Løypetona 76

Solgt

3 390 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

3 477 940

P-rom

70 KVM

Antall rom

1 Soverom

Løypetona 76 (Solgt)

Stilren leilighet fine kvaliteter | Nydelig utsikt mot Salhusfjorden | Garasje og heis

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Løypetona 76 3 390 000 87 942 2 047
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 2
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
70 / 70 / 76 KVM Eiet tomt, 2407 KVM 60210247

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 2. etasje:
Gang(6,8m²), bad(4,5m²), vaskerom(2,9m²), soverom(12,4m²), omkledningsrom(4,4m²), stue og kjøkken(35,8m²).

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til en koselig altan på 15,5m²

Lagringsplass:
Tilhørende leiligheten er det en bod i garasjeanlegget på 5m².

Samlet primærareal (P-rom) = 70 m².
Samlet bruksareal (BRA) = 70 m².
Samlet bruttoareal (BTA) = 76 m².

Standard

Kort oppsummert:
- Leilighet med sentral beliggenhet på Frekhaug
- Mulighet for etablering av et andre soverom
- Nyere leilighet med fine kvaliteter
- Tilhørende leiligheten er det en bod i garasjeanlegget på 5m².
- Cirka 30 minutters kjøring til Bergen sentrum.
- Det er cirka 8 minutter til Knarvik senter
- Fast plass i felles garasjeanlegg
- Altan på 15,5m².

Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren v/Eiendomsmegler Erlend Hauglid kan få presentere denne flotte 2-roms selveierleiligheten med sentral beliggenhet i Alver kommune. Opprinnelig hadde leiligheten 2 soverom.

Planløsning | Boligen ble bygget i 2016. Kjøkken, bad og vaskerom er også fra 2016. Sikringsskapet er montert på vaskerommet og det er benyttet rør-i-rør.

Tiltalende | Leiligheten fremstår som stilren og har gjennomgående gode kvaliteter. Her kan man flytte rett inn!

Muligheter | I disse sentrale omgivelsene har området mye å by på. Blant annet er kort avstand  til  Rema 1000, barnehage, Sagstad skule, Knarvik videregående skole, Nordhordland folkehøyskole, Max Fitness og Badevika Discgolfbane.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en meget tiltalende selveierleilighet med gode kvaliteter. Leiligheten bør sees og oppleves. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Boligen har en sentral beliggenhet i Alver kommune. I nærområdet finner man tilsvarende bebyggelse med eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Fra boligen er det kort vei til skole og barnehage. I området finner man turterreng og badestrand noen minutter fra  eiendommen. Kort vei til Frekhaug senter med alle daglige servicetilbud. Det er cirka 8 minutter til Knarvik senter og dets fasiliteter og cirka 30 minutters kjøring til Bergen sentrum.

Oppvarming

Varmekabler på badet, balansert ventilasjonsanlegg, konvektor i stuen. Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Parkering

Fast plass i felles garasjeanlegg. Egen parkeringsplass for gjester.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Tomten er felles for sameiet. Tomten er opparbeidet med asfalterte veier, parkeringsplasser, grøntarealer, lekeplass og noe beplantning.
Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner.

Gulv på grunn:
Gulv mot grunn av betong, asfaltert i garasjeanlegget.

Yttervegger:
Bære- og skillevegger samt etasjeskiller av betong.Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i tre- og betongkonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning.

Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjonen er utført som flatkonstruksjon, taket er tekket med papp/folie. Taket er ikke besiktiget.

Vinduer og dører:
Vinduer med isolerglass i malte trekarmer.
Vinduene er fra byggeår.
Vinduene har normal brukslitasje i henhold til alder.
Det ble ikke oppdaget punkterte glass eller andre avvik under befaringen. Punkterte glass kan tidvis være vanskelig og
observere.

Generell informasjon;
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 01.11.21.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2: Ingen.

Diverse

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til Avhendingslovens §3-10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Alver kommune har utstedt ferdigattest den 06.02.2017.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 70/2915

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Eierseksjonssameiet Løypetona II

Forsikring
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i If Skadeforsikring (avtalenummer: SP0001206390). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Felleskostnad
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 2 047,- per måned og inkluderer: Andel felles bygningsforsikring samt noe avsetning til løpende vedlikehold.

Øvrige kostnader til Lønn og honorarkostnader, forretningsførsel, revisjon/forsikring/kontigent, energi/andre driftskostnader, fondsavsetning, vedlikehold, Løypetona Realsameie: drift og vedlikehold og Kabel-tv fra Altibox.

Dyrehold
Kjøper må påregne at husdyrhold må godkjennes av styret. Det er kjøpers ansvar å sørge for godkjenning innen overtakelse.

Legalpant
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Erverv:
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. Eierseksjonsloven §23 første ledd.

Styregodkjenning:
I tilfeller der sameiet krever godkjenning av ny sameier, er det kjøpers fulle ansvar å påse at godkjenning foreligger innen overtakelse. Kjøper er pliktig å underrette megler skriftlig, når styrets godkjenning foreligger.

Dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter og svarbrev fra forretningsfører. For øvrig har sameiet begrenset organisering. Vedtektene følger som vedlegg til salgsoppgaven. Husordensregler og regnskap/budsjett foreligger ikke.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 698 770,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 515 570,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

2015/896101-1/200 30.09.2015 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 12
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 70/2915

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.
Reguleringsplan: Løypetona, planid 125620070001.
Planen følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Alver kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 390 000
Omkostninger 87 942
TOTALT 3 477 940

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF