Jordalsvegen 30

Solgt

1 450 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

1 547 990

P-rom

73 KVM

Antall rom

3 Soverom

Jordalsvegen 30 (Solgt)

Innbydende leilighet med tre soverom | Kort avstand til turområder | Busstopp like ved | Ingen dokumentavgift

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Jordalsvegen 30 1 450 000 6 232 3 450
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Borettslag 2
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
73 / 73 / 79 KVM Fellestomt, 3988 KVM 60220004

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Leilighet beliggende i 2. etasje:
Gang(8,6m²), bad/vaskerom(3,9m²), soverom(6,1m²), soverom(6m²), soverom(11,8m²), stue(25,2m²), kjøkken(8,6m²).

Uteplass |
Fra stuen er det utgang til balkong på 3,6m².

Ekstern bod |
Tilhørende leiligheten er det 3 boder i kjelleren på 6,6m², 3,5m² og 5,3m².

Parkeringsforhold |
Parkering på felles oppstillingsplass.

Samlet primærareal (P-rom) = 73 m2
Samlet bruksareal (BRA) = 73 m2
Samlet bruttoareal (BTA) = 79 m2

Standard

Kort oppsummert |
- Lys og fin 3-roms andelseilighet
- Tre soverom
- Terrasse med utgang fra stue
- Utsikt fra terrassen mot Hovden
- Innholdsrikt kjøkken
- Integrert stekeovn og platetopp
- Master bedroom på 11.8 m2
- Overflater i leiligheten malt i 2016
- Terrassedør byttet i 2018

Kort om borettslaget |
- Det er forkjøpsrett i borettslaget
- Det er ikke dokumentavgift ved kjøp av leilighet i borettslag

Fellesutgiftene |
Fellesutgiftene dekker grunnpakke for kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, bygningsforsikring, drift og vedlikehold, strøm i fellesareal, betjening av andel fellesgjeld med renter og avdrag.

Informasjon |
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport fra byggmester Mats Hansen.

Nærområdet

Leiligheten ligger sentralt til på Eide med kort gangavstand til skoler, barnehage og flotte turområder. 
Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler på badet, vedovn i stuen. Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

På felles oppstillingsplass.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av mur- og betongkonstruksjoner. Bære- og skillevegger samt etasjeskiller av betong. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i tre- og betongkonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med fasadeplater. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og plater. Taket er ikke besiktiget.

Generell informasjon:
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen datert den 21. desember 2021 etter gjennomført befaring den 17.01.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte tilstandsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.1.1 Overflate vegger og himling
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på overflatene. Over halve forventete levetid er overskredet.

1.1.2 Overflate gulv
Det ble ikke målt tilstrekkelig fall mot sluk i henhold til gjeldende forskrifter. Det ble målt fall mot sluket og badet vil fungere med fallet som er i dag. Over halve forventete levetid er overskredet for overflatene.

1.1.3 Membran, tettesjiktet og sluk
Sluk/avløpsvann fra badekaret ledes i plastrør ned i gulvet. Det er uvisst hvor avløpsrøret ledes og hvor god sikringen er under gulvbelegget. Det anbefales og ledes avløpsvannet fra badekaret direkte i gulvsluket som er plassert under servantskapet.

2.1 Kjøkken
Det antas at vannforsyningsrørene eller deler av dem stammer fra byggeår. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer.

4.1 Vinduer og ytterdører
Over halve forventete levetid for vinduene er overskredet. Vinduene fra byggeår bør jevnlig kontrolleres og skiftes ved behov. Som følge av alder vil det kunne oppstå punkterte vindusruter.

6.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør
Det antas at vannforsyningsrør eller deler av dem er fra byggeår. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer.

6.2 Varmtvannsbereder
Varmtvannsberederen er ikke lekkasjesikret, det anbefales og montere lekkasjesikring (waterguard eller tilsvarende).

Diverse

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til Avhendingslovens §3-10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt og overtas på denne bakgrunn.

Taklampe i stue medfølger ikke som en del av handelen.

Annet
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest, datert 06.10.1961.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Borettslag/boliglag

Om borettslaget
Rabben borettslag (Orgnr: 962 193 307) er et borettslag tilknyttet Odda Boligbyggelag.

Styreleder i laget er:
Jan Oddvar Nilsen

Forsikring
Bygningsmassen er forsikret i If Skadeforsikring. Polisenummer er SP566852.
Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Felleskostnad:
Fellesutgiftene utgjør kr 3.450,- pr. mnd. Dette dekker grunnpakke for kabel-TV, betjening av andel fellesgjeld med renter og avdrag, kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm til fellesarealer og normal drift av borettslaget.

Dyrehold:
Dyrehold må søkes om til styret.

Forkjøpsrett:
Borettsalget praktiserer forkjøpsrett for andelseiere. Denne vil bli avklart i etterkant av salget.

Legalpant:
Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Generelt:
Hovedregelen er at bare fysiske personer kan eie andel i borettslag, og ingen kan eie mer enn 1 andel, jf. borettslagsloven § 4-1.

Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Herunder vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Godkjenning ny andelseier:
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Diverse dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, innkalling til ordinær generalforsamling med regnskap for 2020 samt protokoll fra ordinær generalforsamling. Dokumentene følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 354 880,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 277 568,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6.
Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til:
Reguleringsformål:
Arealplan-id:
Plannavn:
Ikrafttredelsesdato:
Berøringsgrad: 100%

I henhold til gjeldende kommuneplan er eiendommen avsatt til:

- Bebyggelse og anlegg (100%)

Reguleringssvar fra Bergen kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at Z Megleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 450 000
Omkostninger 6 232
Fellesgjeld 91 762
TOTALT 1 547 990

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF