Fjordavegen 3114

Solgt

1 450 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

1 495 440

P-rom

81 KVM

Antall rom

2 Soverom

Fjordavegen 3114 (Solgt)

Bud Mottatt | Enebolig uten boplikt | Stor skiferbelagt terrasse | Båtfeste medfølger | Stort bodareal i kjeller.

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Fjordavegen 3114 1 450 000 45 442 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
81 / 119 / 134 KVM Eiet tomt, 220 KVM 60210222

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Kjeller:
Lager og bod. 1,9 m takhøyde i kjeller.

Innhold | 1.etasje:
Vindfang, bad-/vaskerom, gang m/trapp, kjøkken og stue.

Innhold | 2.etasje:
Gang m/trapp og 2 soverom.

Uteplass:
35 m² terrasse på terreng av skiferheller.

Parkering:
Parkeringsmulighet rett utenfor huset.

Samlet primærareal (P-rom) = 81  m² .
Samlet bruksareal (BRA) = 119  m² .
Samlet bruttoareal (BTA) = 134  m² .

Standard

Kort oppsummert:
- Enebolig med to soverom
- Flott utsikt utover Sørfjorden
- Terrasse med skifer på 35 kvadratmeter
- Ca 34 km til Odda sentrum
- Varmepumpe
- Ildsted i stue
- Båtfeste tilknyttet eiendommen
- Oppgradert el. anlegg
- Flotte turområder i området
- Lydisolerte vegger og vindu

Presentasjon | Koselig enebolig med to soverom, flott utsikt og en romslig uteplass.

Utesone | Stor skiferbelagt uteplass og flott utsikt. Eiendommen har også båtfeste.

Nærhet | Ca 34 km til Odda sentrum.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema

Velkommen | Totalt sett en arealeffektiv enebolig med fantastisk utsikt utover Sørfjorden. Boligen bør sees - og oppleves! Ikke glem å melde deg på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Eiendomsmegler/Partner
Erlend Hauglid
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger 10,7 km fra Utne, langs Fv. 550 mot Odda. Til Odda sentrum er det ca 34 km.
Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Eldre vedovn uten plate under på ett av soverommene. Nyere ovn i stue. Teglstein under
ovn og branntavle bak ovnen. Det er montert luft til luft varmepumpe.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Biloppstillingsplass på egen grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte


Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Betongfundamenter på antatt faste masser. Solid betongmur. Uisolert betonggulv. Det er som normalt er på slike konstruksjoner noe fukt i kjeller.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader:
Høvla lafta tømmer, utlektet, isolert med 15 cm isolasjon, asfaltplater, lekter og utvendig liggende malt trekledning.
Etasjeskille av isolerte trebjelker

Dører og vinduer:
Innvendige dører i finerkvalitet. Isolert værslitt entredør. Enkel uisolerte sidehengsla dører til kjeller.
Vinduer med ekstra støydemping fra 2010 i fabrikkmalte karmer. Vinduer ble montert i 2011. Nye foringer og lister innvendig
 
Takkonstruksjon/taktekking:
Sperra saltak tekt med skifer trolig fra 1940 - tallet. Ny isolert konstruksjon og skifertekking på tilbygg.
I følge Byggforsk er normal intervall for omlegging av skifer er 30 til 50 år og normal intervall for utskifting av skifer er 50 til 80 år.
Det anbefales ettersyn av taktekking. Taket er besiktiget fra bakkenivå.

Generell informasjon;
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte verditakst.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 3D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte verditakst fra takstmann har ikke vurdert tilstandsgrad.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til Avhendingslovens §3-10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at kun integrerte hvitevarer medfølger.

Annet:
Budaksept med forbehold om pantefrafall.

Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.
I følge eier er det samsvarserklæring for el anlegg. Feier har utført tilsyn og feiing annet hvert år i tråd med kommunens regelverk.

Kloakk ledning skal byttes i nær fremtid. Denne fungerer pr idag men må skiftes ut grunnet skade. Dette kan ikke utføres før vegeier har utført nødvendig vedlikehold på rørtrase denne ligger i ( stikkrenne under Fv 550) Arbeidet skal utføres av nåveærende eier.

Huset er idag utleid for 4500,- og denne kontrakt kan forlenges etter overtakelse om ønskelig

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest i kommunens arkiv.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 301 503,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 085 410,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger restriksjoner mot utleie av boligen til boligformål.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G

Vei, vann og avløp

Offentlig vei
Eiendommen er tilknyttet privat nett for vatn.
Situasjonen for avløp er ikke kommentert i kommunale dokumenter.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold.

Tinglyste erklæringer

2007/398214-2/200  Best. om vann/kloakkledn.  
15.05.2007 
rettighetshaver:Knr:4618 Gnr:166 Bnr:33

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Ullensvang kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 450 000
Omkostninger 45 442
TOTALT 1 495 440

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF