Fabrikkgaten 26

Solgt

1 990 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 190 820

P-rom

27 KVM

Antall rom

1 Soverom

Fabrikkgaten 26 (Solgt)

Sentral leilighet på Kronstad | Like ved Bybanen | Arealeffektiv | To uteplasser

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Fabrikkgaten 26 1 990 000 9 350 4 529
BOLIGTYPE

EIERFORM
Leilighet Aksje
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
27 / 28 / 32 KVM Eiet tomt, 266 KVM 60220123

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 2. etasje:
Entré(2,3m²), bad(2m²), soverom(6,6m²), stue og kjøkken(15,3m²).

Uteplass |
Fra soverommet er det utgang til balkong på 3,2m² og fra stuen til balkong på 2,8m².

Lagringsplass |
Tilhørende leiligheten er det to boder i kjelleren på henholdsvis 1,9m² og 1,4m².
Tilhørende leiligheten er det en bod på loftet med et gulvareal på cirka 2m².

Standard

Kort oppsummert:
- Badet ble pusset opp i 2017/2018.
- IKEA kjøkken fra 2017/2018.
- Rør-i-rørsystem fra 2017/2018.
- Oppgradert el.anlegget i 2017/2018.
- Nye overflater fra 2017/2018.
- Nye plisségardiner fra 2022
- Opplegg for vaskemaskin i bod i leiligheten
- Ny servant og dusjdør 2020
- Nymalt stue, entre og soverom
- Balkongene er beiset i 2021
- Flotte turområdet, bl.a. rundt Solheimsvannet

For ytterligere informasjon henvises til bl.a. bildepresentasjon, vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Nærområdet

Beliggenhet på Kronstad rett utenfor Bergen Sentrum. Leiligheten ligger sentralt på Kronstad, med kort gangavstand til bybanestopp, VL, butikk, post, Haukeland sykehus, Haukelandshallen og Brann Stadion. På Kronstad ligger også Kronstad hovedgård, Krohnsminde drettsplass, Kronstad skole, Hunstad skole, Gimle skole, Møllebakken skole, Årstad videregående skole, Kunstskolen i Bergen, dventkirken, Den Evangelisk- Lutherske Frikirken, tidligere Kronstad stasjon og tettbebygde boligområder.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler på badet.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i mur- og betongkonstruksjoner, utvendig er veggene overflatebehandlet med murpuss og fasadeplater. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som valmtakskonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og
takstein. Taket er ikke besiktiget.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 03.06.022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:  Ingen

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Tilbygg Blokk/ bygård/ terrassehus
Dato: 24.09.2009

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Fasadeendring
Dato: 04.10.2005

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Fire etasjes bolighus
Dato: 12.03.1962

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Borettslag/boliglag

Om boliglaget
AS Fabrikkgt 26-28 (Orgnr: 933022455) er et aksjelag bestående av XX aksjonærer.

Forretningsfører:
Regnskapshuset Vest

Styreleder i laget er
Geir Kenneth Tungesvik

Vedlikehold:
Bygget har nylig hatt fasadevask og avdekket noe avskalling på fasaden. Akutt tiltak vil trolig være å skifte 2 mindre  plater over som har avskalling. På lenger sikt må en ha inn en ekstern vurdering av risiko, kostnader, og fremdrift. Dette blir en sak på generalforsamlingen nå i slutten av juni.  Hvordan og når dette skal/blir gjennomført og finansiert blir opp til generalforsamlingen.

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret i If Skadeforsikring (SP559963.21). Denne forsikringen dekkes av fellesutgiftene. Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Økonomi:
Lån nr 1 lånenr 13550385 dellån 10, Restgjeld 496 219,- annuitetslån, terminlengde 3 mnd, flytende rente, nominell 1,076 % pr 30. mai 2022, nedbetalt i 2030
Lån nr 2 lånenr 13550385 dellån 20, Restgjeld kr 152 070,- annuitetslån, terminlengde 3 mnd, flytende rente, nominell 1,076 % pr 30. mai 2022, nedbetalt 2033
Lån nr 3 Lånenr 13550385 dellån 30, Restgjeld 307 461,- annuitetslån, terminlengde 3 mnd, flytende rente, nominell 1,076 % pr 30. mai 2022, nedbetalt 2035
Lån nr 4 lånenr 13550385 dellån 50, Restgjeld 723 561,- annuitetslån, terminlengde 3 mnd, flytende rente, nominell 1,076 % pr 30. mai 2022, nedbetalt i 2035
Lån nr 5 Lånenr 3411.72.08127, Restgjeld kr 362 191,- annuitetslån, terminlengde 3 mnd, nominell rente 4% effektiv 4,120 , pr 31.desember 2021, nedbetalt i 2033

Felleskostnad
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 4 529 ,- dekker følgende:
Forsikring, komm.avg, kabeltv, vedlikehold, regnskap/revisjon, renter, avdrag lån, trappevask, annet felles som strøm i gang/ kjeller etc.

Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i borettslaget kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av borettslagets styre eller lagets generalforsamling.

Økning i fellesleie: Endres hver januar etter indeksregulering. Ble vedtatt på generalforsamling, avholdt 28.05.2019 å øke vedlikeholdsfond til kr 100,- pr mnd. Ble også vedtatt en engangsinnbetaling ekstra tilskudd på kr 1 500 pr aksjeleilighet. Disse betales pr juli og pr oktober 2019 à kr 750,- Fra september 2021 er vedlikehldsfond vedtatt økt fra100 til 200 kr pr mnd - Øvrige økninger vedtas på Generalforsamling

Dyrehold
Det er ikke tillatt med dyrehold. (Styret kan søkes)

Forkjøpsrett
Boligselskapet har ingen forkjøpsrett:

Legalpant
Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Godkjenning av ny andelseier
Kjøper skal godkjennes av styret i aksjelaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Relevante dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, husordensregler, innkalling til generalforsamling med årsberetning og regnskap for 2020 samt protokoll fra generalforsamlingen. Dokumentene følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke mottatt ved lanseringstidspunktet.
Formuesverdien for en primærbolig utgjør normalt 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen. For sekundærboliger utgjør formuesverdien 95 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen i 2022. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6.
Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Energimerking

Energimerke: Rød E.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Eiendommen er tilknyttet offentlig vann  og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 70000
Plannavn: Årstad/bergenhus. Midtre Årstad
Ikrafttredelsesdato: 08.07.1938
Dekningsgrad: 100,0 %

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Sentrumsformål Sentrumskjerne S18 (100,0 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Kulturmiljø:
65270000 - Danmarksplass-Kronstad (100,0 %)
Faresoner:
65270000 - Luftkvalitet - rød sone (100,0 %)
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (56,6 %)
Rød støysone:
65270000 - Vei støy - Rød sone (33,3 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
90011000 - Årstad. Elsters Gate Og Camilla Colletts Gate, Reguleringsendring
90011000 - Årstad. Elsters Gate Og Camilla Colletts Gate, Reguleringsendring
70550000 - Årstad. Gnr 162 Bnr 555, Bjørnsons Gate, Næringsbygg - 202220670
70520000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 943 Mfl., Mindemyren Nord - 202220660
70510000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 81, Delfelt S19 Og S20, Mindemyren - 202026661
66520000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 92 Mfl., Delfelt S23 Mindemyren - 202220596
66430000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 463, Delfelt S25 Mindemyren, Inndalsveien - 202220575
64860000 - Årstad. Bybanen Bergen Sentrum - Fyllingsdalen, Delstrekning 2 - Mindemyren - 201737864
64480000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 88 Mfl., Kronstadparken Felt N3 - 201413753
64480000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 88 Mfl., Kronstadparken Felt N3 - 201413753
64040000 - Bergenhus/årstad. Bybanen Fra Sentrum Til Fyllingsdalen, Delstrekning 1, Nonneseter - Kronstad - 201423440
64040000 - Bergenhus/årstad. Bybanen Fra Sentrum Til Fyllingsdalen, Delstrekning 1, Nonneseter - Kronstad - 201423440
63800000 - Årstad. Gnr 162 Bnr 551 Mfl., Bjørnsons Gate - 201319978
63800000 - Årstad. Gnr 162 Bnr 551 Mfl., Bjørnsons Gate - 201319978
63800000 - Årstad. Gnr 162 Bnr 551 Mfl., Bjørnsons Gate - 201319978
63800000 - Årstad. Gnr 162 Bnr 551 Mfl., Bjørnsons Gate - 201319978
61140000 - Årstad. Del Av Gnr 159, 15 Og 17 Mfl., Mindemyren - 201737864
61140000 - Årstad. Del Av Gnr 159, 15 Og 17 Mfl., Mindemyren - 201737864
61140000 - Årstad. Del Av Gnr 159, 15 Og 17 Mfl., Mindemyren - 201737864
60550000 - Årstad. Gnr 162 Bnr 530, 1286, 1352 Mfl., Kronstad, Verksted Og Depot For Bybanen - 200816556
60550000 - Årstad. Gnr 162 Bnr 530, 1286, 1352 Mfl., Kronstad, Verksted Og Depot For Bybanen - 200816556
60050000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 86 Og 87, Fabrikkgaten 7A Og 7B - 200507190
60050000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 86 Og 87, Fabrikkgaten 7A Og 7B - 200507190
60050000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 86 Og 87, Fabrikkgaten 7A Og 7B - 200507190
19200000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 457 Mfl., Inndalsveien - 200407818
16980000 - Årstad. Bybane I Bergen, Delstrekning 3 - Edvard Griegs Vei - Wergeland - 201014884
16980000 - Årstad. Bybane I Bergen, Delstrekning 3 - Edvard Griegs Vei - Wergeland - 201014884
9730000 - Årstad/fana/bergenhus. Kdp Landås - 199507335
Andre Opplysninger:
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 990 000
Omkostninger 9 350
Fellesgjeld 191 468
TOTALT 2 190 820

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF