Bygda 18

Solgt

1 750 000

Prisantydning

Boligtype

Rekkehus

Totalpris

1 792 590

P-rom

84 KVM

Antall rom

3 Soverom

Bygda 18 (Solgt)

Enderekkehus over tre plan | Utgang til stor hage | Sentral beliggenhet like ved sentrum i Odda

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Bygda 18 1 750 000 42 592 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Rekkehus Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
84 / 124 / 144 KVM Eiet tomt, 238 KVM 60220065

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Underetasje
Gang (12,7m²), vaskekjeller (10,9m²), bod (6,8m²), bod (5,8m²), bod (3m²).

Innhold | 1.etasje
Gang (5,8m²), trappegang (2,3m²), stue (27,1m²), kjøkken (6,6m²).

Innhold | 2.etasje
Gang/trapperom (6,1m²), trappegang (2,9m²), bad (3,1m²), toalett (0,9m²), soverom (11,7m²), soverom (7,4m²), soverom (8,9m²).

Innhold | loft
Loftet har et gulvareal på cirka 21,7m² som ikke er målbart areal.

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til terrasse på 17,1m².

Samlet primærareal (P-rom) = 84 m².
Samlet bruksareal (BRA) = 124 m².
Samlet bruttoareal (BTA) = 144 m².

Standard

Kort oppsummert:
- Selveier rekkehus over 3 plan med loft i tillegg
- Ingen eiendomsskatt
- Tre soverom
- Balkong og terrasse
- Kort avstand til Odda sentrum
- Flott utsikt fra soverom

Presentasjon | Det er med glede Z Megleren v/Erlend Hauglid presenterer Bygda 18. Rekkehus med sentral beliggenhet i Odda.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en god mulighet til å sikre seg en bolig i Odda med kort vei til sentrum.

Nærområdet

Leiligheten ligger sentralt til i Odda sentrum. Kort gangavstand til dagligvarebutikker, cafèr, spisesteder og diverse servicetilbud. Like ved ligger svømmehall, kino og skole og barnehage. I området er det et bredt utvalg av turområder.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler på badet, vedovn i stuen (eldre kamin). Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Tomten er opparbeidet med asfalterte veier og parkeringsplasser.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner.

Drenering:
Det er ikke påvist skader slik at drenering og annen sikring mot vann og fuktighet er utett. Drenering har generelt sett begrenset levetid fra byggedato på mellom 20 til 60 år avhengig av grunnforhold. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. For utbedring av dreneringen må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si.

Fuktmåling:
Yttervegg - Det er ikke påvist deformasjoner og/eller fuktskader i ytterveggens konstruksjoner.
Tak - Det er ikke påvist nevneverdige fuktskjolder.
Våtrom (Overflate vegger og himling) - Det er ikke påvist fuktskader
Membran, tettesjiktet og sluk - Det er ikke påvist tegn på feil utførelse, feil materialvalg, skadelig fukt eller utettheter. Fuktkontroll med fuktindikator ga ikke utslag for unormale fuktverdier.
Kjøkken - Det er ikke påvist fukt ved kjøleskap. Det er ikke  fuktskjolder på gulvet. Det er ikke påvist symptomer på fukt og råte i nabokonstruksjoner.
Varmtvannsbereder - Det er ikke påvist avdrypp og fuktskjolder ved bereder.

Gulv på grunn:
Gulv mot grunn av betong

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med trekledning.

Vinduer:
Vinduer med isolerglass i malte trekarmer.

Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjonen er utført som saltakskonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med papp, lekter og skifertakstein. For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 21.03.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: TG2
Avvik: Det ble observert sprekk/riss enkelte steder i grunnmuren, disse anses og være normale og indikerer ikke aktive setningsskader, umiddelbare tiltak vil ikke være nødvendige.
Konsekvens: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke benyttet diffusjonstetting mot grunn og fuktsikringen oppfyller ikke krav til sikring etter dagens forskrifter.
Tiltak: Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. For utbedring av dreneringen må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si.

Yttervegger: TG2
Avvik: Over halve forventete levetid er overskredet på trekledningen som ikke er skiftet.  Tiltak: Trekledningen bør jevnlig kontrolleres og kledningsbord bør skiftes ved behov.

Vinduer og ytterdører: TG2
Avvik: Alder
Tiltak: Som følge av alder på de eldste vinduene og altandørene bør disse jevnlig kontrolleres for punkterte vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på de eldste vinduene og altandørene vil restlevetid være vanskelig og anslå. Vinduer bør skiftes ved behov.

Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak: TG2
Avvik: Konstruksjonen er fra byggeår, det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Takkonstruksjonen vil fungere til tross for alder og konstruksjonsmåte.

Balkonger, verandaer og lignende: TG2
Aviik: Rekkverket på terrassen i 2.etasje oppfyller ikke kravet til høyde etter gjeldende forskrifter.
Tiltak: Terrassene er oppført i trekonstruksjoner, normalt vedlikehold må påregnes.

Våtrom Overflate vegger og himling: TG2
Avvik: Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Vaskekjelleren er ikke bygget opp som et våtrom.
Tiltak:  Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.

Våtrom Overflate gulv: TG2
Avvik: Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Vaskekjelleren er ikke bygget opp som et våtrom. Det ble registrert bom i enkelte fliser. Når ikke hele flisen har kontakt med underlaget, vil det oppstå luftlommer. Dette blir kalt "bom", og kan medføre at flisen sprekker ved belastning. Forekomsten av bom anses som høy.
Tiltak: Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.

Kjøkken: TG2
Avvik: Kjøkkeninnredningen og vanninstallasjoner er av eldre dato.

WC og innvendige vann- og avløpsrør: TG2
Avvik: Både vannforsyningsrør og sluk er av eldre dato. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer. Avløpsrør i støpejern var vanlig på 50-, 60 og 70-tallet, men også tidligere enn dette. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning.
Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må sluk/avløpsrør skiftes,men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sluk i støpejern må jevnlig kontrolleres og rengjøres, ved tett sluk vil man få høy vannstand i sluket som kan føre til lekkasje i overgangen mellom sluk/gulv.

Varmtvannsbereder: TG2
Avvik: Det er påvist at varmtvannsberederen er over 20 år.
Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Ventilasjon: TG2
Avvik: For å oppfylle kravene til de nyeste bygningsforskriftene skal man nå benytte balansert ventilasjonsanlegg.

Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: TG2
Avvik: Det elektriske anlegget er av eldre dato.
Tiltak: Det bør som et minimum gjennomføres el-kontroll av hele anlegget. Utbedringer på anlegget må påregnes som følge av alder.

Takstmannens vurdering ved TG3:
Våtrom Membran, tettesjiktet og sluk: TG3
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning og membran. Støpejernsluk er av eldre dato og anses som utdatert.
Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig.  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres. Som følge av alder og type sluk er ikke tettingen i overgangen mellom gulv/sluk tilstrekkelig. Ved høy vannstand i sluket risikerer man lekkasje.
Kostnadsestimat:  mellom kr. 100 000 .- og 300 000.-

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.
Selger har ikke bebodd eiendommen og kan med det ikke fylle ut egenerklæringsskjema grunnet ingen kunnskap om eiendommen.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det ikke medfølger hvitevarer i salget.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Byggeteikningar eller ferdigattest for etterspurt matrikkeleininga er ikkje å finne i arkivet til Ullensvang kommune. 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 386 457,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 391 245,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen da selger ikke har kunnskapa om boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1984/3583-2/48  Bestemmelse iflg. skjøte 
26.09.1984

Andel i realsameie:
Opprettelse av realsameie
Denne matrikkelenheten har andel i:
KNR: 4618 GNR: 60 BNR: 174
IDEELL: 1/27
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.
Gjeldende reguleringsplan: Bygda, Odda kommune datert 20.04.1976.

Reguleringssvar fra Ullensvang kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at Z Megleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 750 000
Omkostninger 42 592
TOTALT 1 792 590

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF