Tveitavegen 7

Solgt

1 790 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

1 933 550

P-rom

133 KVM

Antall rom

3 Soverom

Tveitavegen 7 (Solgt)

BUD MOTTATT | Lekker leilighet på 133 kvm | To flotte bad | Flott og innholdsrikt kjøkken med hvitevarer integrert

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Tveitavegen 7 1 790 000 5 432 4 800
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Borettslag 2
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
133 / 133 / 145 KVM Fellestomt, 4898 KVM 60210270

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 2. etasje:
Entré(8,5m²), gang(9,2m²), bad(3,8m²), bad(11,4m²), vaskerom(7,2m²), soverom(10,9m²), soverom(11,3m²), soverom(14m²),
spisestue/kjøkken(26,9m²), stue(25,3m²).

Boder:
Tilhørende leiligheten er det loftareal på begge sider av loftet, gulvareal på hver side er cirka 30m². I tillegg er det fire boder i kjelleren på henholdsvis 6m², 8,4m², 6,3m² og 8m².
Det er også en kjellerbod.

Parkering:
Gateparkering etter områdets gjeldende regler.

Standard

Kort oppsummert:
- Innholdsrik leilighet på ett plan
- Gjennomgående fine kvaliteter og klar for innflytning
- To flotte bad
- Hovedbad med både dusjnisje og badekar
- Innholdsrikt kjøkken med god skap- og benkeplass
- Hvitevarer integrert i kjøkkeninnredning
- Separat vaskerom

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne flotte leiligheten med fin beliggenhet i Tyssedal.

Planløsning | Leiligheten har en praktisk og god planløsning med tre soverom og en sosial stue og kjøkkenløsning.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett  en attraktiv leilighet med fine kvaliteter. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler på begge bad, vedovn og varmepumpe.
For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Gateparkering etter områdets gjeldende regler.
For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av naturstein, murkonstruksjoner og betong. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i murkonstruksjoner, utvendig er veggene overflatebehandlet med murpuss og maling. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som valmtak av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og skiferstein. Taket er ikke besiktiget.

Opplysninger fra hjemmelshaver:

Leiligheten ble pusset opp i perioden 2008-2011 med blant annet.
- Pusset opp badene og vaskerommet.
- Nytt rør-i-rørsystem.
- Oppgradert el. anlegget.
- Lagt nye gulver.
- Oppgradert vegg- og himlingsflater.
- Etterisolert ytterveggene samt himlinger. Himlingene ble senket(med unntak av på et soverom), det ble montert spotter i enkelte av himlingene.
- Montert nytt kjøkken.
- Montert nye innerdører og listverk.
- Endret planløsning. Mot stuen ble det åpnet opp, i forbindelse med dette ble det lagt inn bærebjelke.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 04.11.2021.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegning ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

4.1 - Vinduer
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på vinduene.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Det gjøres oppmerksom på at selger v/skiftefullmektig har ikke bebodd boligen, og har derved svært begrenset kunnskap om dens standard og kvaliteter. Kjøper er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Kun integrerte hvitevarar på kjøkken medfølger.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller andre attester i kommunens arkiv.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Borettslag/boliglag

Om borettslaget:
Tveitahaugen  Borettslag (org.nr. 950657243) er tilknyttet Tyssedal Boligbyggelag og består av 27 leiligheter.

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret gjennom borettslaget. Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Felleskostnad:
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 4.800 og inkluderer; Betjening andel fellesgjeld, andel kommunale avgifter, bygningsforsikring, vedlikehold, styrehonorar og normal drift av borettslaget.
Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i boliglaget kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av borettslagets styre eller lagets generalforsamling.

Takskifte:
Det er vedtatt i borettslaget at tak skal skiftes. Dette arbeidet er igangsatt, og utgiftene er inkludert i fellesutgiftene på kr. 4800,-.

Opplysningerer fra forretningsfører:
En gjør særskilt oppmerksom på at borettslaget utfører nødvendig vedlikehold av bygningsmassen i form av takskifte i 2021 og 2022. Borettslaget har på denne bakgrunn refinansiert lånet i DNB til kr  7 800 000. I denne forbindelse økte felleskostnadene med kr 1 200 pr andel pr mnd fom. 01.07.2021. Refinansieringen innebærer at fellesgjelden til andelen vil øke betydelig. For tilfellet av at det oppstår uforutsette utgifter i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet vil borettslaget måtte låne et ytterligere beløp, med en tilhørende ny økning av felleskostnadene samt fellesgjelden.

Utleie:
Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar. Jfr. borettslagsloven § 5-5.

Forkjøpsrett:
Det praktiseres forkjøpsrett i boliglaget. Forkjøpsretten blir utlyst i Hardanger Folkeblad og medlemmer må melde seg innen fristen som annonseres for å kunne gjøre forkjøpsretten gjeldende.
Dette utlyses i etterkant av akseptert bud.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Godkjenning ny andelseier:
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Alle som står oppført som eiere i en kjøpekontrakt, må være medlem. Vi skiller mellom hovedeier og medeier(e). Både hovedeier og eventuelle medeiere må være medlem. Ved innmelding betales en andelsavgift på kr. 500,-. Hovedeier betaler ikke årskontingent. Denne betales av boligselskapet. Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr. 500,- i tillegg til en årlig kontingent på kr. 300,-. Kontingenten er gratis i perioden 1.10. tom 31.12. Medlemskap/kontingent må innbetales før overtakelsesdato sammen med øvrige gebyrer.

Diverse dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, innkalling til generalforsamling med regnskap for 2019 samt protokoll fra generalforsamlingen. Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av disse dokumentene.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 313 006,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 043 354,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6.
Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Gul G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleriongsplan for Tyssedal, datert 24.08.1961 følger som vedlegg til salgsoppgaven.
Eiendommen er regulert til boligformål.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Ullensvang kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 790 000
Omkostninger 5 432
Fellesgjeld 138 122
TOTALT 1 933 550

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF