Sundts veg 17C

Solgt

2 890 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 971 340

P-rom

85 KVM

Antall rom

2 Soverom

Sundts veg 17C (Solgt)

Koselig 3-roms leilighet | Sentral beliggenhet med kort vei til Nesttun sentrum | Parkering i garasje

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Sundts veg 17C 2 890 000 81 342 1 000
BOLIGTYPE

EIERFORM
Leilighet Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
85 / 90 / 98 KVM Eiet tomt, 1361 KVM 60210239

Arealer og fordeling pr etasje

2. Etasje:
Gang(8,5m²), bad(3,4m²), vaskerom(7,5m²), soverom(11,6m²), soverom(14m²), stue(23,3m²), kjøkken(14,6m²).
Bod(4,7m²).

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til terrasse på 9m².
Lagringsplass:
Bod i carporten på 5,6m².

Parkering:
Carport på 18m².
Carporten har fuktinnsig enkelte steder, oppgradering av carporten bør påregnes.

Standard

Kort oppsummert:
• 3-roms leilighet på 90 kvm BRA
• Innholdsrik kjøkkeninnredning
• Balansert ventilasjon
• Fiber
• To romslige soverom
• Separat vaskerom
• Parkeringsplass i garasje
• Taktekking ble skiftet i ca 2013
• Bad fra 2015 med rør-i-rør
• Varmtvannsbereder fra 2021
• Sentral beliggenhet med kort vei til Nesttun

Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren v/Erlend Hauglid presenterer denne koselige leiligheten med tilbaketrukken og attraktiv beliggenhet.

Innholdsrik og planløsning | Boligen har en god planløsning med to romslige soverom, praktisk kjøkken og en fin stueløsning med ildsted og utgang til terrasse.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en fin leilighet med landlig beliggenhet og tett på det sentrale. To gode soverom og et fint uteareal. Hjertelig velkommen på visning!

Nærområdet

Eiendommen ligger tilbaketrukket i et etablert området. Fra eiendommen er det gangavstand til Nesttun bydelssenter hvor det er bybanestopp, butikker og servicetilbud. Gangavstand til skoler og barnehager, samt til idrettsanlegg like bortenfor og ved området Slåtthaug. Kort kjørevei til kjøpesenterområdet Laguneparken og Lagunen handlesenter med et bredt utvalg av butikker. Fra eiendommen er det kort kjørevei til Flesland og større arbeidsplasser på Kokstad/Sandsli. Rolig, skjermet og barnevennlig boligområde.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler på badet, vedovn i stue og balansert ventilasjonsanlegg.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Parkering

Parkering i garasje.

Tomt

Tomten er opparbeidet med gruslagte partier, murer, bed, plen og diverse beplantning.
Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført som isolert bindingsverk, utvendig er veggene vindtettet, lektet og kledd med liggende trekledning. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og betongtakstein. Taket er ikke besiktiget.

Opplysninger fra hjemmelshaver:
- En fasadevegg ble etterisolert i 2003, samtidig ble det skiftet ytterkledning på denne veggen.
- Taktekkingen ble skiftet cirka i 2011.
- Badet ble pusset opp i 2015, samtidig ble det lagt opp rør-i-rørsystem på kjøkkenet og badet.
- Veggpanelen i gangen er fra 2015.
- Gulvene er lagt til ulike tidspunkt, en-stavs parkettgulv på et av soverommene ble lagt cirka i 2016.
- Ytterdøren er fra 2016, se eget pkt. for vinduer.
- Varmtvannsberederen er fra 2021.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 19.10.2021.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegning ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.2.1 - Vaskerom - Overflater
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på overflatene.

1.2.2 - Vaskerom - Membran tettesjikt og sluk
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på sluk/membran/tettesjikt.

4.1 - Vinduer
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på de eldste vinduene.

5.1 - VVS
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på deler i støpejern.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det er kun integrerte hvitevarer som medfølger i handelen.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for garasje datert 08.02.1955.
Det foreligger ferdigattest for oppført byggverk datert 06.01.1948.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 36/100

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Om sameiet:
Intern forretningsførsel.

Forsikring:
Felles bygningsforsikring

Felleskostnad:
Kr. 1.000 per måned.
Dette dekker  boligforsikring og fast oppdrag fra Zytox. Resterende blir brukt til vedlikehold av eiendommen.
Innestående på felleskonto er ca 60.000,-

Det forutsettes at kjøper er innforstått med at felleskostnaden i sameiet kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av sameiet.
Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter, og innkalling til årsmøte med regnskap for 2019 samt protokoll fra årsmøtet. Dokumentene ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 711 435,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 561 167,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1988/13354-2/106  Seksjonering  
19.04.1988 
opprettet seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 36/100
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 003 SEKSJONER

1943/301800-2/106  Bestemmelse om gjerde  
26.05.1943 
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4601-42/311
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1948/300067-1/106  Bestemmelse om bebyggelse  
06.01.1948 
Overført fra: 4601-42/311
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1977/23809-1/106  Erklæring/avtale  
03.11.1977 
Bestemmelse om kloakkledning
SOLIDARISK ANSVAR FOR REP. OG VEDL.HOLD AV FELLESLEDNINGER
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4601-42/311
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 5120300
Plannavn: Fana. Søndre Innfartsåre, Tilførselsvei Hop - Midtun
Ikrafttredelsesdato: 29.01.1996
Dekningsgrad: 1,8 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
5120300 - Annen veigrunn (1,8 %)

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y (100,0 %)
65270000 - Grønnstruktur Grønnstruktur G (0,1 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (86,8 %)
Rød støysone:
65270000 - Vei støy - Rød sone (13,2 %)

Kommunedelplan
I henhold til kommunedelplan er eiendommen avsatt til:
15700000 - Boligområder (100,0 %)
15700000 - LNF-område (0,1 %)

Restriksjonsområder i kommunedelplan:
NaN - Annen restriksjon (100,0 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
62880000 - Fana. Gnr 41 Bnr 1255 Mfl., E39 Sykkelstamveg, Delstrekning 3, Nesttun - Fjøsanger - 201218382
17560000 - Fana. Gnr 42 Bnr 710 Mfl., Nesttun, Kloppedalshagen - 200209013

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 42/229
Bygningstype: Tilbygg Enebolig
Status: Igangsettingstillatelse
Dato: 15.06.2021

Andre Opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 890 000
Omkostninger 81 342
TOTALT 2 971 340

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF