Eidavegen 238

Visning

2 490 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

2 564 690

P-rom

99 KVM

Antall rom

3 Soverom

Eidavegen 238

Enebolig med tomt på neste 2 mål | Opparbeidet grøntareal med beplanting og epletrær | Sjøutsikt og landlige omgivelser

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Eidavegen 238 2 490 000 74 692 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
99 / 133 / 152 KVM Eiet tomt, 1994 KVM 60210254

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1.etasje:
Entré(6m²), gang(7,4m²), bad(2,7m²), stue(30,9m²), kjøkken(8,8m²).

Innhold | 2. etasje:
Gang/trapperom(9,8m²), gang(2,5m²), soverom(5,7m²), soverom(12,6m²), soverom(5,6m²), kontor(4,3m²).

Kjeller:
Kjellerrom(34,4m²).
Uteplass:
Terrasseplatting på cirka 38m2.

Samlet primærareal (P-rom) = 99 m².
Samlet bruksareal (BRA) = 133 m².
Samlet bruttoareal (BTA) = 152 m².

Standard

Kort oppsummert:

Enebolig med tre soverom
Terrasseplatting på cirka 38m2
Ildsted i stue
Epletrær i hagen
Montert nytt sikringsskap, inntak og delvis ledningsnett i 2016.
Skiftet ytterkledning på takopplett i 2016.


Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren v/Eiendomsmegler/ Partner Erlend Hauglid kan få presentere denne innholdsrike eiendommen med enebolig og tre plan og et svært romslig og pent opparbeidet uteområde.

Boligen | Boligen har et bruksareal på 133 kvm. Med stue/ spisestue, kjøkken, og tre soverom, bør det være mer enn nok boltreplass for både store og små.

Utesone | Tomten er helt fantastisk. Den er romslig på hele 1995 m² med sjøutsikt og masse plass. Tomten er opparbeidet med en stor platting på 38 m², og ellers flott beplanting.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik enebolig med en flott tomt og nydelig sjøutsikt som bør sees og oppleves! Ikke glem å kontakte ansvarlig megler for å melde deg på visning.

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler/Partner
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Fra eiendommen er det en liten kjøretur til Knarvik Senter med butikker, cafèer og de fleste servicetilbud. Flott turterreng i nærområdet. Cirka 5 minutter å kjøre til Ostereidet, med matvarebutikk, kirke, barnehage og skoler. Eiendommen ligger i landlige omgivelser med nærhet til natur.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Ildsted i stuen.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Parkering

Biloppstillingsplass på egen grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Tomten er opparbeidet med gruslagt vei, plen, terrasseplatting, murer og diverse beplantning.

Eiertomt i følge matrikkelutskrift fra kommunen. Eiendommen har skylddelingsforretning og ikke målebrev. Avvik kan forekomme. 
Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betong- og murkonstruksjoner. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning. Vinduer med isolerglass og enkle glass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og skiferstein.

Generell informasjon:
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 15.10.21.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 3D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.2 - Grunnmur
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder og benyttet byggemetode. Etter datidens byggemetode var det ikke
vanlig og bruke diffusjonstetting mot grunn slik det anbefales etter dagens standarder og forskrifter.

1.4 - Drenering
I bygninger av denne alder bør drenering kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. Eventuelle tiltak kan være:
Drensledningen spyles. Kontroll i drenskummen, dersom disse eksisterer. Drensledning og omfylling skiftes ut
etteroppgraving. Av- ledning av vann fra bygningen.

2.2 - Utvendige flater
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på kledningen.

3.1 - Vinduer
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på de eldste vinduene.

4.1 - Takkonstruksjon
Konstruksjonen er fra byggeår, det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard.

4.2 - Taktekking
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på taktekkingen.

9.1.1 - Våtrom - Overflater
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på overflatene.

9.1.2 - Våtrom - Membran tettesjikt og sluk
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på sluk og membran/tettesjikt.

12.1 - VVS
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på sluk og avløpsrør.

14.1 - Garasje
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på de ulike bygningsdelene.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til Avhendingslovens §3-10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det finst ingen ferdigattest / mellombels bruksløyve i kommunenarkiva. Det er kommet en søknad. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
Det gjelder avløpsanlegg.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 567 059,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 041 412,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger restriksjoner angående utleie.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Gul - G.

Vei, vann og avløp

Eigedomen er ikkje tilknytta offentleg nett av vann.
Eigedomen har ikkje avløp. Eigedomen har septiktank.
Vi er ikke kjent med at det er blitt installert avløpsrenseanlegg.

Eigedomen er tilknytta privat veg.
 
Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett. Det kan forekomme fellesutgifter til vedlikehold av privat vei.

Tinglyste erklæringer

1944/80-2/51 11.01.1944 BESTEMMELSE OM GJERDE

1947/2617-2/51 13.10.1947 BESTEMMELSE OM VANNRETT
Bestemmelse om vedlikehold av brønn

Regulering

Eiendommen ligger i et område som er  regulert som LNF med spredd beliggenhet av boliger.
Arealplan-id: Kommuneplan for Lindås, planid 1263-201805.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Alver kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 490 000
Omkostninger 74 692
TOTALT 2 564 690

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

DJ_storfil

Dag Jonny Johannessen

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Erik_storfil

Erik Alræk

Partner/Eiendomsmegler MNEF
OleK_storfil

Ole Kristian P. Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Hilde_storfil

Hilde Træen Kallmyr

Partner/Administrasjonsleder
Thea_storfil

Thea Vinnes Skauge

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Erlend_storfil

Erlend Hauglid

Partner/Eiendomsmegler