Ådlandsstraumen 35

Solgt

5 450 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

5 587 140

P-rom

110 KVM

Antall rom

3 Soverom

Ådlandsstraumen 35 (Solgt)

Enebolig klar for renovering | Garasje | 3 separate bruksnumre/tomter | Stor tomt med antatt utviklingspotensiale

Ole Kristian Pahr Alvheim

Ole Kristian Pahr Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF

55 55 80 00 47 67 08 70

Les mer om meglerne

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Ådlandsstraumen 35 5 450 000 137 142 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
110 / 181 / 0 KVM Eiet tomt, 4105 KVM 60220093

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Underetasje
Entré/gang (5,1 m²), gang/trapperom (9,2 m²), bod (4,2 m²), bod 2 (4,1 m²), bod/verksted (7,7 m²), bod/tørkerom (7 m²), vaskekjeller (8,4 m²) og kjellerrom (20,6 m²

Innhold | Hovedetasje
Entré/trapperom (5,7 m²), gang (8,3 m²), bad (3,1 m²), wc-rom (1,1 m²), soverom (10,8 m²), stue (22,5 m²), spisestue (14,1 m²) og kjøkken (9,6 m²)

Mrk.
Det ene soverommet i hovedetasje har vært benyttet som spisestue.

Innhold | 2.etasje
Gang/trapperom (7,3 m²), soverom (12,7 m²) og soverom 2 (10,8 m²). Gulvareal i loftsetasje inkl. trappeåpning utgjør 35 m²

Garasje
Garasje med én biloppstillingsplass. Bruksareal 28 m²

Lagringsplass:
God lagringsplass i underetasje/kjeller

P-rom er:
Alle rom i hovedetasje og loft.

S-rom er:
Alle rom i underetasje

Samlet primærareal (P-rom) = 110 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 181 kvm.

Standard

Presentasjon | Det er med glede ZMEGLEREN v/Ole Kristian Pahr Alvheim presenterer denne store eiendommen i Ådlandsstraumen ved porten til Hjellestad.

Eiendommen | Eiendommen ble etablert 23.06.1955 og har bruksnavn Sjøglytt (hoved bnr. 84). Eiendommen har vært i familiens eie siden boligen ble oppført. Eneboligen går over tre plan og har saltak m/ betongtakstein. Boligen har vært fraflyttet de senere årene. Boligen fremstår med eldre standard og det må påregnes generell oppgradering/renovering og utskiftninger på bygningsmassen. Boligen består av en hovedetasje, innredet loft og uinnredet underetasje/kjeller. Det er også en garasje på eiendommen.

Tomten | Tomten er uvanlig stor og består av tre bruksnumre (bnr. 84, 293 og 294). Eiendommen omfattes av kommuneplan 65270000 med formål Bolig. En kan anta at det er potensiale for utvikling av eiendommen. Et slik arbeid antas å være for profesjonelle aktører.

Tomter kan omsettes | Bnr. 293 og 294 kan fritt omsettes dersom en ikke skulle ha behov for de to ubebygde tomtene. I dette tilfellet selges de tre bruksnumrene samlet.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport, selgers egenerklæringsskjema og reguleringssvar fra Bergen kommune.

Velkommen | Totalt sett en god mulighet til å sikre seg en stor eiendom med potensiale.

Nærområdet

Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde på Ådland/Hjellestad. Fra boligen er det utsikt over nærområde/nabolaget og omkringliggende fjell, samt sjøgløtt. Området er hovedsakelig bebygd med eneboliger. Ca 6,8 km til Lagunen Storsenter med alle fasiliteter/servicetilbud. Ca 1,7 km til Blomsterdalen Senter med fasiliteter som dagligvarebutikker, apotek, frisør, bakeri mm. Idrettsanlegg på Liland, samt kort vei til skoler som Hjellestad Skole, Liland Skole, Ytrebygda Skole og Sandsli Videregående Skole. Kort avstand til badeplass i Lønningen, og flere marinaer i område for båtinteresserte. Kort avstand til holdeplass for bybanen. Det kan nevnes at Sandsli/Kokstad har noen av Bergens største arbeidsplasser som bla Equinor, Telenor, Shell, Bergen Lufthavn mf. Meget sentral beliggenhet i forhold til ovennevnte.

Det vises forøvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

El. oppvarming:
Varmekabler på bad.
Flere vegghengte panelovner.
Ildsted i stue. Peisovn med glassfront. Produsent: Scan fra ca 2006/2007. Leverandør: Varme AS. Peisovn er rentbrennende.

Parkering

Parkering i garasje og på egen grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Stor og solrik tomt i porten til Hjellestad. Eiendommen ligger i et boligfelt. Eiendommen består av 3 bruksnumre. Bnr. 84, 293 og 294.

Boligen og garasje står på tomten på bnr. 84. Bnr. 293 og 294 er ubebygde tomter. Det tas forbehold om at kommunen godkjenner Egenerklæring om konsesjonsfrihet på de ubebygde tomtene. Bnr. 293 og 294 kan fritt omsettes dersom en ikke skulle ha behov for de to tomtene. I dette tilfellet selges de tre bruksnumrene samlet.

Tomtene er dels naturtomt, dels opparbeidet. Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med plen, murer/bed og div prydbusker/beplantning. Biloppstillingsplass med plass til flere biler, hvorav en i garasje

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Vedr. tomteareal
Oppgitt tomteareal er oppgitt å være 4105 kvm. Dette er et estimat og ikke nødvendigvis 100% korrekt. Det er usikkerhet rundt samlte tomteareal og bakgrunnen for dette er at myndighetene har ekspropriert en del av tomtene mot vegen i forbindelse med anlegging av ny veg. Eier fikk oppgjør i 2016 for et samlet areal 553 kvm. Det er usikkert om arealet på 553 kvm. som er ekspropriert, er medregnet i 4105 kvm. eller om det ikke er trukket fra enda.

Som vedlegg i prospektet er et kart som viser oppmåling av eiendommen ved avgivelse av grunn som ble lagt til grunn i 2016. Gult viser permanent ervervet. Grønt viser midlertidig beslaglagt. Grønt skal legges tilbake etter anleggsslutt. (når vegen er ferdig).

Eier har dialog med Vestland fylkeskommune i forbindelse med ny oppmåling. Eier vil få utført dette så snart Fylkeskommunen er klar for oppdraget. Fylkeskommunen har satt opp gjerde ved vegen, så interessenter kan enkelt se hva som er eiendommen.

På bakgrunn av at Vestland Fylkeskommune ikke har foretatt en endelig oppmåling, kan ikke tomtearealet oppgis med sikkerhet. Eiendommen selges som den står uavhengig av hva ny oppmåling viser. Kjøper aksepterer arealet som fremkommer i ny oppmåling. Dersom tomten er mindre en opplyst 4105 kvm. vil det ikke virke inn på avtalt salgssum.

Adkomst

Kjør i retning Hjellestad. Ta til venstre like før Ådlandsbroen. Enkel adkomst fra Hjellestadveien.

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til eiendommen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/ grov pukk på fjell. Videre grunnforhold er ikke kjent. Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser av byggegrunn.

Drenering:
Det er tilfylte masse og steinsatt inntil deler av grunnmur i u-etg. Det er ikke tegn til knotteplast/fuktsikring inntil grunnmuren. Drenering er ikke mulig å vurdere med sikkerhet vedr. funksjonalitet ut fra visuell besiktigelse. Det kan være flere forhold under bakkenivå som kan ha negativ betydning (eks. vannårer i fjell/terreng, tilsig av fukt etc). Forbehold taes vedr. dette.

Rom under terreng:
Deler av grunnmuren ligger mot tilfylte masser. U-etg består av betonggulv og murvegger.

Gulv mot grunn:
Uisolert betonggulv direkte på grunn. Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble registrert fuktverdier i betonggulv på tilfeldig valgte punkter. Erfaringsmessig kan et påregnelig fuktopptrekk fra grunnen p.g.a manglende fuktsperre under gulvstøp forekomme.

Etasjeskillere/gulv på grunn:
Etasjeskiller av trebjelkelag. Gulv mot grunn i betong. Gulv ble kontrollert med laser. Mindre ujevnheter/ skjevheter er normalt iht. til byggeår/ alder. Ca 05 - 28 mm skjevheter registrert v/ kontroll. Det er spesielt skjevt på soverom mot nord i loft-etg. Lydisolering i etasjeskillere er dårligere enn dagens standard slik at trinnlyd etc. vil merkes mer i bygninger fra denne tidsperioden.

Yttervegger:
Veggkonstruksjon: Yttervegger er utført i trekonstruksjoner med utvendig liggende enkelfalset trekledning og felt av stående trekledning. Yttervegger har begrenset isoleringsevne i h.h.t dagens standard. Ytterkledning er hovedsakelig av eldre årgang. Ytterkledning på gavlvegg mot sør ble skiftet på 1980/1990-tallet.

Vinduer og dører:
Isolerglass i trekarmer, koblede glass i trekarmer, enkle glass i trekarmer. Vinduer i underetasje er fra byggeår. Stuevindu fra 1981. Kjøkkenvindu og stuevindu i endevegg mot nord er av eldre årgang. Øvrige vinduer i hovedetasjen og loftsetasjen ble hovedsaklig skiftet på midten av 1990-tallet. Dører er av eldre årgang.

Takkonstruksjon/taktekking:
Taksperrer er tekket med sutak, lekter og betongtakstein. Gesims og vindskier av trekledning. Renner og nedløp i sort plast. Beslag/takhetter i aluminium/stål. Taktekking/takstein ble skiftet i 1994/1995

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Trond Bertelsen den 25.04.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Lovlighet:
Enebolig - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger som stemmer med dagens bruk.

Garasje - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger som stemmer med dagens bruk.

Plantegning av loftsetasje foreligger ikke i originale byggetegninger. Det er ukjent om det er søkt om bruksendring i forbindelse med innredning av loftsetasje.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 og 3:

Store eller alvorlige avvik TG3

Utvendig > Nedløp og beslag
Utvendige beslag har utettheter. Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Beslag rundt skorstein er utett.
Kostnadsestimat gjelder utbedring av lekkasje rundt skorstein.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er flere rifter i plast. Det er ikke tegn til plast i himling på soverom i hoved-etg som har himling mot kald sone. Takkonstruksjon er uisolert. Det ble observert soppdannelse/misfarging i sutak noen steder.
Kostnadsestimat gjelder montering av ventiler/tillaging av luftespalter.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Tiltak: Lufting/ventilering må etableres. Lokal utbedring bør utføres

Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Flere vinduer i u-etg har råteskader. Det er stedvis malingsflass på vinduer. Enkelte vinduer har punktert isolerglass. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Kostnadsestimat gjelder utskiftning av vinduer i u-etg og to punkterte isolerglass.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tiltak: Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Flere vinduer har begrenset levetid og bør skiftes.

Utvendig > Dører
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Ytterdør i u-etg har råteskader. Hovedytterdør tar litt i karm. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Kostnadsestimat gjelder utskiftning av ytterdør i u-etg.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Tiltak: Døren(e) står foran utskiftning.

Innvendig > Rom under terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Kostnadsestimat gjelder utbedring/skifting av treskillevegger i u-etg.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Tiltak: Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene

Våtrom > Generell > Bad (3,1 m²)
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Kostnadsestimat gjelder utbedring av drenering/tillaging av ny drenering/knotteplast rundt boligen.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Tiltak: Tiltak for re-drenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

Avvik som kan kreve tiltak - TG2

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er stedvis malingsflass på fasader.
Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
Tiltak: Rekkverket er såpass lavt at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.

Innvendig > Overflater
Overflatene fremstår med eldre standard.
Tiltak: Generell oppgradering må påregnes.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre
Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp

Innvendig > Innvendige trapper
Det er liten frihøyde i trappeløp. Åpninger i rekkverket er over 10 cm. Det mangler håndløper i trappeløp. Det er ikke benyttes sikkerhetsglass i vindu i trapperom.
Tiltak: Det bør gjøres lokale tiltak. Det bør monteres håndløper i trappeløp.

Innvendig > Innvendige dører
Innerdørene bærer preg av elde/slitasje. Det er tegn til aktiv mit i noen innerdører i u-etg. Enkelte innerdører tar i karm.
Tiltak: Generell oppgradering må påregnes.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken (9,6 m²)
Kjøkkenet bærer preg av elde/slitasje.
Tiltak: Generell oppgradering må påregnes

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken (9,6 m²)
Mer enn halvpart av forventet brukstid er oppbrukt.
Tiltak: Ventilator bør skiftes v/en eventuell oppussing av kjøkken

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc-rom  (1,1 m²)
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Wc-rom fremstår med eldre standard. Det er merker i vinylbelegg etter tidligere toalett. Det er benyttet standard dørterskel på wc-rom. På wc-rom skal det benyttes flat dørterskel for å få tilluft slik at ventilering av wc-rom fungerer.
Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Generell oppgradering må påregnes.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank. Varmtvannstank bør flyttes til ett rom med sluk.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Tiltak: El. anlegg i boligen er hovedsakelig av eldre årgang. Generell oppgradering og utskiftninger av eldre el. komponenter må påregnes for å oppnå dagens standard.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Noen riss/sprekker observert. Riss/sprekker har ikke utviklet seg.
Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Overvåk tilstanden.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert løs puss på muroverflater. Det er stedvis malingsflass på grunnmur.
Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Grunnmuren bør vedlikeholdes/males.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10. Selger har ikke bebodd eiendommen på flere tiår og har dermed ingen kunnskap om eiendommens beskaffenhet og tilstand utover det tilstandsrapporten sier. Bolig og garasje og selges og markedsføres som et renoveringsprosjekt.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Bolig og garasje er ryddet og tømt til visning. Verken hus eller garasje blir utvasket ytterligere før overtagelse.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Den gang Fana kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Bolig
Dato: 06.10.1961

Tillatelse fra Bergen kommune
Arbeidets art: Nybygg - garasje
Dato: 21.07.1993

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 1 155 390,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 4 159 405,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål.

Garasjen har vært utleid til en nabo som har hatt en veteranbil stående. Evt. videreføring av leieforhold må avtales direkte med leietaker.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Adkomst eiendom via privat stikkvei fra kommunal vei.
- Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger
- Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett

Tinglyste erklæringer

Gnr. 112 Bnr. 84
Bestemmelse om vann/kloakkledning
1995/6462-1/106
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m

Pr. 28.04.2022 foreligger det en bruksrett fra 1955. Denne bruksretten skal slettes fra grunnboken for selgers regning og vil ikke hefte på eiendommen ved overtagelse. Selger har igangsatt denne sletteprosessen.

Gnr. 112 Bnr. 293
Ingen heftelser eller rettigheter

Gnr. 112 Bnr. 294
Ingen heftelser eller rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplan på grunnen
PlanID: 15310001 Plantype 31 Plannavn Ytrebygda. Gnr. 112 Bnr. 84 og 236, Ådlandsskogen
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 05.01.1999
Saksnr. 199814827
Dekningsgrad 83,9%

PlanID: 16930000 Plantype: 30 Plannavn Ytrebygda. Rv 556 Hjellestadvegen, gang og sykkelveg Blomsterdalen-Hjellestad
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt:26.06.2013
Saksnr: 200204731
Dekningsgrad 16,1%

PlanID: 15310003 Plantype 31 Plannavn Ytrebygda. Gnr. 112 Bnr 84 og 236, Ådlandsskogen
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 13.01.2011
Saksnr. 200317701
Dekningsgrad < 0,1% (0,0 m²)

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen)
PlanID 15310001 Boliger 83,4%
PlanID 16930000 Kjørevei 9,8%
PlanID 16930000 Annen veggrunn 6,3%
PlanID 15310001 Felles avkjørsel 0,5%
PlanID 15310001 Annet kjøreareal < 0,1 % (0,0 m²)
PlanID 15310003 Felles avkjørsel < 0,1 % (0,0 m²)

Begrensninger (Reguleringsplaner på grunnen)
PlanID 16930000 Frisiktsone Dekningsgrad 5,3%

Kommuneplan
PlanID 65270000 Plannavn Kommuneplanens arealplan 2018
Ikrafttrådt 19.06.2019
Dekningsgrad 100%

Arealformål i kommuneplanen
PlanID 65270000
Arealstatus: Nåværende
Arealformål: bebyggelse og anlegg
Beskrivelse: Øvrig byggesone
Dekningsgrad: 100%

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen
PlanID 65270000
Henynssone: KpStøySone
Beskrivelse: Fløystøy gul sone iht. T1442: 2028 og 2060
Dekningsgrad: 100%

PlanID 65270000
Hensynssone: KpStøySone
Beskrivelse: Vei støy - gul sone
Dekningsgrad: 19%

Hensynssone Rød støy i kommuneplanen
PlanID 65270000
Hensynssone: KpStøSone
Beskrivelse: Vei støy - Rød sone
Dekningsgrad: 19%

Planer i nærheten av eiendommen
PlanID Type Plannavn Saksnr
62810000 35 YTREBYGDA. GNR 107 BNR 17, DEL AV BNR 21, 24 MFL., LANGANESET 200610367
15310002 31 YTREBYGDA. GNR 112 BNR 84 OG 236 MFL., ÅDLAND 200806001
15310000 30 YTREBYGDA. GNR 112 BNR 84 OG 236, A°DLAND 199700905

Andre opplysninger
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk og flytrafikk over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak

Søknd om riving og oppføring av ny(e) boliger er et søknadspliktig tiltak som krever godkjenning av myndighetene. Selger har ikke gjort noe i denne forbindelse. Kjøper bærer ansvar og risiko i forbindelse med en evt. søknad om utvikling av eiendommen.

Planinformasjon ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 5 450 000
Omkostninger 137 142
TOTALT 5 587 140

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF