Eidesåsen 20

Solgt

3 600 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

3 752 890

P-rom

193 KVM

Antall rom

4 Soverom

Eidesåsen 20 (Solgt)

Innholdsrik enebolig i Eidesåsen med garasje | Flott utsikt og nærhet til turområder

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Eidesåsen 20 3 600 000 152 892 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
193 / 208 / 0 KVM Eiet tomt, 1292 KVM 60220045

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Underetasje:
Vindfang, hall m/trapp, gang, soverom, vaskerom, bad, badstue, kjellerstue bod og verksted.

Innhold | 1. etasje:
Stue, kjøkken, 3 soverom og bad.

Det bemerkes at boligen er fordelt over fire halvplan med kaldt loft over. Parkering:
Parkering i garasje.

Samlet primærareal (P-rom) = 193 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 208 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Enebolig med attraktiv beliggenhet i Eidesåsen
- Fire soverom og to stuer
- To bad og badstue
- Innholdsrikt kjøkken med fine kvaliteter
- Integrerte hvitevarer
- Oppvaskmaskin fra 2022
- Fiber fra Altibox
- Uteplass med flott utsikt
- Nærhet til turområder
- Kort avstand til barnehage og idrettsanlegg

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne innholdsrike eneboligen beliggende med flotte utsiktsforhold over Sandvisvatnet og fjellene rundt.

Planløsning | Boligen har en innholdsrik planløsning med hele fire soverom og to bad. Fin stue løsning med gode lysforhold, romslig kjøkken og utgang til terrasse.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik enebolig med god planløsning, utmerket beliggenhet og fine kvaliteter. Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Boligen ligger i Eidesåsen i Odda. Kort kjøreavstand til dagligvarebutikker, cafèr, spisesteder og diverse servicetilbud. Like ved ligger ulike skoler og barnehage. I området er det et bredt utvalg av turområder.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Det er varmekabler i vindfang, hall, og på bad. Gulvvarme på to soverom er utkoblet grunnet merknader under el tilsynet.
Ildsted i hall, varmelist i kjellerstue og varmepumpe i hall. 
Muligheter for ildsted i stue da gulvet er forsterket ved pipe.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Parkering i egen garasje.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte kart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med liggende panel. Taket har saltaksform tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med isolerglass. Boligen går over 4 delplan. Garasje tilhørende eiendom på tomten.

Trekledning er avsluttet for nært bakken (< 15 cm) uten sikringstiltak. Det registreres stedvis råteskader i trekledning. Det mangler musetetting bak kledning.

Det ble observert fuktskade på undertak ved luftekanaler, dette er utbedret med nye luftehatter og utgjør ingen fare. Raftepapp ved takfot hadde en del oppbøying opp mot undertak, dette kan forhindre tilfredsstillende lufting. Det er anbefalt sikkerhetstiltak vedrørende spotter i tak. Utfyllende beskrivelse i kontrollrapport ( NEK 405-2: 2020 avsnitt 8) utarbeidet av bmi installasjon.

Drypplekkasjer i skjøter/endelokk. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Eier opplyser i egenerklæring at det er dårlig fall på takrenne over terrasse øst. Det observeres at noen av takrenner/nedløp er byttet.

Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Vinduer har punktvis flassing/skader på utvendig karm. Eier opplyser at skyvedør til terrasse ble byttet på 1990-tallet.

Det registreres sprekker/ setningsskader. Rekkverk har for store a°pninger i forhold til referanseniva° 10 cm. Innfestning av rekkverk vurderes til å være svak. Rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav. 

Det er foretatt boring i vegg med åpning for å sjekke fukt.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann David Haltvik den 16.03.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 og 3(TG2/ TG3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 og 3.

BYGNINGSDELER MED TG3:

Vaskerom:
Ut ifra alder og konstruksjon står vaskerommet foran en full oppgradering. På det grunnlaget er det satt TG3 uten en detaljert tilstandsanalyse.

Utbedringskostnader:
50 000 - 150 000

Anbefalte tiltak:
Våtrommet må totalrenoveres. Påse at alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. blir dokumentert.

Bad underetasje:
Ut ifra alder og konstruksjon står badet foran en full oppgradering. På det grunnlaget er det satt TG3 uten en detaljert tilstandsanalyse.

Utbedringskostnader:
150 000 - 300 000

Anbefalte tiltak:
Våtrommet må totalrenoveres. Påse at alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. blir dokumentert.

BYGNINGSDELER MED TG2:

Drenering:
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Eventuell drenering som ligger under bakkenivå er uten tilgang for kontroll.
Anbefalte tiltak: Topplist anbefales etablert for optimal fuktsikring. Overvåk tilstanden.

Forstøtningsmurer:
Det registreres sprekker/ setningsskader. Rekkverk har for store åpninger i forhold til referanseniva° 10 cm. Innfestning av rekkverk vurderes til å være svak. Rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav.
Anbefalte tiltak: For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid. Tiltak rundt rekkverk anbefales for å ivareta personsikkerheten.

Radonsikring:
Det ble utført målinger som viser at verdier i boligen er under tiltaksgrense.
Anbefalte tiltak: Det er ikke krav til radonmåling i egen bolig, kun om du har utleiedel. Det anbefales at det utføres radonmåling regelmessig iflg statens strålevern.

Balkong/ Terrasse:
Rekkverk har for store åpninger i forhold til referansenivå 10 cm. Innfestning av rekkverk vurderes til å være svak. Rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav. Noe råte påvist
Anbefalte tiltak: Bytte ut bygningsdeler som det er råte/fuktskade på. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav, men dette anbefales for å ivareta personsikkerheten.

Vinduer/ Dører
Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Vinduer har punktvis flassing/skader på utvendig karm. Eier opplyser at skyvedør til terrasse ble byttet en gang på 1990-tallet.
Anbefalte tiltak: Utskiftinger må påregnes.

Yttervegger:
Trekledning er avsluttet for nært bakken (< 15 cm) uten sikringstiltak. Det registreres stedvis råteskader i trekledning. Det mangler musetetting bak kledning.
Anbefalte tiltak: Utskiftinger må påregnes. Det anbefales å etablere musetetting bak kledning. Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

Loft:
Det ble observert fuktskade på undertak ved luftekanaler, dette er utbedret med nye luftehatter og utgjør ingen fare. Raftepapp ved takfot hadde en del oppbøying opp mot undertak, dette kan forhindre tilfredsstillende lufting. Det er anbefalt sikkerhetstiltak vedrørende spotter i tak. Utfyllende beskrivelse i kontrollrapport ( NEK 405-2: 2020 avsnitt 8) utarbeidet av bmi installasjon.
Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

Renner og nedløp:
Drypplekkasjer i skjøter/endelokk. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Eier opplyser i egenerklæring at det er dårlig fall på takrenne over terrasse øst. Det observeres at noen av takrenner/nedløp er byttet.
Anbefalte tiltak: Det anbefales utbedring av ovennevnte forhold.

Taktekking og beslag:
Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Snøfangere mangler.

Kjøkken:
Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skader ble påvist i utsatte soner. Det mangler komfyrvakt.
Anbefalte tiltak: Det anbefales å montere komfyrvakt.

Trapp:
Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm. Utforming av rekkverk kan innby til klatring.
Anbefalte tiltak: Ingen tiltak anses som nødvendig, men anbefales på generelt grunnlag som et forebyggende tiltak for personskade.

Avløpsrør:
Deler av innvendige avløpsrør er skiftet i forbindelse med renovering av bad 2. etasje etter vannskade. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Anbefalte tiltak: I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskifting av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men med tanke på alder kan det plutselig oppstå skader på eldre anlegg.

Elektrisk:
Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Nytt sikringsskap ble montert i 2011 og er plassert i vindfang. I følge eier er det varmekabler i vindfang, hall og 2 bad. Gulvvarmen i to av soverommene er koblet ut.
Anbefalte tiltak: Det henvises til rapport vedrørende elektrisk anlegg.

Vannledninger:
Innvendige vannrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Kobberrør har en normal brukstid på 30 til 50 år.
Anbefalte tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskifting av rør.

Varmtvannsbereder:
Bereder er over 20 år gammel.
Anbefalte tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at tanken fungerer i dag. Ut ifra alder kan skader oppstå plutselig på eldre varmtvannstanker.

Bad1. etasje:
Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm.
Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales.

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Membran er synlig i sluk, men vanskelig å konkludere siden det er en del fliselim som dekker. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Det er manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer. Det er fuktskade i servantskap grunnet drypplekkasje i kopling vannrør.
Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Eventuelt skifte servantskap som har fuktskade.

Fuktmåling: Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.
Anbefalte tiltak fukt: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales.

Badstue:
Det ble ikke registrert symptomer på skader/fukt eller synlige tilstandssvekkelser. Tilstandsgrad er satt ut ifra alder og risikokonstruksjon. Anbefalte tiltak: For å kunne kontrollere tilstand i konstruksjoner må det foretas åpninger.
Ny ovn i badstue fra 2021.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det kun medfølger integrerte hvitevarer på kjøkken i salget.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ullensvang kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Enebolig
Dato: 05.12.1983

Det gjøres oppmerksom på at godkjente bygningstegninger avviker noe fra det faktiske bygget.
Badstu fremkommer større på tegning enn dan faktisk er.
Takutstikk over terrasse er lengre enn det fremkommer på godkjente tegninger.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 646 612,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 327 803,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger restriksjoner for utleie.

Energimerking

Boligen har energimerke: Gul F

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett (eiendommen har vannmåler)
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til:
Reguleringsformål: Bolig
Plannavn: Reguleringsføresegner for Stabekk

Reguleringssvar fra Ullensvang kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 600 000
Omkostninger 152 892
TOTALT 3 752 890

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF