Buheim 3

Solgt

4 450 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

4 591 640

P-rom

148 KVM

Antall rom

3 Soverom

Buheim 3 (Solgt)

Enebolig med stor tomt | Dobbel garasje | Gode sol- og utsiktsforhold

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Buheim 3 4 450 000 141 642 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
148 / 150 / 165 KVM Eiet tomt, 1644 KVM 60210281

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje | Bolig:
P-rom: Entré (8,8m²), gang (2,7m²), mellomgang (5,8m²), toalett (1,5m²), bad (7m²), vaskerom (5,1m²), soverom (6,7m²), soverom (13,1m²), soverom (9,4m²), stue (66,7m²), kjøkken (17,8m²).
S-rom: Kott (0,9m²), kjølerom (1,3m²).

Uteplass:
Fra stuen og et soverom er det utgang til terrasse på 57m². På nedsiden av boligen er det terrasseplatting på 45,6m².

Arealer bolig:
Samlet primærareal (P-rom) = 148m².
Samlet bruksareal (BRA) = 150m².

Arealer garasjehus:  Samlet primærareal (S-rom) = 51m².
Samlet bruksareal (BRA) = 51m².

Standard

Kort oppsummert:
- Enebolig med attraktiv beliggenhet
- Tre soverom på ett plan
- Kort avstand med bil til Knarvik
- Garasje med et bruksareal på 51m²
- Stor og åpen stue på hele 66,7 m²
- Oppusset bad fra 2013
- Usjenert beliggenhet
- Nærhet til turområder
- Nærhet til skole og barnehage

Opplysninger fra selger:
- Varmtvannsberederen er fra 2005.
- Taktekkingen ble skiftet i 2012, både på boligen og garasjen.
- Badet ble pusset opp i 2013.
- Varmepumpen ble installert i 2017.
- Garasjeporten og døren ble skiftet i 2018.
- Det er gjennomført vedlikeholdsarbeid på utvendig kledning til ulike tidspunkter.

Presentasjon | Det er med glede ZMEGLEREN v/Erlend Hauglid presenterer denne koselige eiendommen med stor tomt og flott utsikt.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en flott enebolig med utmerket beliggenhet og flott utsikt. Velkommen til visning!

Nærområdet

Boligen ligger i et etablert boligområdet med tilsvarende bebyggelse. Med bil er det bare noen minutters kjøring til Knarvik og Knarvik Senter med butikker, cafèer og de fleste servicetilbud. I området ligger det flere barnehager, skoler og idrettsanlegg. Det er også kort vei til badeplasser og friområder i nærområdet.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | 1. etasje:
Varmekabler i entré, toalett og badet, varmepumpe i stuen og peis. Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Garasje og biloppstillingsplass på egen tomt.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Grunnmur og fundamenter av betong- og lecakonstruksjoner.

Drenering:
Det er ikke mulig å vurdere dreneringen med sikkerhet i forhold til funksjonalitet ut fra visuell besiktelse. Det kan være flere forhold under bakkenivå (vannårer i fjell/terreng, tilsig av fukt etc.) som kan ha negativ betydning.

Fukt/fuktmåling:
Grunn og fundamenter -  Det er ikke påvist skader slik at drenering og annen sikring mot vann og fuktighet er utett.
Krypekjeller - I kjelleren er luftfuktigheten for høy.

Relativ luftfuktighet under 60 % anses å være tørt.
Relativ luftfuktighet mellom 60-74 % er akseptabelt.

I kjelleren overstiger den relative luftfuktigheten 74% som indikerer at det vil være fuktig. Den høye luftfuktigheten skyldes oppbyggingen av kjelleren, at kjelleren ikke er fuktsikret mot grunn fører til avdamping fra grunnen. Manglende fuktsikring på murene fører til fukt i betongen. På befaringsdagen var det synlig fukt innsig samt kondens på flere av veggene. Det er ikke behov for utbedringstiltak dersom kjelleren benyttes som i dag. Kjelleren bør likevel jevnlig kontrolleres og det bør undersøkes at fukt ikke trekker inn i bunnsviller/overliggende konstruksjoner.

Yttervegger - Det er ikke påvist deformasjoner og/eller fuktskader i ytterveggens konstruksjoner. Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak - Det er ikke påvist nevneverdige fuktskjolder.
 
Loft - Det er ikke påvist lekkasjer, fuktskjolder, kondens og lignende ved piper, overganger, i bjelker eller takluker.

Membran, tettesjiktet og sluk - Det er ikke påvist tegn på skadelig fukt

Overflate vegger og himling - Det er ikke påvist fuktskader

Kjøkken - Det er ikke påvist fukt ved kjøleskap. Det er ikke påvist symptomer på fukt og råte i nabokonstruksjoner.

Varmtvannsbereder - Det er ikke påvist avdrypp og fuktskjolder ved bereder.

Gulv på grunn:
Gulv mot grunn av betong i deler av kjelleren, enkelte steder er kjelleren åpen mot grunn.

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med stående trekledning(over- og underligger).

Vinduer:
Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Vinduene er fra byggeår med unntak av enkelte stuevinduer som er fra 2005 og vindu på et soverom som er fra 2001. Vinduene har normal brukslitasje i henhold til alder.

Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjon er utført som valmtakskonstruksjon av tresperrer.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 06.12.2021.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.1 - Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
Avvik: Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på bygningsdelene samt for konstruksjonsmåte.

1.2 - Krypekjeller
Avvik: Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av kjellerens oppbygning samt for alder på bygningsdelene. Kjelleren holder en høy luftfuktighet og det er synlig kondens/fukt i kjelleren.

2.1 - Yttervegger
Avvik: Det er gjennomført utskiftning av enkelte kledningsbord ved behov og kledningen fremstår som godt vedlikeholdt. Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på kledningen, som følge av alderen på kledningen må det påregnes at det må skiftes enkelte kledningsbord som en del av normalt vedlikehold, det var ingen tegn til at noen av kledningsbordene må skiftes umiddelbart.

3.1 - Vinduer og ytterdører
Avvik: Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på vinduene. Som følge av alder på vinduene vil antatt gjenstående levetid være usikker. Vinduene bør jevnlig kontrolleres for fukt og punkterte glassruter. Utskiftninger bør utføres ved behov.

7.1.2 - Overflate gulv
Avvik: Det ble ikke målt tilstrekkelig fall mot sluk i henhold til gjeldende forskrifter. Det er ikke terskel inn til vaskerommet. Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av manglende fall mot sluk samt for alder på overflatene.

7.1.3 - Membran, tettesjiktet og sluk
Avvik: Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på sluket. Som følge av alderen på sluket bør det jevnlig kontrolleres og rengjøres.

7.2.2 - Overflate gulv
Avvik: Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av at det ble registrert bom i enkelte gulvfliser. Når ikke hele flisen har kontakt med underlaget, vil det oppstå luftlommer. Dette blir kalt "bom", og kan medføre at flisen sprekker ved belastning. Grunnet størrelse på gulvflisene og antall fliser med "bom" vurderes avviket som normalt og tiltak trengs ikke iverksettes.
8.1 - Kjøkken
Avvik: Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av svelling på sokkellisten. Fuktkontroll som er foretatt med fuktindikator ga ikke unormale fuktverdier i områder der det anses og være fare for fuktvandring. Disse områdene er i hovedsak i underskap under vask, området rundt oppvaskmaskin og på gulv rundt sokkellist. Svellingen antas og stamme fra tidligere.

10.1 - WC og innvendige vann- og avløpsrør
Avvik: Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på avløpsrør og vannforsyningsrør. Toalettet har ikke synlig dreneringsspalte for innebygget sisterne slik at eventuelt lekkasjevann kan sige ut på gulvet og ledes til sluk. Avløpsrørene bør jevnlig kontrolleres for sprekker/utettheter.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt følgende attester:

Type: Brukstillatelse
Tiltakets art: Enebolig
Dato: 21.06.1974

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 822 651,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 961 543,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest.
Energimerke: Gul F

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1970/8687-3/51 12.11.1970
BESTEMMELSE OM GJERDE
Overført fra: KNR: 1263 GNR: 137 BNR: 284 FNR: 30

1999/3018-2/51 28.05.1999
FORKJØPSRETT
FOR KR. 1.100.000.- M/EVT. TILLEGG
GJELDER FREM TIL 31.12.2005.
Rettighetshaver ROLF STRØMME, f. 22.02.40.
Overført fra: KNR: 1263 GNR: 137 BNR: 284 FNR: 30
m.fl.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til: Boligformål.
Reguleringsformål: Området er regulert til bolig, ogffentlige føremål og forretning.
Plannavn: Bustadområdet Buheim
Ikrafttredelsesdato:

Reguleringssvar fra Alver kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 4 450 000
Omkostninger 141 642
TOTALT 4 591 640

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF