. Leiligheten ble også nymalt i 2019. 

Velkommen | Totalt sett en god mulighet til å sikre seg en flott andelsleilighet med utmerket beliggenhet på Hilland i Alver kommune. 

Nærområdet

Leiligheten har en sentral og attraktiv beliggenhet på Hilland i Alver kommune. Fra leiligheten er det kort avstand til skole, barnehage og dagligvarebutikker på alverflaten. Kun få minutters gange fra leiligheten finner du Gabben hvor man kan få seg alt fra ett godt måltid til en softis på fine sommersdager. Ellers tar det deg ca 6 minutter med bil til Knarvik senter hvor man finner alt man trenger av daglige servicetilbud. 

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | 
- Gulvvarme på bad. 

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

- Parkering i felles garasjeanlegg. 
- Oppmerkede gjeste parkeringer. 

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Felles tomt for borettslaget som er pent opparbeidet. 

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Betongkonstruksjon på fundament av antatt faste masser av sprengstein på fjell. Grunnmur i betong og yttervegger er oppført med isolert bindingsverk kledd med liggende kledning samt malt betong/murkonstruksjoner

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Dører: TG2
Avvik: Det er påvist dører som er vanskelige å åpne. Entredør er noe treg å lukke. Foringer til terrassedør er noe fuktskadet i nedre del. Ingen fuktighet målt på befaringsdagen og eier opplyser at det har vært tørt mens hun har bodd der. 
Konsekvens: Dører må justeres.

Terrasse: TG2
Avvik: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Søyle for takoverbygg skal skiftes
Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

Våtrom: TG2
Avvik: • Det er uegnede materialer i våtsoner. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. 
Tiltak: Membran/tettesjikt må legges. Installering av tett dusjkabinett anbefales.

Varmtvannstank: TG2
Avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Ny eier plikter seg til gjeldene medlemskap i evt velforening. 

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:

Det foreligger ferdigattest datert 26.10.2005.

Dagens planløsning av leiligheten avviker noe fra originale byggetegninger. Dette gjelder ett soverom som er omgjort til en del av stuen. Dette kan enkelt reverseres av ny eier. Endringen er ikke søkt og godkjent hos kommunen. 

Borettslag/boliglag

Om borettslaget
Hilland burettslag (Orgnr: 986454705) er et tilknyttet borettslag som har engasjert som forretningsfører.

Styreleder i laget er Rafal Kazimierz Landowsk

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret i Gjensidige Forsikring.

Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Økonomi:
Regnskapet for 2021 er gjort opp med et positivt resultat pålydende kr. 360 007 Pr. 31/12-21 hadde laget disponible midler tilsvarende kr. 657 380,-.

Felleskostnad:
Felleskostnaden utgjør kr. 8.035,- per måned og inkluderer: Betjening andel fellesgjeld, andel kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV, strøm i fellesareal, noe avsetning til løpende vedlikehold og normal drift av borettslaget.
Felleskostnaden fordeles på følgende måte:
- Felleskostnader: 3.198,-.
- Tv-anlegg: 500,-.
- Kapitalkost. lån: 4.337,-.

Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i borettslaget kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av borettslagets styre eller lagets generalforsamling. Borettslaget må gjøre utbedringer på blant annet arbeid i garasjeanlegget og infrastruktur til Elbil-lading. Dette kan medføre en økning i felleskostnadene. 

IN-ordning:
Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseierne side inntektsføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. .

Sikringsordning:
Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 ? tolv? måneder regnet fra oppsigelsesdato.

Forkjøpsrett:
Det er vedtektsfestet forkjøpsrett i borettslaget. Det tas forbehold om at ingen benytter seg av forkjøpsretten. Forkjøpsrettem utlyses etter salget. 

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Godkjenning av ny andelseier:
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Generelt:
Hovedregelen er at bare fysiske personer kan eie andel i borettslag, og ingen kan eie mer enn 1 andel, jf. borettslagsloven § 4-1.

Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Herunder vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Relevante dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, husordenssregler, innkalling til generalforsamling med årsberetning og regnskap for 2021 samt protokoll fra generalforsamlingen. Dokumentene følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 673.910,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2.426.077,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i ett regulert område avsatt til bolig. 

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 200 000
Omkostninger 6 232
Fellesgjeld 651 000
TOTALT 2 857 230

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF