Nøst i Seløysundet/Hjellestad

Solgt

990 000

Prisantydning

Boligtype

Fritidseiendom

Totalpris

1 016 340

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Nøst i Seløysundet/Hjellestad (Solgt)

Nøst på 34 m² med kai | Strandlinje | Solrikt | Båtplass | Bilfritt | Sommeridyll | Badevik like ved | Fiskemuligheter

Ole Kristian Pahr Alvheim

Ole Kristian Pahr Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF

55 55 80 00 47 67 08 70

Les mer om meglerne

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Nøst i Seløysundet/Hjellestad 990 000 26 342 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Fritidseiendom Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 34 / 37 KVM Eiet tomt, 70 KVM 60220035

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Nøst
Nøst 34m²

Samlet bruksareal (BRA) = 34 m².
Samlet bruttoareal (BTA) = 37 m².

Standard

Kort oppsummert:
- Nøst 34 m² oppført i 1986
- Støpt kaifront på 11 m²
- Rett til båtplass på adkomstbryggen i front av nøstet
- Idyllisk nøstrekke med tilbaketrukket beliggenhet
- Supert for barn å fiske krabber og småfisk ved bryggekanten og i fjæren
- God lagringsplass til fiskeutstyr, mindre båt og vannsportutstyr etc.
- Koselig badevik like ved eiendommen
- Meget attraktiv og etablert hyttebebyggelse i området.
- Støpt betonggulv i naustet
- Enkelte kledningsbord av nyere dato
- Nøstet ligger på solsiden i Okshammarviken.
- Eiendommen kan overtas når som helst

Presentasjon | Det er med glede ZMEGLEREN  v/Ole Kristian Pahr Alvheim presenterer dette nøstet i Seløysundet/Okshammarviken i sommeridyllen Seløysundet på Hjellestad. Et område der det sjeldent er mulig å kjøpe enkeltnøst.

Tilstand | Nøstet er et frittliggende nøst med normal nøststandard. Det enkelt å komme til for vedlikehold. Det er utført noe vedlikehold siste år som skiftet en del kledningsbord på baksiden av bygningen samt skiftet kledningen i front og montert ny port i 2021. Ferdigattest fra 1986 foreligger.

Idyll | Et fint sted å ha en landstedsbåt og rask tilgang til den vakre skjærgården. Området er en fin dagstur/helgedestinasjon hvor fine sommerdager kan nytes med grilling på kaien og barna kan leke i fjæren eller utøve vannsportaktiviteter, fiske, sette teiner/garn e.l. Meget fint turområde i bakkant som knytter Hjellestad og Milde sammen. Nøstet antas å også å være attraktiv for fritidseiendommer som ikke har tilgang til sjøen.

Velkommen | Totalt sett en sjelden mulighet til å sikre seg et kjekt nøst i naturskjønne omgivelser.

Nærområdet

Nøstet og tomten ligger i en lun og koselig havn i Seløysundet. Eiendommen ligger på fastlandssiden i Seløysundet som er noe av det vakreste en finner i skjærgården i Bergen. Her er en omkranset av badeviker holmer, skjær og naustmiljø. Det er også turstier til Arboretet. Seløysundet er et perfekt utgangspunkt for båtturer til Os, Austevoll og Rosendal, men det er også flotte holmer og lune viker utenfor Hjellestad. Flotte fiskemuligheter i Fanafjorden, Korsfjorden osv.

Oppvarming

Nøstet har ikke oppvarming. For oppvarming kan en benytte varmelamper på gass om ønskelig.

Parkering

Parkering i offentlig vei.

Tomt

Tomten er 70,9 kvm. Støpt dekke på 11 kvm. foran nøstet. Ellers er tomten bebygget.

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

Adkomst via offentlig vei på Hjellestad og gjennom sti i skogen (ca. 15 min til fots fra hvor stien begynner). Eller adkomst via sjøveien. Okshammerviken ligger noen minutter fra Hjellestad Marina med båt.

Byggemåte

Byggemåte:
Nøstets byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Byggegrunn er ikke kjent.

Drenering:
Dette er et nøst fra 1986 som ligger i vannkanten. I form av sin funksjon kommer det følgelig vann til bygningsmassen. Ved ekstrem vannstand kommer det vann inn i de fleste nøst i Okshammerviken inkl. dette nøstet. Det skjer en sjelden gang, men som regel skjer dette på vinterstid når nøstet likevel ikke er i bruk.

Gulv på grunn:
Gulv mot grunn av betong. Grunnmuren er oppført i naturstein, murt i betong og betongkonstruksjoner.

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjonene over grunnmur er oppført som uisolert bindingsverk. Nøstet ble for 36 år siden bygget noe utover eiendomsgrensen. Dette har aldri vært et tema eller problem i følge selger.

Vinduer:
Vinduer med enkeltglass i trekarmer. Vinduene er fra byggeår. Vinduene har normal bruksslitasje i henhold til alder.

Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjon er utført som saltakkonstruksjon av tresperrer.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 27.04.2022

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av nøstet.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler.

Når du kjøper et brukt nøst:
Når du kjøper et brukt nøst, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe et nytt nøst. Måten nøstet ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere nøstet mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer naustets funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

På generelt grunnlag anbefales det at man sjekker nøstet og dybdeforhold grundig før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Terrengforhold: TG2
Avvik: Det må påregnes vannansamlinger fra området bak naustet. Det er ikke etablert sikring mot fuktinnsig på baksiden, ved store nedbørsmengder vil vann ledes til grunnmuren.

Yttervegger: TG2
Avvik: Det er registrert større skjevheter i ytterveggkonstruksjonene. Ytterveggene bør stives av sideveis, dette gjelder alle ytterveggene.

Vinduer og ytterdører: TG2
Avvik: Som følge av alder på vinduene bør disse jevnlig kontrolleres for punkterte vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på vinduene vil restlevetid være vanskelig å anslå. Vinduer bør skiftes ved behov.

Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak: TG2
Avvik: Konstruksjonen er fra byggeår, det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Takkonstruksjonen vil fungere til tross for alder og konstruksjonsmåte.

Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen): TG2
Avvik: Over halve forventede levetid for taktekkingen er overskredet. Taktekkingen bør jevnlig kontrolleres og utbedres ved behov.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.
 
Vedr. adkomstbrygge
Adkomstbryggen eies av naboeiendom (bnr. 269) og bnr. 358 (naust som selges) har rett til å fortøye båt på venstre side sett fra land. De to brukerne av adkomstbryggen/landgang svarer for 50% hver av kostnadene forbundet med drift og vedlikehold (inkludert oppgraderinger / nyanskaffelser) av adkomstbryggen. Deler av bryggen er i dag i dårlig forfatning og derfor skal hele bryggen byttes ut med en ny adkomstbrygge/landgang, slik at det vil bli finere, mer solid og mer funksjonelt for de to brukerne. Planlegges utført i 2023. Eier av naboeiendom bnr. 269 har fått godkjent søknad om ombygging/oppføring av nytt nøst. Nøstrekken vil da fremstå som finere og mer helheltlig når det er gjort. Dette planlegges å utføres i 2023.

Dybdeforhold
I Okshammerviken er det grunt vann når det er fjære sjø. Vannstand ved flo og fjære er forskjellig alt etter tid på året, været og månefaser. Det anbefales at interessenter undersøker dybdeforhold ved adkomstbryggen på flo og fjære, ut i fra hvilken båt en eier.

Byggesak
Det foreligger et brev fra Bergen kommune, datert 13.08.2013 ang. kai på eiendommen. Det fremkommer i brevet at kommunen unnlater å forfølge saken, jf. pbl. § 32-1,2.ledd.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Ferdigattest, datert 23.06.1986
Gjelder: Nybygg naust

Ferdigattest ligger vedlagt i salgsoppgaven

Formuesverdi

Naustet  formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 58 854,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Nøstet kan leies ut.

Energimerking

Ikke relevant

Vei, vann og avløp

Det er ikke vann og avløp i nøstet.
Takvann kan være en løsning. Rent vann hentes i dunker på Hjellestad Marina eller kjøpes i butikken.
Adkomst til fots fra privat vei til eiendommen via sti gjennom skogen.

Tinglyste erklæringer

1967/301388-2/106 28.02.1967
Bestemmelse om bebyggelse  

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Fritidsbebyggelse Fritidsbebyggelse FB (94,8 %)
65270000 - Bruk og vern av sjø, vassdrag Bruk og vern, sjø, vassdrag SJØ (5,2 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Gul støysone:
65270000 - Flystøy gul sone iht. T1442: 2028 og 2060 prognose (100,0 %)
Landskap:
65270000 - Funksjonell strandsone (86,1 %)

Reguleringssvar fra Bergen kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Et naust som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Naustet kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 990 000
Omkostninger 26 342
TOTALT 1 016 340

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF