Nordnes 22

Solgt

3 500 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

3 600 390

P-rom

155 KVM

Antall rom

3 Soverom

Nordnes 22 (Solgt)

Innholdsrik enebolig på Måge | Fantastiske utsiktsforhold | Båtgarasje med innredet loft

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Nordnes 22 3 500 000 100 392 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
155 / 175 / 0 KVM Eiet tomt, 830 KVM 60220055

Arealer og fordeling pr etasje

Hovedbyggets p-rom:
155 m².

Hovedbyggets bruksareal:
175 m².

Naust bruksareal:
103 m².

Innhold | underetasje:
Vindfang ,hall , to soverom, WC og vaskerom og tre bod.

Innhold | 1. etasje:
Gang , stue , kjøkken , soverom og bad.

Innhold | Sekundærareal | 1.etasje:
1.stk bod

Innhold | Bruksareal | Naust:
Båtrom 60 m², Loft 43 m².

Samlet primærareal (P-rom) = 155 m².
Samlet bruksareal (BRA) = 175 m².

Standard

Kort oppsummert:
- Enebolig med tre soverom
- Eget naust med et bruksareal på hele 103  m²
- Nydelig utsikt fra enebolig og naust
- Ca 15 km til Odda
- Bussforbindelser til Odda og Utne
- Stor terrasse med god plass til møblement, grillutstyr og beplantning.
- Vaskerom i underetasje
- Flott natur med gode turmuligheter

Presentasjon | Det er med glede ZMEGLEREN v/Erlend Hauglid presenterer Nordnes 22 | Enebolig med nydelig utsiktsforhold

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en god mulighet til å sikre seg en flott enebolig med utmerket beliggenhet ved Sandviken Brygge i Ytre Sandviken. Velkommen til visning!

Nærområdet

Eiendommen ligger i boligfeltet på Nordnes på Måge i Ullensvang kommune. Boligfeltet ligger mellom riksvegen mellom Odda og Utne, ogSørfjorden. Ca. 15 km til Odda. Bussforbindelse til Odda og Utne.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | underetasje:
- Varmekabler i gulv i hall
- Varmekabler i gulv på ett soverom

Oppvarming | 1. etasje:
- Ildsted i stue
- Luft til luft varmepumpe er montert
- Flislagt gulv med varmekabler på bad

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Det er forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune.

Parkering

Egen carport på eiendommen

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Bygningen har grunnmur av lettklinkerblokker. Fundamentert på plate på mark. Det er byggegrunn av fjell.

Drenering:
Byggegrunnen består av drenerende masser. Det er sannsynligvis lagt drensledninger langs grunnmur.

Hulltaking:
Det ansees som unødvendig å foreta hulltaking da det er ingen indikasjoner på fukt langs rør i himling på vaskerom rett under bad.

Etasjeskille/gulv på grunn:
Isolerte trebjelkelag.Betongplate på mark med pusset påstøp. Isolert med isopor. Tilfarergulv i kjellerstue.

Yttervegger:
Bindingsverk med utvendig trekledning. Isolert med mineralullLecavegger i underetasje, Forblendet med teglstein i front

Vinduer:
Vinduer med isolerglass. Nye stuevinduer + ved hovedinngang (Tilstandsgrad 1). Vinduer i underetasje er fra byggeår. Enkelt glass i vindu på vaskerom.

Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim den 13.06.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Våtrom | Overflater vegger og himling | Bad
Avvik: Det er ikke benyttet aluminiumslister i underkant av baderomsplater

Våtrom | Ventilasjon | Bad
Avvik: Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig | Taktekking
Avvik: En del av forventet levetid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig | Nedløp og beslag
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig | Vinduer
Avvik: For vinduer fra byggeår er en stor del av forventet levetid gått.

Utvendig | Dører
Avvik: Dører er fra byggeår og en stor del av forventet levetid er gått.

Utvendig | Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Tekniske installasjoner | Vannledninger
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner | Avløpsrør
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tomteforhold | Drenering
Avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold | Utvendige vann- og avløpsledninger
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 3:

Våtrom | Generell | Bad
Avvik: Bad ble renovert rundt 2000. Det foreligger ingen dokumentasjon på arbeid.Bad virker å være i god stand, men en hel del av forventet levetid er gått

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ullensvang kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Nybygg
Dato: 04.06.1972

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 393 931,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 418 152,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Eigedomen er tilknytta privat nett av vann, avløp og vei.
Det betales et årlig beløp på ca kr 1 000 til det private vannverket.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1971/1209-2/48  Erklæring/avtale  
28.05.1971 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Med flere bestemmelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Megler har ikke mottatt reguleringssvar fra Ullensvag kommune, men etterspurt dette. Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Ullensvang kommune kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 500 000
Omkostninger 100 392
TOTALT 3 600 390

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF