Holtane Hyttegrend

Visning

390 000

Prisantydning

Boligtype

Hyttetomt

Totalpris

437 644

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Holtane Hyttegrend

Holtane Hyttegrend | Byggeklare tomter i idylliske omgivelser på Jølster | Alpinanlegg, langrenn, fjelltur og golfbane.

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Holtane Hyttegrend 390 000 47 644 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Hyttetomt Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 0 / 0 KVM Eiet tomt, 1000 KVM 60220071

Nærområdet

Holtane hyttegrend ligger i fjellsida over Vassenden i Jølster kommune. Her finner du et stort utvalg av aktivitetstilbud og rekreasjon i et fantastisk naturlandskap like utenfor hyttedøren. Like ved hyttefeltet finner man Jølster Skisenter. Skisenteret med sine fire skiheiser og ei samla lengde på ca 4 km preparerte løyper som passer for de aller fleste. I tillegg finner man flotte frikjøringsområde både ovenfor tregrensa og nede i skogen. For de som er glad i langrenn og skiturer går det turløype på ca 15 km over til Gjesdalen. Vassenden har mange flotte aktiviteter i sommerhalvåret. Jølster Rafting tilbyr rafting og elvebrett fra Vassenden og ned Jølstra. En spennende opplevelse omkranset av flott natur. Raftingklubben har også tilbud som rappellering og paintball. Sunnfjord Golfklubb har en flott 9-hulls bane like nedenfor skisenteret. Jølster har terreng som gir gode muligheter til småviltjakt på høsten.  Jølstravatnet er kjent som et av Norges beste fiskevatn. Fiskekort får en kjøpt på bensinstasjonen på Jølstraholmen. Fra hyttefeltet er det flotte turområder like utenfor dørstokken i et variert skog-, elv- og fjellandskap. Det er kort avstand til kafe og dagligvare på Jølstraholmen. Her får en kjøpt ferskt brød og alt ein treng mens man nyter tida på hytta. Til Førde er det ca 20 km, Florø 75 km og til Bergen ca. 3,5 timar kjøring.

Tomt

Eierform: Selveier
Areal stipulert: 1000 m2

Tomtene vil bli utskilt fra hovedbruket og får eget matrikkelnummer ved bindende avtale mellom selger og kjøper. Areal på tomtene er dermed stipulert og ikke endelig. Det blir tatt forbehold om avvik på tomtestørrelse. Kostnad ved oppmåling blir fakturert kjøper i etterkant.

Flotte fritidstomter i Holtane hyttegrend i Jølster.
God og ferdig infrastruktur med veg, vatn og avløp til tomtegrenser.
Dette gjør til at du kan starte oppføring av di drømmehytte raskt.
Gode solforhold og flott utsikt.
Kort avstand til flotte fritidstilbud som skisenter, rafting, golf, fiske og toppturar.
Kort avstand til butikk og kafe.
Et rekreasjonsområde både på sommer og vinter.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Diverse

Det er pliktig medlemskap i hytteforeining ved kjøp av tomt. Det vil komme felleskostnadar til hyttefeltet for bl.a. snøbrøyting. Avgjørelser rundt felleskostnader blir tatt av styret.

Formuesverdi

Fastsettes etter innflytning.

Adgang til utleie

Det er ikke restriksjoner for utleie av fritidseiendom.

Vei, vann og avløp

Strøm, veg, vann og avløp til tomtegrensene. Tomtene som blir fraskilt hovedbruket får veirett over annen eiendom. Det gjøres oppmerksomt på at slike retter også fører til plikter etter veiloven for å ivareta retten, som for eksempel å delta i vedlikehold og kostnader. Ved tilknyting til vann og avløp vil
kjøper bli belastet med tilknytingsavgift lik kommunale satser.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

2010/808828-2/200  Urådighet  
20.10.2010 
Rettighetshaver:HOLTANE HYTTEGREND AS  
Org.nr: 993373370
Forbud mot salg

2010/808828-3/200  Rettighet  
20.10.2010 
Rettighetshaver:HOLTANE HYTTEGREND AS  
Org.nr: 993373370
Utbyggingsavtale
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, anleggsformål og offentlig friområde.

Planopplysninger fra Sunnfjord kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.
Reguleringsplan for Holtane Hyttegrend følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Hytteområda merka Ht 1 og Ht 2 kan utbygges som hyttetun og nyttest til utleieformål, med maks. TU = 20 %.

I hytteområda merket H på plankartet kan tillates ei maks. tomteutnytting (TU) på 15 %.
Med TU menes forholdet mellom totalt bruksareal (BRA) og tomteareal.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 390 000
Omkostninger 47 644
TOTALT 437 644

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF