Myklastøl 9

Solgt

2 290 000

Prisantydning

Boligtype

Fritidseiendom

Totalpris

2 348 590

P-rom

70 KVM

Antall rom

2 Soverom

Myklastøl 9 (Solgt)

Røldal Alpingrend med "Ski in/out" beliggenhet | Parkering i garasje | Røldalsterrassen like ved

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Myklastøl 9 2 290 000 58 592 1 233
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Fritidseiendom Selveier 1
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
70 / 70 / 77 KVM Eiet tomt, 2278 KVM 60210219

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold
Entré, to soverom, bad/vaskerom og stue/kjøkken.

Uteplass:
Utgang til terrasse fra stuen.

Lagringsplass:
Romslig bod i garasje.

Samlet primærareal (P-rom) = 70 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 70 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 77 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Ski in/out fra Røldal Skisenter
- Garasjeplass
- Attraktiv beliggenhet
- Gjennomgående gode kvaliteter
- Åpen stue/kjøkkenløsning
- Lyst og moderne kjøkken med integrerte hvitevarer
- Bad med opplegg til vaskemaskin
- Røldalsterrassen like ved

Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren v/Erlend Hauglid kan få presentere denne flotte selveierleiligheten med en attraktiv beliggenhet på i Røldal Alpingrend.

Planløsning | Leiligheten har en god planløsning og har utnyttet arealet til det fulle. Med en åpen stue/kjøkkenløsning er det lett å kommunsiere med gjester.

Ski in/ out | Fra leiligheten har man gangavstand til stolheis i Røldal Skisenter.

Fritidsaktiviteter | Røldal og omegn byr på et uttal av fritidsaktiviteter både vinter- og sommerstid. Røldal Skisenter ligger like ved og det er en kort biltur til langrennsløypene på Seljestad. Sommerstid er det flotte turområder i hele området.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen |Totalt sett en fin selveierleilighet med sentral beliggenhet i Røldal Alpingrend. Leiligheten bør sees og oppleves. Velkommen på visning

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Røldal Alpingrend ligger i Håradalen like ved Røldal Skisenter. Fra leiligheten er det gangavstand til både Røldalsterrassen og stolheis i skisenteret. Området byr på fantastiske fjellopplevelser både på vinter- og sommerstid. Et flott alpinanlegg ligger like ved og et stort skiløypenett for langrenn er kun en kort biltur unna.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedovn i stue.
Varmekabler i bad- og entrègulv.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Garasje i kjeller med tilhørende romslig bod..

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Bygningen er oppført med grunnmur i betong, yttervegger i trekonstruksjoner som utvendig er kledd med trepaneler. Etasjeskillere i trebjelkelag. Mønte takkonstruksjoner som er tekket med grastorv. Bygningen er isolert iht byggetidens forskrifter. Vinduer med isolerglass. Parkeringsplass og bod i underetasjen.
Generell informasjon:
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Lars Erik Strand den 09.09.2021.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 3D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2: Bad - Leilighet

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 11.02.2009.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 69/3378

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Om sameiet:
Sameiet Røldal Alpingrend II består av ni bygninger og 48 leiligheter. Sameiet har brannalarm med varsling til Odda Brannvese og vaktmestertjenester med Røldal Bygdetjenester. Brøytetjeneste/serviceavgift med Håradalen Utvikling AS faktureres hver enkelt seksjon i tillegg til felleskostnader.
Utleieavtale med Røldal Booking.

Tv og internet:
TV og Internett via Altibox fiber.

Forsikring
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i IF Skadeforsikring (avtalenummer: SP562816). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Utleie:
Dersom leiligheten ikke er i bruk skal den til enhver tid være disponibel for utleie gjennom Røldal
Booking AS. Bestemmelser om pliktig utleie er tinglyst på eiendommen.

Felleskostnad:
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 1 233,- per måned.

Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.

Sameiebrøken for seksjon nr. 41 utgjør: 69/3378

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Erverv:
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. Eierseksjonsloven §23 første ledd.

Dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter, svarbrev fra forretningsfører og protokoll med regnskap for 2020.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 398 200,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Det er tinglyst avtale at leiligheten skal være disponibel for utleie når den ikke benyttes av eier.
Utleie via Røldalsterrassen / Røldal

Iflg selger er det en pågående prosess om at kravet om utleie skal fjernes. Dette er ikke avklart på det nåværende tidspunkt.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

2009/127825-1/200  Seksjonering  
23.02.2009 
Opprettet seksjoner:
snr: 41
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 69/3378

2012/874154-3/200  Bestemmelse iflg. skjøte  
19.10.2012 
Rettighetshaver:HÅRADALEN UTVIKLING AS  
Org.nr: 992054107
Leiligheten skal være disponibel for utleier dersom den ikke er i bruk.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbolig. Kopi av svarbrev fra kommunen ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 290 000
Omkostninger 58 592
TOTALT 2 348 590

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF