Folgefonngata 19

Solgt

990 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

1 211 280

P-rom

64 KVM

Antall rom

1 Soverom

Folgefonngata 19 (Solgt)

Sentralt beliggende leilighet | Nyere bad med rør-i-rør | Ny kledning og taktekking fra 2019

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Folgefonngata 19 990 000 5 432 4 000
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Borettslag 2
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
64 / 69 / 75 KVM Fellestomt, 1536 KVM 60210274

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 2. etasje:
Gang(7,1m²), bad/vaskerom(4,4m²), soverom(14,7m²), stue(22,3m²), kjøkken(12,9m²).

Boder:
Tilhørende leiligheten er det en bod i kjelleren på 10,7m² og en utebod på 5,1m².

Parkering:
Fast oppstillingsplass til en bil.
Ellers gateparkering etter områdets gjeldende regler.

Standard

Kort oppsummert
- Badet ble pusset opp i 2020
- Rør-i-rør system fra 2020
- Montert ny platetopp, stekeovn, ventilator og kitchenboard over benkeplaten på kjøkkenet i 2019
- Malt overflater i 2020
- Ny ytterkledning fra 2019
- Det er gjennomført utbedringer på dreneringen og grunnmuren i 2019
- Ny taktekking fra 2019
- Kort avstand til dagligvareforretning
- Kort avstand til barneskole og barnehage

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne fine andelsleiligheten, beliggende sentralt i Odda sentrum.

Planløsning | Leiligheten har en praktisk og god planløsning med lys og fin stue.

Omkostninger | Når man kjøper andelsbolig er det forholdsvis lave omkostninger for kjøper, idet man ikke betaler 2,5% dokumentavgift til staten.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett  en fin leilighet med svært sentral beliggenhet. Velkommen på visning!

Nærområdet

Sentral beliggenhet like ved Odda Barneskole. Kort gangavstand til alt hva Odda sentrum kan by på.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler på badet, vedovn og varmepumpe i stuen. Vedovn er av eldre dato.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Biloppstillingsplass på felles grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte kart med tomtegrense og husets plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte eierskifterapport.

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av naturstein, murt i betong. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som valmtak av tresperrer, taket er tekket skiferstein. Taket er ikke besiktiget.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte rapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 19.11.2021.

Generell informasjon
Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte rapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres derved særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Takstmannens vurdering ved TG2:
3.1
I etasjeskille er det store skjevheter. Dette anses som normalt i henhold til alder og konstruksjonsmåte. Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av grad av skjevheter.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Som hovedregel medfølger kun integrerte hvitevarer.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke attester i kommunens arkiv.

Megler har fått utstedt fra Ullensvang kommune tegninger som til dels er datert i 1908. Denne antatte etasje og leilighet fremkommer på disse tegningene med en godkjent innredning av stue, spisestue, kjøkken og soverom.
Det foreligger tegninger som viser endring og etablering av bad som er datert 29.11.1985.
Det er ikke dokumentert at disse tegningene gjelder for denne aktuelle leiligheten som selges.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Borettslag/boliglag

Om borettslaget:
Bakke Borettslag (org.nr. 950657421) er tilknyttet Tyssedal Boligbyggelag.

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret gjennom borettslaget (Gjensidige). Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Felleskostnad:
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 4.000 og inkluderer; Betjening andel fellesgjeld, andel kommunale avgifter, bygningsforsikring, kabel-TV og bredbånd, strøm i fellesareal, vaktmestertjeneste, noe avsetning til løpende vedlikehold og normal drift av borettslaget.
Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i boliglaget kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av borettslagets styre eller lagets generalforsamling.

Det er planlagt vedlikehold av Murboligen som er en del av borettslaget. Det er ikke fastlagt når angjeldende skal utføres, da det vil forutsette en omfattende søknadsprosess mot det offentlige. Følgelig er det påregnelig med en refinansiering av lånet i DNB, og i denne forbindelse vil felleskostnadene og fellesgjelden til andelen øke. Styret sitter ikke med konkret informasjon rundt dette da det ikke er vedtatt.

Utleie:
Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar. Jfr. borettslagsloven § 5-5.

Forkjøpsrett:
Det praktiseres forkjøpsrett i boliglaget. Forkjøpsretten er utlyst i Hardanger Folkeblad og medlemmer må melde seg innen fristen som annonseres for å kunne gjøre forkjøpsretten gjeldende.
Nærværende annonse er å anse som skriftlig forhåndsvarsel etter brl. § 4-15 (1) andre setning.

Dyrehold:
Ikke tillatt.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Godkjenning ny andelseier:
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Alle som står oppført som eiere i en kjøpekontrakt, må være medlem. Vi skiller mellom hovedeier og medeier(e). Både hovedeier og eventuelle medeiere må være medlem. Ved innmelding betales en andelsavgift på kr. 500,-. Hovedeier betaler ikke årskontingent. Denne betales av boligselskapet. Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr. 500,- i tillegg til en årlig kontingent på kr. 300,-. Kontingenten er gratis i perioden 1.10. tom 31.12. Medlemskap/kontingent må innbetales før overtakelsesdato sammen med øvrige gebyrer.

Diverse dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, innkalling til generalforsamling med regnskap for 2020 samt protokoll fra generalforsamlingen. Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av disse dokumentene.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 1 164 535,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6.
Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Oransje G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Tinglyste erklæringer

1908/900172-1/48  Best. om vann/kloakkledn.  
22.02.1908 

1960/1605-1/48  Erklæring/avtale  
01.10.1960 
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven
 
1996/4100-1/48  Elektriske kraftlinjer  
30.10.1996 
Rettighetshaver- Odda Energi AS
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/1032243-2/200  Bestemmelse om veg  
23.12.2008 
rettighetshaver:Knr:4618 Gnr:62 Bnr:262  

2008/1032243-3/200  Bestemmelse om parkering  
23.12.2008 
rettighetshaver:Knr:4618 Gnr:62 Bnr:262

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Boligen ligger i et regulert område for boliger og offentlig institusjon.
Reguleringsføresegner følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av komplett reguleringssvar fra Ullensvang kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Salgs- og betalingsvilkår

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, fortrinnsvis sammen med fagkyndig person. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har en mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Dette betyr blant annet at det kun foreligger en mangel når:
Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg selv, må det tas særskilt forbehold om dette i bud.

Økonomi

Prisantydning 990 000
Omkostninger 5 432
Fellesgjeld 215 853
TOTALT 1 211 280

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF