Motippen 1

Solgt

1 890 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 100 460

P-rom

78 KVM

Antall rom

2 Soverom

Motippen 1 (Solgt)

Tiltalende leilighet med sentral beliggenhet | Fantastisk utsikt utover Sørfjorden | Gangavstand til alt i Odda sentrum

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Motippen 1 1 890 000 59 462 2 250
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 3
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
78 / 78 / 83 KVM Eiet tomt, 1160 KVM 60210215

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 3. etasje:
Gang(8,9m²), bad/vaskerom(7,8m²), soverom(9,3m²), soverom(9,9m²), stue(15,6m²), spisestue(12,3m²), kjøkken(9,9m²).

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til balkong på 2,2m².

Boder:
Tilhørende leiligheten er det en bod i kjelleren på 16m².
På loftet er det lagringsplass med et gulvareal på 37,8m².

Parkering:
Fast biloppstillingsplass.

Standard

Kort oppsummert:
- Sentral beliggenhet i Odda sentrum
- Tiltalende leilighet med fine fargevalg
- Balkong med utsikt og utgang fra stue
- To soverom
- Nytt tak
- Svært god bodplass på loft og kjeller
- Kort avstand til dagligvareforretning
- Kort avstand til barneskole og barnehage

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne flotte 3-roms leiligheten, beliggende sentralt i Odda sentrum.

Planløsning | Leiligheten har en praktisk og god planløsning med to soverom og en fin stue i tillegg til spisestue. Fra stuen er det utgang til balkong og det er en fantastisk utsikt utover Sørfjorden.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett  en attraktiv leilighet med fine kvaliteter og særdeles sentral beliggenhet. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Leiligheten har en svært sentral beliggenhet med gangavstand til alt i Odda sentrum.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Biloppstillingsplass på felles grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Felles tomt for sameiet med hageareal og parkeringsplass.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betong- og murkonstruksjoner. Etasjesekiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med skiferstein. Taket er ikke besiktiget.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte rapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 22.09.2021.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.1.1 - Bad - Overflater
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på overflatene.

1.1.2 - Bad - Membran tettesjikt og sluk
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på tettesjikt.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Det gjøres oppmerksom på at selger v/skiftefullmektig har ikke bebodd boligen, og har derved svært begrenset kunnskap om dens standard og kvaliteter. Kjøper er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Det er ingen integrerte hvitevarer. Som utgangspunkt medfølger ingen hvitevarer som en del an handelen.

Elektrisk peis:
Den elektriske peisen som står i stuen medfølge ikke som en del av handelen.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Byggeteikningar eller ferdigattest for etterspurt matrikkeleininga er ikkje å finne i arkivet til Ullensvang kommune.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 87/1027
Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Om sameiet:
Sameiet Motippen 1-3-5 består av 12 selveierleiligheter.

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret gjennom Gjensidige (polisenr. 52251087) . Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Felleskostnad:
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 2.250 og inkluderer; Betjening andel fellesgjeld, bygningsforsikring, kabel-TV, strøm i fellesareal og noe avsetning til løpende vedlikehold og normal drift av borettslaget.
Det vurderes å justere felleskostnadene til noe høyere (ca. kr. 2.500). Dette er ikke vedtatt.

Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i boliglaget kan variere over tid.

Diverse dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, innkalling til generalforsamling med regnskap for 2019 samt protokoll fra generalforsamlingen. Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av disse dokumentene.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 365 422,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 315 519,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Tinglyste erklæringer

1912/900227-1/48 07.12.1912
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

1995/2254-1/48 12.06.1995 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 9
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 87/1027

Regulering

Boligen ligger i et regulert område.
Reguleringsføresegner følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av komplett reguleringssvar fra Ullensvang kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 890 000
Omkostninger 59 462
Fellesgjeld 151 000
TOTALT 2 100 460

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

DJ_storfil

Dag Jonny Johannessen

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Erik_storfil

Erik Alræk

Partner/Eiendomsmegler MNEF
OleK_storfil

Ole Kristian P. Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Hilde_storfil

Hilde Træen Kallmyr

Partner/Administrasjonsleder
Thea_storfil

Thea Vinnes Skauge

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Erlend_storfil

Erlend Hauglid

Partner/Eiendomsmegler