Bjørgebrekken 84

Solgt

2 490 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 560 440

P-rom

66 KVM

Antall rom

1 Soverom

Bjørgebrekken 84 (Solgt)

Pen og lys leilighet med stor terrasse på hele 30 m² | Nye overflater fra 2016-2021

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Bjørgebrekken 84 2 490 000 70 442 1 092
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 1
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
66 / 70 / 76 KVM Festet tomt, 4241 KVM 60210232

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Entré(2m²), bad(8,7m²), vaskerom(4,1m²), soverom(13,2m²), stue og kjøkken(34,1m²).
Uteplass:
Ved inngangspartiet er det terrasse på 29,9m²

Lagringsplass:
Bod med utvendig inngang(3,5m²).

Samlet primærareal (P-rom) = 66 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 70 m²
Samlet bruttoareal (BTA) = 76 m²

Standard

Z Megleren ønsker velkommen til visning av denne koselige leiligheten. Meget romslig terrasse med sol. Nye overflater fra 2016-2021. En leilighet som er lys og fin og lett å trives i!

Kort om boligen:
• Romslig 2-roms med populær beliggenhet
• Privat terrasse på hele 30 m² med sol
• Boligen har gjennomgående fine farger
• Nye laminatgulv i stuen i 2016. Helsparklet og malt stuen i 2020
• Malt kjøkkenet samt montert ny ventilator i 2021
• Montert nye innerdører i 2021
• Oppgradert sikringsskapet i 2021
• Takoverbygg over inngangspartiet med spotter er fra 2020
• Flislagt gulvet i gangen i 2015. Helsparklet og malt gangen i 2021
• Helfliset baderom med skyvedørsskap til vaskemaskin

Kort om beliggenhet:
• Flott beliggenhet på attraktive Bjørge
• Meget gode turmuligheter med Knappenfjellet som nabo
• Kort vei til buss

Nærområdet

Boligen har beliggenhet i Bjørgebrekken i Fyllingsdalen. Kort vei til både Vestkanten kjøpesenter og Oasen kjøpesenter med et bredt utvalg av butikker. Her har man tilgang til både treningssenter (SATS), cafeer, restauranter, bank, post, butikker, vinmonopol,
vannkanten og Iskanten. Sentral beliggenhet med tanke på Sandsli/ Kokstad med noen av Bergens største arbeidsplasser.

Oppvarming

Oppvarming
Varmekabler på badet, varmepumpe i stuen

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Parkering

Ingen fast p-plass til leiligheten, men det er 9 plasser utenfor garasjen, der er det stort sett ledig om ikke er det gjesteparkering litt lengre borte som også er mulig å benytte.

Tomt

Festet tomt på 4241 kvm, som er felles for sameie. Tomten er pent opparbeidet.

Hjemmel til eiendomsrett: Liv Bjørge
Hjemmel til festerett: Svenn Berg

Festekontrakten følger som vedlegg til salgsoppgaven, denne sier bla;
Festekontrakten gjelder i 99 år fra 02.08.88. Fester har rett til fornyelse. På eiendommen må det ikke drives industriell virksomhet. Seksjon6 svarer for 1/68 av festeavgiften. Eventuell gjerdeplikt påhviler fester. Fester er forpliktet til å holde bygning og tomt i ordentlig stand.
Grunneier kan kreve tomten innløst av fester med 6 mnd varsel og til den til verdi som er angitt i festekontrakten med oppjustering for konsumpris indeksen og uten hensyn til passusen om 5 års intervaller.

Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner. Etasjeskiller av etasjeskiller. 

Gulv på grunn:
Gulv mot grunn av betong.

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført som isolert bindingsverk, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning. Vinduer med isolerglass.

Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjonen er utført som saltakskonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og betongtakstein

Generell informasjon;
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 07.10.21

Selger har observert noen skjeggkre i boligen. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Skjeggkre gjør liten skade, men kan virke sjenerende

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.1.1 - Våtrom - Overflater
 Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på overflatene.
 1.1.2 - Våtrom - Membran tettesjikt og sluk
 Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på sluk og membran.

Diverse

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring jamf. egenerklæringskjema (Ligger vedlagt)

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt ferdigattest den 08.03.2000
Tiltakets art: Nybygg, blokk/bygård/terrassehus

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 1/68

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Om sameiet
Bjørgebrekken Sameie
Org.nr  913 054 423

Kontaktpersonen er sameiet er:
Jarl Ove Hjellbakk Arntzen

Forsikring
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i Gjensidige (avtalenummer: 54933622). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Økonomi
Sameie hadde et negativt resultat pålydende minus kr. 61.734,- i 2020. Pr. 31.12.2020 hadde sameiet disponible midler tilsvarende 516.455,-. Regnskapet for 2020 følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Felleskostnad
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 1 092,- per måned og inkluderer: Inkluderer sameieavgift, festeavgift, byggforsikring, avsetning vedlikehold og kabel-tv

Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.

Sameiebrøken for seksjon nr. 6 utgjør: 1/68

Forkjøpsrett
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt.

Legalpant
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Erverv
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. Eierseksjonsloven §23 første ledd.

Styregodkjenning:
I tilfeller der sameiet krever godkjenning av ny sameier, er det kjøpers fulle ansvar å påse at godkjenning foreligger innen overtakelse. Kjøper er pliktig å underrette megler skriftlig, når styrets godkjenning foreligger.

Dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter og svarbrev fra forretningsfører. For øvrig har sameiet begrenset organisering. Vedtektene følger som vedlegg til salgsoppgaven. Husordensregler og regnskap/budsjett foreligger ikke.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 609 281,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 193 412,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Boligen har fått energimerke Oransje D.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til: bolig
Reguleringsplaner på grunnen
Arealplan-id: 11295100
Plannavn: FYLLINGSDALEN. GNR 29 BNR 257,
BJØRGE, BOLIGFELT A1
Ikrafttredelsesdato:07.02.1986
Berøringsgrad: 99,9%

Kommuneplan:
Planid: 65270000
Plannavn:  KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
Ikrafttrådt: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100 %

Arealformål i kommuneplanen:
Bebyggelse og anlegg dekningsgrad 98,1%
Grønnstruktur dekningsgrad:1,9 %

Hensynssoner:
Fuksjonell strandsone 1,9%
M1 Haakonsvern og Knappen 99,2%

Andre opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen
av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 490 000
Omkostninger 70 442
TOTALT 2 560 440

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF